Treningstider

Mer informasjon om instruktørene finnes på kontakt-siden

Faste treninger(fra 18. august)

Dag Tidspunkt Sted Instruktør
Mandag 1700 – 1830 Gløshaugen Wolfgang Szentkereszty /
Viktória Havas
Tirsdag 1730 – 1900 Dragvoll James Arnfinsen
Onsdag 1730 – 1900 Gløshaugen Håkon Fyhn
Torsdag 1730 – 1900 Dragvoll Marius W. H.
Søndag 1700 – 1830 Gløshaugen Ikke instruert trening

Egentrening (avtal med treningspartner selv)

Dag Tidspunkt Sted
Mandag 1600 – 1700 Gløshaugen
Fredag 1730 – 1930 Dragvoll

Når dojoen ikke er reservert, kan alle kampsportgruppene benytte rommet.