Vi skaper muligheter for studenter innen geofag

Samtidig som vi beriker studietiden

Fordeler

Som student ved Tekniske Geofag og Bachelor/Master på Geologi Realfag ved NTNU er du automatisk medlem i Bergringen. Du oppnår mange fordeler som student. Vi ønsker at studentene ved geofag skal ha det best mulige utgangspunktet både fagmessig og karrieremessig. Vi bidrar med konkrete støtteordninger for at du som student skal kunne nå dine mål.

PC-stØtte

Gjennom Bergringen kan studenter søke om støtte til kjøp av bærbar PC. Dette gjelder for studenter på Tekniske geofag 3.-5.klasse, studenter 3.-5.klasse Geologi Realfag (i 3.klasse ved fremlegging av karakterutskrift eller fagplan som viser at du går mot landbasert geologi) og studenter som tar mastergrad innen geografi med studieretningen naturressurtforvalting. Bergringen deler ut støtte til søkere så langt budsjettet når inneværende år. Støtten kan kun mottas en gang i løpet av studiet. Opplever du avslag på din søknad, vil det være mulig å søke igjen påfølgende år. Det anbefales fra Bergringens side at man venter med kjøp av ny PC til 4. klasse da det er da man trenger kraftigere PC for programmer.

Pc-støtten er opptil 50% av kjøpesummen og maks 3000 kr. Ved kjøp av Mac vil det gis 1000 kr i støtte, med mindre det finnes spesielle programvarebehov med hensyn på utførelse av masteroppgaven som veileder kan bekrefte, da er det mulig å søke om vanlig pc-støtte.

For å søke må du:

 • Fylle ut søknadsskjema (link under)
 • Fylle ut refusjonsskjema (link under)
 • Legg ved gyldige kvitteringer i PDF-format (fra firma) i søkerens navn.
 • Sende inn søknad senest 1 måned etter kjøp.


 • Ved innvilget søknad kreves det at studenten sender et kort takkebrev til: Bergringen@gmail.com

  Last ned søknadsskjema

  Last ned refusjonsskjema

  Søknadsskjema og refusjonsskjema sendes til bergringen@gmail.com i pdf format

  Ved spørsmål om behandling av søknad ta kontakt med våre studentrepresentanter på e-post bergringen@gmail.com eller telefon 90 28 55 99 / 47 65 57 06.

  ReisestØtte

  Gjennom Bergringen kan man søke støtte til fagrelaterte ekskursjoner og bransjearrangement som for eksempel det tradisjonelle Høstmøtet og Fjellsprengningskonferansen. Bergringen støtter også ekskursjoner til bransjebedrifter i Norge. For høstmøtet og fjellsprengningskonferansen dekkes deltageravgiften, samt at ekstra støtte kan bevilges. For vinterkonferansen gis det kun støtte til studener som holder en presentasjon eller har poster. For Vinterkonferansen og andre konferanser gis det ikke et fast beløp, men blir bedømt hver for seg.

  Dersom flere studenter ønsker å reise på ekskursjon/konferanse ønsker vi at det sendes en felles søknad med budsjett. Søknad må sendes minimum to uker før reise. Regnskap med orginale kvitteringer sendes på mail senest en måned etter endt reise til bergringen@gmail.com. En egenandel må påberegnes.Kvittering for reise må innleveres senest 1 måned etter hjemkomst. Er ikke dette mulig pga forsinkelser i faktura utsending etc. vil det kunne gis dispensasjon. Merk at utbetaling fra bergringen vil bli merket med avsender fra NTNU.

  Bergringen ønsker også å støtte kurs og konferanser som er relevant for din master. Her dekker vi deltageravgift, og opp til 1000,- i reisestøtte. Denne pakken krever et anbefalingsbrev fra din veileder i tillegg til de andre nødvendige vedleggene.

  Søknad og eventuelle spørsmål sendes våre studentrepresentanter.

  Søknaden skal inneholde:

  1. Hvilken konferanse/ekskursjon det søkes støtte til og dato for arrangementet. Informasjon om ekskursjonen/konferansen med brosjyre evt. hjemmeside.
  2. Begrunnelse for søknad
  3. Budsjett
  4. Navn, årstrinn og studieprogram til deltagerne (Bergringen støtter studenter på Tekniske Geofag og Geologi realfag)

  Bergringen ønsker et reisebrev fra søkeren. Vi anbefaler studenter å lese disse reisebrevene for å få et innblikk i muligheter.
Ekskursjon til Nordkapp 2012. Foto:Heidrun Breiset Solem
© 2017 Bergringen    Alt innhold er kopibeskyttet i henhold til norsk lov om opphavsrett    webmaster@bergringen.no    Nettsider av Designbyrået Sjursendesign