Informasjon Swecosprinten 2023

Hu&Hei! VIKTIG INFO, LES DETTE     // English below

Vi håper du er klar for Swecosprinten i morgen! Her kommer litt viktig info til deg som deltaker:

Startnummeret kan hentes ut fra løpskontoret fra klokka 12:30. Vi ønsker at du henter startnummeret ditt senest 13:30, så har du god tid til å gjøre deg klar! Vi anbefaler også å være på start ved UKA-trafoen (se kartet nederst i innlegget) i god tid (les: senest 10 min) før starten på ditt heat. Se starten for din kvartfinale i denne filen (STARTLISTE). Det er ingen prolog, og kvartfinalene er tilfeldig satt opp. Tidsplan for dagen finner du i denne filen (TIDSPLAN).

Dersom du går videre fra kvartfinale (og evt. semifinale) vil speakere rope opp navnet ditt. Det vil i tillegg henges opp oversikt på infotavla i målområdet om hvem som går videre. Følg med på når ditt neste heat eventuelt starter. Om du skulle gå videre, anbefaler vi deg igjen å møte på start i god tid (minst 10 minutter) før heat-start!

I målområdet vil det serveres sportsdrikk fra Fuel of Norway, samt noe frukt!

Vi gleder oss til å se deg!

Hilsen Swecosprinten 2023

————————————————————————

Hu&Hei! IMPORTANT INFO, PLEASE READ

We hope you are ready for Swecosprinten tomorrow! Here is some important information for you as a participant:

Your bib can be collected from the race office from 12:30. We want you to collect your start number no later than 13:30. Then you will have plenty of time to get ready! We also recommend being at the start at the “UKA-trafo” (see the map below) no later than 10 minutes before the start of your heat. See the start for your quarter-final in the this file (start list). There are no qualification rounds, and the quarter-finals are randomly selected. The program can be found here (PROGRAM).

If you advance from the quarter-finals (and semi-finals), the speakers will call out your name. In addition, an overview will be written on the information board in the finish area about who is moving on. Keep an eye on when your next heat may start. If you were to go ahead, we again recommend that you meet at the start well in advance (at least 10 min) of the heat start!

In the finish area, sports drink from Fuel of Norway will be served, as well as some fruit!

We look forward to seeing you!