Studentmållaget i Nidaros
Medieordlista

Medieordlista (PDF) | Medieordlista (HTML)
I denne ordlista finn du nynorske avløysarord for fagomgrep som vert nytta i film- og medievitskap. Du kan slå opp på eit bokmålsomgrep eller eit framandord, og få vita kva det tilsvarande nynorske fagomgrepet er.

Organisasjonsordlista (HTML)
I denne ordlista finn du nynorske avløysarord til bokmåls- og framandord nytta i organisasjonslivet.

Om du har framlegg til nye ord, kommentarar eller ynskjer å kjøpa eit papireksemplar av Medieordlista (20,- per hefte, 10 hefte for 100,-), so kan du kontakta oss på smin-styret@list.stud.ntnu.no.

Gjer eit val!