Epostlister

TSSGs e-postlister

TSSG har to e-postlister som TSSGs medlemmer kan bruke:

  •  tssg@tssg.no
    På denne e-postlista sendes info om aktiviteter og annen viktig informasjon som skal nå alle medlemmene. Her skal ikke spamming, diskusjoner, irrelevante kommentarer o.l. finne sted. Å abonnere på denne gir også tilgang til en felles Google drive for alle medlemmer av TSSG med bilder og styremøtereferater og liknende. Alle aktive medlemmer i TSSG bør stå på denne e-postlista.
  •  diskusjon@tssg.no
    Denne er for mer (u)saklige diskusjoner, andre aktiviteter (som f.eks. kino- og restaurantbesøk) o.l. Denne vil organiseres som et forum innunder Google grupper.

For å melde deg på e-postlisten/To join our email list klikk her
For å melde deg på diskusjonsforumet/To join the discussion forum klikk her