22.11 – Årsmøte | Annual meeting

Kjære TSSG’ere!

Sakspapirer / Meeting documents:  TSSG årsmelding 2017

Referat årsmøte TSSG 2016

Det kalles med dette inn til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe. Årsmøtet finner sted onsdag 22. november kl. 19:15 på NTNU Gløshaugen, rom R21 i underetasje 2 i Realfagbygget (http://bit.ly/2m9sVWL). Møt opp i god tid. Finner du ikke fram, ring Sigurd på telefon 95 90 48 56 eller Håkon på tlf. 95 40 91 11. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret (styret@tssg.org.ntnu.no) i hender senest onsdag 15. november. Endelig saksliste og vedlegg til sakspapirer sendes ut på e-post 16.november. Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til valgkomiteen ved Unni Bergheim Hoel (tlf. 93609024).

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig ved statuttendringer kreves det minst 50% oppmøte. Vi oppfordrer derfor alle som er forhindret fra å delta på årsmøtet til å frasi seg sin stemmerett. Kun betalende medlemmer har stemmerett, dersom du har betalt medlemskontingent etter 19. november må du selv medbringe dokumentasjon på dette. Ved frasigelse av stemmerett eller stemmeavgivelse gjennom fullmakt må skriftlig erklæring på dette fremsettes for styret innen årsmøtets start. Det serveres kake i pausen, ta kontakt med styret dersom du har mulighet til å bake.

Saksliste

Sak 1-17 Godkjenning av innkalling, stemmeberettigede og dagsorden

Sak 2-17 Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere (2 stk) og tellekorps

Sak 3-17 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte

Sak 4-17 Årsmeldinger 16/17

Sak 5-17 Revidert regnskap 16/17

Sak 6-17 Budsjett 17/18

Sak 7-17 Valg

 1. Leder
 2. Styremedlemmer
 3. Hytteschæf
 4. Hyttekomite
 5. Revisor
 6. Valgkomite

Sak 8-17 Innkomne saker

Sak 9-17 Eventuelt

 

Studentspeiderhilsen

Styret ved Sigurd, Unni, Justus, Håkon og Kristine

 

 

To all TSSG’ers!

You are hereby invited to the general assembly of Trondheim studentspeidergruppe. The meeting is set for wednesday 22. november at 19:15 at NTNU Gløshaugen, room R21 in floor U2 in the Natural Science building (http://bit.ly/2m9sVWL). Note that the meeting kicks off at 19.15 so please show up a bit early. If you cannot find it call Sigurd on 95 90 48 56 or Håkon on 95 40 91 11. Items to be discussed must be sent to the board (styret@tssg.org.ntnu.no) no later than Wednesday the 15th of november. The final meeting agenda will be emailed next Thursday and posted on our website as well. Nominations of candidates for the election can be sent to Unni Bergheim Hoel on the election committee (93609024).

Membership payment as of October is necessary to have voting rights. If you pay the membership fee later than November 19th you must bring documentation of this as we cannot see the bank statements after this day. If you cannot attend the general assembly please renounce your vote in writing or pass it to another paying member in writing. This is in case we will vote on a bylaw change. Notifications shall be sent to the board. Coffee and cake will be served in the meeting break.

Agenda

Sak 1-17 Approve invitation, number of voters and agenda,

Sak 2-17 Elect the speaker, secretaries, vote counters and protocol signatories

Sak 3-17 Look through Bylaws and last general assembly protocol

Sak 4-17 Annual reports 16/17

Sak 5-17 Revised accounting 16/17

Sak 6-17 Budget 17/18

Sak 7-17 Election

 1. Leader
 2. Board members
 3. Cabin chief
 4. Cabin assistants
 5. Accountant
 6. Election committee

Sak 8-17 Incoming items

Sak 9-17 Other items

 

Student scout greetings from

The TSSG board: Sigurd, Unni, Justus, Håkon and Kristine

 

Facebook-event: Årsmøte / Annual meeting

26.10 – Pils & pizza

Tidspunkt: 19.-21.00.
Hvor: Hos Sigurd, Odd Brochmanns veg 101 (Berg studentby)

Verten stiller med pizzabunn og alle tar med seg noe de ønsker å ha med og det de ønsker å drikke. Skriv i kommentarfeltet nedenfor om hva du ønsker å ta med.

Sigurds tlf. nr.: 95904856

//

Time: 7PM to 9PM.
Where: At Sigurds place, Odd Brochmanns veg 101 (Berg student town)

The host makes pizza dough and everyone else brings something they want to bring as filling for the pizza and whatever you want to drink. Write in the comments below what you wish to bring.

Sigurds phone number is 95904856.

10.10 – Spill- og sykveld | Game- and sewing social

Kor: Kong Inges gate 25 (hjå Unni)
Når: 19.00 – 21.00
Ta med: Klede som du vil reparere og / eller brettspel

Det blir sy- og spillkveld hjå Unni i Kong Inges gate 25, tysdag 10. oktober kl. 19-21.00. Vi kan dele oss i to og sitje oppe rundt kjøkkenbordet og nede i stova. Ta med klede som du vil fikse. Eg har nåler og sytråder i ymse farger.

It will be a sewing and gaming social night at Unnis place located in Kong Inges gate 25, Tuesday 10th of October at 7PM. We can sit by the kitchen table and downstairs in the livingroom. I have needles and sewing thread in different colours. Now is the time to bring the clothes you need to fix, but that you have postponed to do because it’s so boring.
I have games like: Cards, Cards Against Humanity, Alias, Tsuro, Besserwizzer, Rummy. Feel free to bring more board games.

This event is also on Facebook.

Cheers from Unni, 93609024

13.09 – Tur til Estenstadhytta

Bli med på tur til Estendstadhytta! På onsdager holder de åpent til klokken 20:00 så vi møtes på Lohove å går opp. Det er en fin tur som tar ca. 40-50 min.

We are going on a hike to the Estenstadhytta! They are open until 8pm, we meet at Lohove and we will hike up! The trip takes about 40 – 50 minutes!

NB! Vi møtes klokken 17:45 ved Lohove!

NB! We meet at 17:45 at Lohove!

Read more at the Facebook-event.

01.-03.09 – Introtur Duddelibu

Første helga i september arrangerer vi introtur til hytta vår: Duddelibu. Det er ikke noe spesielt opplegg planlagt, men det er flere turmål (i diverse avstander) rundt hytta og ellers aldri vært et problem med kjedsomhet. Gode muligheter for å ta en blåbærtur! Tid og sted for avreise kommer når vi vet hvem og hvor mange som blir med.

The first weekend in September we make a trip to our cabin: Duddelibu. There are no activites planned, but there are a number of hiking destination (in a range of distances) in the area and otherwise plenty do. Time and place for departure is to be determined.

For more information, see the Facebook-event.

24.08 – Ilastien og is

Vi begynner det nye semesteret på samme måte som tidligere med en tur langs Ilastien (med muligheter for is). Håper å se så mange som mulig!

Oppmøte ved Ilaparken (Jakob Kjeviks Vei, 7018 Trondheim, busstopp: Ila) kl 19. Ta med klær etter været og ispenger.

Our first meeting this semester will be walking the Ila-trail (Ilastien) with the possibility for ice cream. Hoping to see as many as possible! Bring weather-appropriate clothes and money for your ice cream.

Time: Thursday august 24th at 19.00. We meet at Ilaparken (bus stop: Ila)

Se også: https://www.facebook.com/events/154964871740297/
Hilsen styret i TSSG