Medlemsregistrering

Fyll ut dette skjemaet etter du har blitt medlem av NTNUI, vi krever et gyldig medlemskap før du kan bli med i svømmeklubben. Etter skjemaet er sendt inn må du også betale svømmelisensen til NSF á 750NOK hvis du ikke har denne fra før. Lisensen er gyldig per kalenderår, det samme gjelder dette skjemaet.
Mer informasjon om innmelding

Dersom datofeltet ikke er støttet i din nettleser, vennligst skriv datoen som DD-MM-ÅÅÅÅ