Menu

Styret

Dette er styret i NTNUI Svømming. Vi jobber med å drifte svømmeklubben og jobbe for våres interesser. De fleste rollene i styret er lavterskel slik at du skal kunne gå inn som en uerfaren person og gå ut med en solid forståelse i styrearbeid og kunne bli en solid støtteperson i svømmenorge senere i livet. Generelle spørsmål kan stilles til medlemsansvarlig på svomming-medlem@ntnui.no. Styret består av følgende personer:

Leder

Lederens rolle er ansvarlig for den daglige driften av NTNUI Svømming og jobbe for svømmegruppens interesser. Leder er ansvarlig for å arrangere styremøter med jevnlige mellomrom og å følge opp arbeidet til resten av styret. Dette er en krevende rolle som kan ta mye tid og dermed krever mye motivasjon. Lederen av svømmegruppa er også kontaktpersonen NTNUI har med Pirbadet, og mellom svømmegruppa og NTNUI hovedstyret.

Bjørn Solberg

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Nestleder

Nestleder er leders høyre hånd og skal også være tilgjengelig om kasserer trenger hjelp. Det er et fleksibelt og morsomt verv man kan forme litt selv, men man må være villig til å ta på seg en del arbeid og større prosjekter. Ellers er nestledervervet et potetverv: man tar på seg ansvar og hjelper til der hvor det trengs, noe som er med på å gi variasjon i arbeidsoppgaver og godt innblikk i det meste som skjer i vår svømmeklubb, i NTNUI generelt, høyere opp i studentidretten og i svømmenorge. Som nestleder er man også barneidrettsansvarlig.

Trym Sørensen

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Kasserer

Kasserer er hovedansvarlig for økonomien til NTNUI Svømming. Kasserer passer på å betale svømmelisensen til alle medlemmene videre til Norges Svømmeforbund, ta i mot betalinger fra vipps, behandle refusjoner og å føre regnskap som skal sendes videre til hovedstyret i NTNUI for godkjenning. Dette vervet er overlappende. D.v.s. at påtroppende kasserer får en solid oppfølging før avtroppende kasserer trer av rollen sin.

Alle økonomisk relaterte spørsmål skal sendes til kasserer på e-post.

Andreas Attila Stenberg

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Dommeransvarlig

Øystein Spangelo har vært en del av styret i NTNUI Svømming siden 1999. Øysteins tid i NTNUI er svært imponerende, hvor han har vært i stillinger som styremedlem, nestleder, leder og i dag dommeransvarlig. Han er utdannet kretsdommer, forbundsdommer, starter og internasjonal dommer, og dømmer på internasjonale mesterskap som Europalekene, Bergen Swim Festival, Ungdoms-OL og EM. Jevnlig utdanner han svømmere fra NTNUI og andre norske klubber til å bli gode dommere i nærmiljøet. Han er en representant i Sør-Trøndelag idrettskrets og er utnevnt til Ridder av NTNUIs ordenen.

Om du har noen dommerrelaterte spørsmål, så kan du sende en e-post.

Øystein Spangelo

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Teknisk leder

Teknisk leder er ansvarlig for driften og optimalisering av det tekniske ved NTNUI svømming. Denne rollen er fleksibel med tanke på hvor mye arbeid man ønsker å legge i det. Det vil si at det er mye rom for å vise initiativ. Teknisk leder er som oftest teknisk sjef på vårt stevne NTNUI Sprinten. Som teknisk leder får man drifte vår nettside, medlemsdatabasen og facebooksiden vår. I tillegg, så jobber man sammen med trener for å melde på svømmere våre til stevner i nærområdet. Man er også ansvarlig for å oppbevare noe teknisk materiell som stoppeklokker og bannere til svømmegruppen.

Om du oppdager noen tekniske feil på nettsiden, facebook eller bare har et forslag, så kan du sende en e-post. Om du er med i svømmegruppa og har lyst å bidra med teknisk utvikling, så send gjerne en e-post da også.

Mikkel Ofrim

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Trener

Trener har ansvaret for å skrive program, organisere kurs i ulike svømmearter og ta imot påmeldinger til lokale stevner. De lager programmer for hver svømmetrening og arrangerer lavterskel arrangementer i treningstiden. Gjerne send meg både ris og ros på e-post.

Titus Victor Phillipson

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Arrangementsleder

Arrangementsleder har ansvar for alt av arrangement i NTNUI Svømming. Arrangering av koieturer, leirer, stevner og liknende.

Hvis du har noen spørsmål angående arrangementer i NTNUI Svømming, så kan du sende en e-post.

Irene Cerrillo Pintado

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Materialforvalter

Materialforvalter er ansvarlig for alt utstyret og merchet til svømmegruppa. Hvis du har kjøpt en badehette er det jeg som tar den med på trening til deg.

Ikke nøl med å komme til meg på trening, til vanlig svømmer jeg i en av de middels-raske banene 😊

Selma Gjelsvik Steigen

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Senior styremedlem

Senior Styremedlem har en viktig rolle for å sikre kontinuitet og stabilitet i styret. Dette inkluderer å ha ansvar for å bidra med erfaring og kompetanse innenfor styrearbeid, tradisjoner i svømmegruppen, samt fungere som en mentor og veileder for andre styremedlemmer.

En av hovedoppgavene vil være å sikre at styret fungerer effektivt og at det er god kommunikasjon og samarbeid mellom alle medlemmene, samt å sikre at NTNUI Svømming følger NTNUIs vedtekter og retningslinjer.

Mia Olden Larsen

📷NTNUI (CC BY 4.0)

Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig sørger for at medlemmene her gyldig lisens og medlemskap i NTNUI før de blir får tilgang inn til treningene våre.

Om du har noen spørsmål angående medlemskap som du ikke fant i FAQ, så send gjerne en e-post.

Maren Helene Røsholm

📷NTNUI (CC BY 4.0)

PR-Ansvarlig

PR-ansvarlig har ansvar for promotering av NTNUI-svømming på stand og sosiale medier som instagram og facebook. Ser dere de med et kamera i hånden, er det bare å possere etter beste evne.

Kristin Øie

📷NTNUI (CC BY 4.0)