Denne nettsiden, i dens nåværende versjon (v1.00), er skrevet i HTML, CSS og PHP av Mats-Jørund Fiskum. Mats-Jørund har også stått for designet av siden, med unntak av logoen ("Den sparkende strekmann"), som er designet av Lama El Desouky.

Fotografi av Janne Viddal og Iver Sperstad er tatt av Wanda N. Nordstrøm.