Hovedside - norsk Main page - english

Bli med

Ønsker du mer informasjon om TSSG? Det første du bør gjøre er å melde deg på vår e-postliste. Du kan bli med på noen av våre aktiviteter for å bli kjent med oss før du blir medlem. Husk å melde deg på hvis det er påmelding. For å få mer informasjon eller melde deg inn i TSSG, sender du en e-post til styret.

TSSG har en medlemskontingent på 75 kr per år. Utover dette betaler du din andel av de faktiske kostnadene (transport, mat, overnatting, materialer ol.) når du er med på møter og turer. Møtene er vanligvis gratis, mens helgeturene bruker å koste rett over 200 kroner (som dekker transport, middag, overnatting etc.).

Det er alltid hyggelig med flere medlemmer! Du er hjertelig velkommen til oss. Ta gjerne med deg andre du kjenner også.

Utstyr og ferdigheter

For å bli med i TSSG stilles det i utgangspunktet ingen krav til ferdigheter eller utstyr. På overnattingsturer trenger man tursekk, sovepose, godt fottøy, varme klær og lykt. Ved overnatting utendørs kommer liggeunderlag og spiseutstyr i tillegg. Dersom en aktivitet krever spesialutstyr, vil det stå tydelig i aktivitetsbeskrivelsen. Mangler du noe, kan du ta kontakt med aktivitetsansvarlig eller Styret for å høre om det er mulig å låne utstyr fra noen av medlemmene.

Vanligvis krever ikke aktivitetene våre noen spesielle ferdigheter. Vi er imidlertid glade i å prøve ut nye ting og lære noe nytt, så ikke la deg stoppe av at du ikke har prøvd noe før. Det vil stå tydelig i aktivitetsbeskrivelsen hvis det kreves spesielle ferdigheter for å bli med. Aktivitetsanvarlig ordner med transport når vi skal reise på tur.


Join us

Do you want more information about TSSG? The first thing you could do is to sign up on our mailing list. You can come to some meetings and get to know us before signing up as a member. Remember to sign up for the meetings themselves, if they require you announce your attendance in advance. To get more information or to become a member of TSSG, send an email to the board.

The TSSG membership fee is 75 kr per year. There may be some additional fees regarding especially expensive meetings or trips. These costs could be due to transport, food, overnight stays or other thing. The meetings are usually free, but the weekend trips typically cost about 200 kr (due to transportation, dinner and such).

It's always nice with more members! You're more than welcome to join us. And bring all your friends if you'd like!

Equipment and skills

There are no requirements for skills or equipment if you'd like to join TSSG. During overnight trips one usually needs a hiking bag, a sleeping bag, some good hiking shoes, warm clothes and a flashlight. When camping in the outdoors, utensils for eating and something to sleep on (something between you and the ground) are nice additions. If an activity requires special equipment, it will be clearly noted in the description of the activity. If you're missing something, contact whoever is responsible for the activity or someone in the board, they may be able to arrange for the borrowing some equipment from the other members.

Usually, our activities require no special skills. But naturally we encourage trying out new things and learning something you didn't know, so don't let yourself be stopped simply because you haven't tried something. If any special skills are required for joining an activity, this will be clearly marked in the description of said activity. If we're going on a trip, the one responsible for the activity will provide alternatives for transportation.