Velkommen til NTNUI Svømming!

Vi gjør norsk svømming morsommere!

1 / 6
Norgesmesterskap arrangert av NTNUI Svømming og TS&LK
2 / 6
Treningsleir i Mallorca, Spania
3 / 6
NTNUI Sprinten - Vårt eget stevne
4 / 6
Solnedgang under trening
5 / 6
Vanlig trening
6 / 6
Svømmere er klare til start under stevnet i Husebybadet

NTNUI svømming er sammensatt av alt fra mosjonssvømmere til tidligere norgesmestere! Vi er til for alle! Våre svømmetreninger finner sted i Pirbadet, der vi disponerer seks til åtte baner, fire kvelder i uken. Banene er inndelt etter ferdighetsnivå- fra mosjonssvømming (slow lane) til fast lane. Vi stiller ingen konkrete krav til kompetanse, utover det at du må kunne svømme 50 meter uten å holde i kanten eller stå på bunnen. På svømmetrening er det alltid et program som er laget av vår trener. Utover dette er det ingen organisering eller oppfølging på trening. Vi arrangerer to eller flere crawlkurs pr. semester, der medlemmer av gruppen kan delta for en billig penge. Vi arrangerer også dommerkurs og en rekke andre sosiale begivenheter. Fredagspils etter trening på fredager er en gammel tradisjon. Det samme gjelder koieturen. For mer informasjon kan du sjekke ut resten av nettsiden.

Vennlig hilsen styret!

Nyheter

Keep up to date in our fb group: https://www.facebook.com/groups/2250060697


RUTINEENDRINGER \\ ROUTINE CHANGES [IMPORTANT]


Fra og med mandag 5. oktober vil det kun være lov med 40stk på trening (4 på kort, 8 på lang), og det settes en maksgrense på 2 treninger i uken per person. Det sees nødt til å innføre disse tiltakene grunnet svak oppfølging av smittevernsreglementet. Alle smittevernregler vi følger ligger ute (og blir postet med det ukentlige innlegget med treningspåmelding), og det forventes at alle følger disse. Å ikke følge smittevernsreglementet kan gi grunn for hjemsendelse fra trening.Hvis det fortsatt er ledig plass 2 timer før trening, kan man melde seg på selv om man er påmeldt to andre treninger allerede.Tidligere har også Pirbadets andre basseng blitt noe brukt, men det stanses. Ingen andre basseng enn treningsbassenget skal benyttes. Vær obs på at bane 5 – 8 ikke er tilgjengelig før 2100 på onsdager og fredager. Man kan ikke hoppe uti bassenget tidlig, selv om banen er ledig.Det har gått over et halvt år siden epidemien startet, og vi må være beredte på at flere av tiltakene kan bli langvarige. Selv om man føler situasjonen har roet seg, har vi fremdeles et ansvar ovenfor oss selv og de rundt oss til å bidra i den internasjonale smittevernsdugnaden etter beste evne. Vi må alle være flinke til å minne de rundt oss om tiltakene, noen punkter kan fort gå i glemmeboka.TakkMasse kjærleik,
Styret


From Monday October 5th we will reduce the capacity on training to 40 people, and there’s a maximum limit of sessions per week of 2 per person. These tightened measures are introduced due to weak follow-up of the infection control regulations. All infection control rules we follow are public (and are posted with the weekly post with training registration), and it’s expected that everyone follows these. Failure to follow the infection control regulations may give reason for repatriation from training.If there is still space available 2 hours before training, you can sign up even if you have already registered for two other trainings.In the past, Pirbadet's other pools has also been used somewhat, but that’s no more. No pool other than the fitness pool should be used. Please note that lanes 5 - 8 are not available until 2100 on Wednesdays and Fridays. You can’t jump into the pool early, even if the lane is vacant.It has been over six months since the epidemic began, and we must be prepared for several of the measures to be long-lasting. Even if one feels the situation has calmed down, we still have a responsibility to ourselves and those around us to contribute to the international infection control effort to the best of our ability. We must all be good at reminding those around us of the measures, some points can quickly go into oblivion.ThanksLots of love,
The Board


Av: Jon Olav Båtbukt Tid 2020-10-01 18:30:43

Sommertrening || Summer practices


English below

Sommertreninger 2020

Hei! Nå som semesteret går mot slutten så skal det heldigvis fortsatt være mulig å få sin ukentlige dose med klor. Vi begynner nemlig med sommertreninger allerede tirsdag neste uke, 9. juni. Det vil være trening i Pirbadet fra 2030-2200 hver tirsdag og torsdag uke 24-27, så vil det være et par uker pause , før treningene fortsetter hver onsdag og fredag uke 30-32 klokken 2000-2130. For de som vil benytte seg av disse treningene så vil det koste 300kr ekstra, og man kan da komme på så mange/ så få treninger man vil. For å betale går man til nettbutikken på hjemmesiden vår: https://org.ntnu.no/svommer/store_v2

Vi har 2 baner til rådighet, og samme regler som har vert på treningene denne uka vil også gjelde på disse treningene. I den forbindelse er man nødt til å å skrive seg inn i denne spreadsheeten for å møte på trening: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r441CI8U8TV43Fj-Ed0n_UBrUUjuUs8nlMh-vme5m7Q/edit?usp=drivesdk For oss svømmere som ikke er kjent for vårt løpesteg så håper vi folk er giret på muligheten for å svømme i løpet av sommeren

Summertraining 2020

Hi! There will be an opportunity to continue swimming practices during the summer. They will start tuesday next week, june 9. The practices will be at pirbadet 2030-2200 every tuesday and thursday from week 24-27, then there will be a 2 week break before the practices continue every wednesday and friday from week 30-32, at 2000-2130.

If you want to attend these practices there will be an extra fee of 300kr, this will cover all of the summer trainings, and can be purchased in our webstore at our website: https://org.ntnu.no/svommer/store_v2 We have 2 lanes available, and the same rules as there have been at the practices this week will apply at these practices. Therefore you will have to sign up in this form to participate: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r441CI8U8TV43Fj-Ed0n_UBrUUjuUs8nlMh-vme5m7Q/edit?usp=drivesdk

Hope to see you there


Av: Olav Bech Bråten Tid 2020-06-10 16:40:47

Oppstart treninger || Pool Reopnening


Etter flere kjipe svømmeløse måneder, kan vi endelige møtes i Pirbadet og sniffe klor igjen!

Fra og med 2. juni har vi treninger ut semesteret (2., 3. og 5. juni). Grunnet Covid-19 er det satt inn tiltak for å hindre smitte, og det bes derfor om at alle våre medlemmer leser over tiltakene under før de møter på trening. Av sikkerhetsmessige årsaker kan man bli sendt hjem dersom man ikke følger smittevernstiltakene, så bruk et par min på dette

Merk de nye treningstidene for perioden: 2030 – 2200. Dette gjelder også tirsdag 2/6.

Tiltak:

 • Kun 20 personer kan møte på trening. For å møte på trening må man skrive seg inn i denne spreadsheeten: her
 • Alltid minst 1m avstand, både i og ute av bassenget. Dette gjelder også inntil bassengkanten.
 • Benytt antibacen i resepsjonen når du kommer til og forlater Pirbadet.
 • Fellesutstyret er innelåst og skal ikke benyttes. Ønsker du å bruke utstyr, må dette tas med hjemmefra.
 • Benytt egen vannflaske, svømmebriller etc.
 • Ikke møt på trening om du føler seg syk, eller nylig har vært syk.
 • Dusj før du hopper i vannet.
 • I tillegg gjør deg kjent med dette (FHI): koronavirusinfo fra FHI
 • Og alt dette (NSF): koronavirusinfo fra NSF
 • Ooog vedlegget med Pirbadets egne tiltak: koronavirusinfo fra Pirbadet

Semesterets siste treningsøkt er fredag 5. juni, før sommertreningene kicker inn. Informasjon om dette kommer.

Lykke til med resterende eksamener and such!

Med masse kjærleik fra Styret
Finally, we can get back to the pool!

Practices will start back up again June 2, and lasts till June 5 (practices June 2., 3. and 5.) Due to the Covid-19 pandemic, a few new measures have been added. All our members must familiarise themselves with these measures, and failure to follow these can result in repatriation. So pls read it

Note the new practice hours for this period: 2030 – 2200. This also includes Tuesday 2/6.

Measures:

 • Only 20 people can attend practice at once. Sign up with this form to participate: spreadsheet
 • Keep 1-meter distance, always. This includes by the poolside.
 • Use antibac when arriving at and leaving Pirbadet. It can be found at the reception.
 • The shared equipment (in the locker) is not to be used.
 • Use your own water bottle, swimming goggles etc.
 • Do not show to practice if you’re sick or recently have been ill.
 • Shower before entering the pool.
 • Familiarise yourselves with the measures from the Norwegian Swimming Federation: koronavirus info from NSF (This is in Norwegian, but luckily Google Translate is a thing.)
 • Also get to know all this from NIPH: koronavirus info from NIPH
 • And read over Pirbadets own measures (again, Google Translate ftw): koronavirus info from Pirbadet


 • The semesters last practice is Friday June 5. Information regarding summer practice is coming soon.

  Till then, good luck with all your remaining exams!

  Lots of love, The Board


  Av: Olav Bech Bråten Tid 2020-05-28 22:54:59

COVID-19: Please see updated guidelines, practical information and news on our facebook group: https://www.facebook.com/groups/2250060697.
You currently have to sign up before each practice.