Template design by accounting website design and free forums

“Gjertsenfaktoren”

I 1965 ble det laget en Hu & Hei løype som var så hard at bare 20 % av de 307 som startet klarte å gjennomføre. Einar Gjertsen var løypelegger, og han måtte tåle mange klager og høylytt kritikk i dagene som fulgte..

Etter opplevelsen i 1965 ble det besluttet at det aldri mer skulle legges en like hard løype igjen. For å kontrollere dette, og unngå et kappløp om å legge den hardeste løypa, ble det innført en gjertsenfaktor. Denne faktoren skal aldri være over 1,0, som er definert av løypa i 1965.

Gjertsenfaktoren defineres slik: (L*H) / (Lgjertsen*Hgjertsen)

Hvert år avsløres gjertsenfaktoren på morgenen løpsdagen.

 
 

2 Responses to ““Gjertsenfaktoren””