Reglement og tidsskjema

For å få jevne heat kommer vi til å ha delfinaler med et slags rykke-opp/rykke-ned system. Prologen vil bestå av kun én runde (650 meter), mens heatene består av to (1300 meter). Følg linken for å lese mer.

Reglement:

Først skal alle gå prolog. I prologen gåes det kun én runde, á 650 meter. Basert på prologtidene blir man satt i seedede puljer. Hver pulje består av 4 løpere som så går delfinaler. Vinner man puljen sin i en delfinale, rykker man opp til puljen rangert over. Taper man puljen sin, rykker man ned til puljen rangert under. 2. og 3. mann blir altså værende i samme pulje, men får sjansen til å rykke opp i neste runde. I den øverst rangerte puljen kan selvsagt ingen rykke opp, men 4. mann rykker ned. Prologtiden blir med andre ord mer avgjørende enn vanlig. Den dårligst rangerte puljen ryker ut før neste runde. Det blir gått 3 runder med delfinaler før hovedfinalen.

De 24 beste herrene og de 12 beste damene går videre fra prologen. Puljene har navn etter hvilken rangering løperne har. H står for herre og K for kvinner. HP1 er altså pulje 1 for herre, den høyest rangerte puljen i herreklassen. I parentesen står det hvilken rangering de respektive løperne i puljen har:

Herrer: Kvinner:
HP1 (1-4) KP1 (1-4)
HP2 (5-8) KP2 (5-8)
HP3 (9-12) KP3 (9-12)
HP4 (13-16)
HP5 (17-20)
HP6 (20-24)


Tidsskjema:

Kl 10.00 – 11.45: Startnummerutdeling (bak Hovedbygget)
Kl 12.00 – Start prolog, 30 sek startintervall
Kl 12.40 – Første runde delfinaler
Kl 13.25 –  Andre runde delfinaler
Kl 14.00 – Tredje runde delfinaler
Kl 14.20 – Hovedfinale kvinner
Kl 14.30 – Hovedfinale herrer
Kl 14.40 – Premieutdeling

Merk: tidsskjemaet kan bli endret, avhengig av deltagerantall!