22.11 – Årsmøte | Annual meeting

Kjære TSSG’ere!

Sakspapirer / Meeting documents:  TSSG årsmelding 2017

Referat årsmøte TSSG 2016

Det kalles med dette inn til årsmøte i Trondheim studentspeidergruppe. Årsmøtet finner sted onsdag 22. november kl. 19:15 på NTNU Gløshaugen, rom R21 i underetasje 2 i Realfagbygget (http://bit.ly/2m9sVWL). Møt opp i god tid. Finner du ikke fram, ring Sigurd på telefon 95 90 48 56 eller Håkon på tlf. 95 40 91 11. Saker som skal tas opp på årsmøtet må være styret (styret@tssg.org.ntnu.no) i hender senest onsdag 15. november. Endelig saksliste og vedlegg til sakspapirer sendes ut på e-post 16.november. Nominasjoner av kandidater til TSSGs tillitsverv rettes til valgkomiteen ved Unni Bergheim Hoel (tlf. 93609024).

For at årsmøtet skal være beslutningsdyktig ved statuttendringer kreves det minst 50% oppmøte. Vi oppfordrer derfor alle som er forhindret fra å delta på årsmøtet til å frasi seg sin stemmerett. Kun betalende medlemmer har stemmerett, dersom du har betalt medlemskontingent etter 19. november må du selv medbringe dokumentasjon på dette. Ved frasigelse av stemmerett eller stemmeavgivelse gjennom fullmakt må skriftlig erklæring på dette fremsettes for styret innen årsmøtets start. Det serveres kake i pausen, ta kontakt med styret dersom du har mulighet til å bake.

Saksliste

Sak 1-17 Godkjenning av innkalling, stemmeberettigede og dagsorden

Sak 2-17 Valg av ordstyrer, referent, protokollunderskrivere (2 stk) og tellekorps

Sak 3-17 Gjennomgang av statutter og referat fra forrige årsmøte

Sak 4-17 Årsmeldinger 16/17

Sak 5-17 Revidert regnskap 16/17

Sak 6-17 Budsjett 17/18

Sak 7-17 Valg

 1. Leder
 2. Styremedlemmer
 3. Hytteschæf
 4. Hyttekomite
 5. Revisor
 6. Valgkomite

Sak 8-17 Innkomne saker

Sak 9-17 Eventuelt

 

Studentspeiderhilsen

Styret ved Sigurd, Unni, Justus, Håkon og Kristine

 

 

To all TSSG’ers!

You are hereby invited to the general assembly of Trondheim studentspeidergruppe. The meeting is set for wednesday 22. november at 19:15 at NTNU Gløshaugen, room R21 in floor U2 in the Natural Science building (http://bit.ly/2m9sVWL). Note that the meeting kicks off at 19.15 so please show up a bit early. If you cannot find it call Sigurd on 95 90 48 56 or Håkon on 95 40 91 11. Items to be discussed must be sent to the board (styret@tssg.org.ntnu.no) no later than Wednesday the 15th of november. The final meeting agenda will be emailed next Thursday and posted on our website as well. Nominations of candidates for the election can be sent to Unni Bergheim Hoel on the election committee (93609024).

Membership payment as of October is necessary to have voting rights. If you pay the membership fee later than November 19th you must bring documentation of this as we cannot see the bank statements after this day. If you cannot attend the general assembly please renounce your vote in writing or pass it to another paying member in writing. This is in case we will vote on a bylaw change. Notifications shall be sent to the board. Coffee and cake will be served in the meeting break.

Agenda

Sak 1-17 Approve invitation, number of voters and agenda,

Sak 2-17 Elect the speaker, secretaries, vote counters and protocol signatories

Sak 3-17 Look through Bylaws and last general assembly protocol

Sak 4-17 Annual reports 16/17

Sak 5-17 Revised accounting 16/17

Sak 6-17 Budget 17/18

Sak 7-17 Election

 1. Leader
 2. Board members
 3. Cabin chief
 4. Cabin assistants
 5. Accountant
 6. Election committee

Sak 8-17 Incoming items

Sak 9-17 Other items

 

Student scout greetings from

The TSSG board: Sigurd, Unni, Justus, Håkon and Kristine

 

Facebook-event: Årsmøte / Annual meeting

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *