Welcome to NTNUI Swimming!

We make norwegian swimming better!

1 / 6
Norwegian championships in longcourse swimming arranged by NTNUI Swimming
2 / 6
Swimming camp in Mallorca, Spain
3 / 6
The NTNUI sprint - our own swim meet
4 / 6
Sunset during practice
5 / 6
Normal session
6 / 6
Swimmers waiting for the signal during a swim meet in Husebybadet

NTNUI Swimming consists of excercisers and retired national champions, and everything in between! We are here for everybody! Our practices take place at Pirbadet where we have between six and eight lanes, four nights a week. The lanes are divided after skills, from slow lane to fast lane. We do not have any perticular demands for expertise, except that you have to be able to swim 50 metres without any aids. At practice there is always a program made by our coach. Beyond this there is no organising or follow-up. Each semester we arrange two or more crawl-courses, where our members can participate for a little fee. We also arrange courses to become a swim judge, and a lot of social happenings. Beers after friday practices is an old tradition of ours. The same applies for the cabin trip. For more information look through our website.

News


Sommertrening || Summer practices


English below

Sommertreninger 2020

Hei! Nå som semesteret går mot slutten så skal det heldigvis fortsatt være mulig å få sin ukentlige dose med klor. Vi begynner nemlig med sommertreninger allerede tirsdag neste uke, 9. juni. Det vil være trening i Pirbadet fra 2030-2200 hver tirsdag og torsdag uke 24-27, så vil det være et par uker pause , før treningene fortsetter hver onsdag og fredag uke 30-32 klokken 2000-2130. For de som vil benytte seg av disse treningene så vil det koste 300kr ekstra, og man kan da komme på så mange/ så få treninger man vil. For å betale går man til nettbutikken på hjemmesiden vår: https://org.ntnu.no/svommer/store_v2

Vi har 2 baner til rådighet, og samme regler som har vert på treningene denne uka vil også gjelde på disse treningene. I den forbindelse er man nødt til å å skrive seg inn i denne spreadsheeten for å møte på trening: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r441CI8U8TV43Fj-Ed0n_UBrUUjuUs8nlMh-vme5m7Q/edit?usp=drivesdk For oss svømmere som ikke er kjent for vårt løpesteg så håper vi folk er giret på muligheten for å svømme i løpet av sommeren

Summertraining 2020

Hi! There will be an opportunity to continue swimming practices during the summer. They will start tuesday next week, june 9. The practices will be at pirbadet 2030-2200 every tuesday and thursday from week 24-27, then there will be a 2 week break before the practices continue every wednesday and friday from week 30-32, at 2000-2130.

If you want to attend these practices there will be an extra fee of 300kr, this will cover all of the summer trainings, and can be purchased in our webstore at our website: https://org.ntnu.no/svommer/store_v2 We have 2 lanes available, and the same rules as there have been at the practices this week will apply at these practices. Therefore you will have to sign up in this form to participate: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r441CI8U8TV43Fj-Ed0n_UBrUUjuUs8nlMh-vme5m7Q/edit?usp=drivesdk

Hope to see you there


Av: Olav Bech Bråten Tid 2020-06-10 16:40:47

Oppstart treninger || Pool Reopnening


Etter flere kjipe svømmeløse måneder, kan vi endelige møtes i Pirbadet og sniffe klor igjen!

Fra og med 2. juni har vi treninger ut semesteret (2., 3. og 5. juni). Grunnet Covid-19 er det satt inn tiltak for å hindre smitte, og det bes derfor om at alle våre medlemmer leser over tiltakene under før de møter på trening. Av sikkerhetsmessige årsaker kan man bli sendt hjem dersom man ikke følger smittevernstiltakene, så bruk et par min på dette

Merk de nye treningstidene for perioden: 2030 – 2200. Dette gjelder også tirsdag 2/6.

Tiltak:

 • Kun 20 personer kan møte på trening. For å møte på trening må man skrive seg inn i denne spreadsheeten: her
 • Alltid minst 1m avstand, både i og ute av bassenget. Dette gjelder også inntil bassengkanten.
 • Benytt antibacen i resepsjonen når du kommer til og forlater Pirbadet.
 • Fellesutstyret er innelåst og skal ikke benyttes. Ønsker du å bruke utstyr, må dette tas med hjemmefra.
 • Benytt egen vannflaske, svømmebriller etc.
 • Ikke møt på trening om du føler seg syk, eller nylig har vært syk.
 • Dusj før du hopper i vannet.
 • I tillegg gjør deg kjent med dette (FHI): koronavirusinfo fra FHI
 • Og alt dette (NSF): koronavirusinfo fra NSF
 • Ooog vedlegget med Pirbadets egne tiltak: koronavirusinfo fra Pirbadet

Semesterets siste treningsøkt er fredag 5. juni, før sommertreningene kicker inn. Informasjon om dette kommer.

Lykke til med resterende eksamener and such!

Med masse kjærleik fra Styret
Finally, we can get back to the pool!

Practices will start back up again June 2, and lasts till June 5 (practices June 2., 3. and 5.) Due to the Covid-19 pandemic, a few new measures have been added. All our members must familiarise themselves with these measures, and failure to follow these can result in repatriation. So pls read it

Note the new practice hours for this period: 2030 – 2200. This also includes Tuesday 2/6.

Measures:

 • Only 20 people can attend practice at once. Sign up with this form to participate: spreadsheet
 • Keep 1-meter distance, always. This includes by the poolside.
 • Use antibac when arriving at and leaving Pirbadet. It can be found at the reception.
 • The shared equipment (in the locker) is not to be used.
 • Use your own water bottle, swimming goggles etc.
 • Do not show to practice if you’re sick or recently have been ill.
 • Shower before entering the pool.
 • Familiarise yourselves with the measures from the Norwegian Swimming Federation: koronavirus info from NSF (This is in Norwegian, but luckily Google Translate is a thing.)
 • Also get to know all this from NIPH: koronavirus info from NIPH
 • And read over Pirbadets own measures (again, Google Translate ftw): koronavirus info from Pirbadet


 • The semesters last practice is Friday June 5. Information regarding summer practice is coming soon.

  Till then, good luck with all your remaining exams!

  Lots of love, The Board


  Av: Olav Bech Bråten Tid 2020-05-28 22:54:59

COVID-19: Please see updated guidelines, practical information and news on our facebook group: https://www.facebook.com/groups/2250060697.
You currently have to sign up before each practice.