Et naturlig knutepunkt mellom studenter, bedrifter og institutt innen bergfag

Vi knytter kontakt og skaper verdi for bransjen

Om Bergringen

Bergringen er et ideell samarbeidsorganisasjon mellom studenter ved Institutt for geologi og bergteknikk (IGB), Instituttet og Bergindustriens bransjeorganisasjoner og bedrifter.

FormÅl

Formålet med Bergringen er å bidra til å øke søkningen og interessen for høyere utdanning innen bergfag. Bergringen skal være et instrument for en tettere relasjon mellom instituttet, studenter og bergindustrien. Bergringen skal bidra til å sikre høyere utdannet kompetent arbeidskraft til bergindustrien.

Relevante linker

> Norsk Bergindustri
> Norsk Bergforening
> NTNU Bridge
> NTNU
> Miljøringen
> Bergstuderendes Forening
> Norsk Forening for Fjellsprengningsteknikk

Bergdagen 2011. Foto av: Igb.
© 2017 Bergringen    Alt innhold er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett    webmaster@bergringen.no    Nettsider av Designbyrået Sjursendesign