Et naturlig knutepunkt mellom studenter, bedrifter og institutt innen bergfag

Vi knytter kontakt og skaper verdi for bransjen

Styrets side

Styret i Bergringen består av to representanter fra våre medlemmer, to fra institutt for geovitenskap og petroleum (IGP) samt to studentrepresentanter fra IGP. I tillegg har styret fast observatør fra Norsk Bergindustri.

Styrets sammensetning

Randi Kalskin Ramstad er leder og ansatt som førsteamanuensis ved IGP.

Egil Tjåland er instituttleder for IGP, og representant i styret

Marta Martinussen Lindberg er representant fra bergindustrien og jobber i Rana Gruber.

Hlynur Gudmundsson er bransjerepresentant og er til vanlig Assisterende byggeleder/teknisk byggeleder i Statens Vegvesen.

Marit Lucy Bergsland Hansen er studentrepresentant og går i 4. klasse Tekniske Geofag.

Ingrid Skjønborg er studentrepresentant og går i 1. klasse Geologi Realfag.

Aina Myrvold er regnskapsfører fra IV-fakultetet.

Som observatører i styret har vi den glede å ha med oss Elisabeth Gammelsæter fra Norsk Bergindustri,

Helle Nilsen fra Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk og

Vanja Haugsnes som sekretær.

>> Årsberetning for 2018
>> Årsberetning for 2017
>> Årsberetning for 2015
>> Årsberetning for 2014
>> Årsberetning for 2013
>> Årsberetning for 2012
>> Årsberetning for 2011
>> Årsberetning for 2010
>> Årsberetning for 2009
>> Årsberetning for 2008
>> Årsberetning for 2007
>> Årsberetning for 2006
>> Årsberetning for 2005
>> Årsberetning for 2004
>> Årsberetning for 2003

 

>>Referater fra styremøter i Bergringen

>>Dokumentarkiv


Krishna
Randi Kalskin Ramstad
Leder og representant for IGP

Professor ved IGP
randi.kalskin.ramstad@ntnu.no

Marta
Marta Lindberg
Bransjerepresentant


marta.lindberg@ranagruber.no

Hlynur
Hlynur Gudmundsson
Bransjerepresentant

Assisterende byggeleder/teknisk byggeleder i Statens vegvesen
hlynur.gudmundsson@vegvesen.no

Egil
Egil Tjåland
Representant for IGP


egil.tjaland@ntnu.no

Marit Bergsland Hansen
Marit Lucy Bergsland Hansen
Studentrepresentant

Student ved Tekniske geofag, ingeniørgeologi og bergmekanikk, NTNU
mlhansen@stud.ntnu.no

Ingrid Skjønborg
Ingrid Skjønborg
Studentrepresentant

Student ved Geologi realfag, NTNU
ingrskjo@stud.ntnu.no

Aina
Aina Myrvold
Rådgiver og regnskapsfører

Prosjektøkonom ved IGP
aina.myrvold@ntnu.no

Elisabeth Gammelsæter
Elisabeth Gammelsæter
Observatør

Rådgiver i Norsk Bergindustri
eg@norskbergindustri.no

Helle Ragnete Fyhn Nilsen
Helle Ragnete Fyhn Nilsen
Observatør


helleragnete@gmail.com


Vanja
Vanja Haugsnes
Sekretær


vanjahau@gmail.com
© 2017 Bergringen    Alt innhold er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett    webmaster@bergringen.no    Nettsider av Designbyrået Sjursendesign