Litt om oss

Dragern er et lite studenterorchester som har sitt utspring fra Bygglinjen på Gløshaugen. Hvor lenge Dragern har eksistert er uvisst, men et dykk i arkivet bringer oss så langt tilbake som år 1998.

Vi har hatt en tid med mindre aktivitet, dette har heldigvis snudd selv om vi fremdeles søker gamle og nye musikanter som vil bidra til å sikre den musikalske høykulturen i Hennes Majestet Aarhønens rike i kommende tider.

Tradisjonsmessig har Dragern påført byggstudentene musikalsk velvære ved de fleste arrangementer. Det kan da nevnes Immatrikuleringsballet, Jonathanfesten, revyer og H.M. Aarhønens bursdagsfester. Vi har til og med underholdt under ÅL (Århønelekene) med ski på beina!

Et av de store høydepunktene for de fleste studentorchestere i Norge er SMASH-festivalen hvor Dragern stort sett har vært representert. Mer om SMASH på Wikipedia.

Dragern har en del instrumenter og noter, en bankkonto med noen slanter i, samt disponeringsrett på et lite lokale på Gløshaugen som man kan øve i

Føler du at dette er noe du har lyst til å være med på så er det bare å ta kontakt på dragern(at)stud.ntnu.no.

Vi har også laget et lite styre:

  • Leder: Oda Berg Aspevold
  • Økonomiansvarlig: Ole Morten Sørlie
  • Materialforvalter: Jens Christian Rognlien
  • Noteforvalter: Trygve Stenrud Nilsen
  • Rekrutteringsansvarlig: Synnøve Wiger Austefjord
  • IT-Ansvarlig: Øystein Gakkestad

 Øystein Gakkestad
Mars, 2014