Styret

Dette er styret i NTNUI Svømming. Vi jobber med å drifte svømmeklubben og jobbe for våres interesser. De fleste rollene i styret er lavterskel slik at du skal kunne gå inn som en uerfaren person og gå ut med en solid forståelse i styrearbeid og kunne bli en solid støtteperson i svømmenorge senere i livet. Generelle spørsmål kan stilles til medlemsansvarlig på svomming-medlem@ntnui.no. Trenger du kontakt med hele styret, kan vi kontaktes på fellesmail svomming-styret@ntnui.no. Styret består av følgende personer:

Leder

Lederens rolle er ansvarlig for den daglige driften av NTNUI Svømming og å jobbe for svømmegruppens interesser. Han er ansvarlig for å arrangere styremøter med jevnlige mellomrom og å følge opp arbeidet til resten av styret. Dette er en krevende rolle som kan ta mye tid og dermed krever mye motivasjon. Lederen av svømmegruppa er også kontaktpersonen NTNUI har med Pirbadet, og mellom svømmegruppa og NTNUI hovedstyret.
Avatar

Jon Olav Båtbukt

svomming-leder@ntnui.no

Nestleder

Nestleder er leders høyre hånd og skal også være tilgjengelig om økonomiansvarlig trenger hjelp. Det er et fleksibelt og morsomt verv man kan forme litt selv, men man må være villig til å ta på seg en del arbeid og større prosjekter. Ellers er nestledervervet et potetverv: man tar på seg ansvar og hjelper til der hvor det trengs, noe som er med på å gi variasjon i arbeidsoppgaver og godt innblikk i det meste som skjer i vår svømmeklubb, i NTNUI generelt, høyere opp i studentidretten og i svømmenorge. Som nestleder er man også barneidrettsansvarlig.

Økonomiansvarlig

Kasserer er hovedansvarlig for økonomien til NTNUI Svømming. Økonomiansvarlig passer på å betale svømmelisensen til alle medlemmene videre til Norges Svømmeforbund, ta i mot betalinger fra vipps, behandle refusjoner og å føre regnskap som skal sendes videre til hovedstyret i NTNUI for godkjenning. Dette vervet er overlappende. D.v.s. at påtroppende økonomiansvarlig får en solid oppfølging før avtroppende økonomiansvarlig trer av rollen sin.

Alle økonomisk relaterte spørsmål skal sendes til økonomiansvarlig på e-post.
Avatar

Diana Ismagilova

svomming-kasserer@ntnui.no

Dommeransvarlig

Øystein Spangelo har vært en del av styret i NTNUI Svømming siden 1999. Øysteins tid i NTNUI er svært imponerende, hvor han har vært i stillinger som styremedlem, nestleder, leder og i dag dommeransvarlig. Han er utdannet kretsdommer, forbundsdommer, starter og internasjonal dommer, og dømmer på internasjonale mesterskap som Europalekene, Bergen Swim Festival, Ungdoms-OL og EM. Jevnlig utdanner han svømmere fra NTNUI og andre norske klubber til å bli gode dommere i nærmiljøet. Han er en representant i Sør-Trøndelag idrettskrets og er utnevnt til Ridder av NTNUIs ordenen.

Om du har noen dommerrelaterte spørsmål, så kan du sende en e-post.
Avatar

Øystein Spangelo

svomming-dommer@ntnui.no

Teknisk leder

Teknisk leder er ansvarlig for driften og optimalisering av det tekniske ved NTNUI svømming. Denne rollen er fleksibel med tanke på hvor mye arbeid man ønsker å legge i det. Det vil si at det er mye rom for å vise initiativ. Teknsik leder er som oftest teknisk sjef på vårt stevne NTNUI Sprinten. Som teknisk leder får man drifte vår nettside, medlemsdatabasen og facebooksiden vår. I tillegg, så jobber man sammen med trener for å melde på svømmere våre til stevner i nærområdet. Man er også ansvarlig for å oppbevare noe teknisk materiell som stoppeklokker og bannere til svømmegruppen.

Om du oppdager noen teknsike feil på nettsiden, facebook eller bare har et forslag, så kan du sende en e-post. Om du er med i svømmegruppa og har lyst å bidra med teknisk utvikling, så send gjerne en e-post da også.
Avatar

Olav Bech Bråten

svomming-teknisk@ntnui.no

Trener

Trener har ansvaret for å skrive program, organisere kurs i ulike svømmearter og ta imot påmeldinger til lokale stevner. De lager programmer for hver svømmetrening og tar gjerne i mot både ris og ros på e-post.

Arrangementsleder

Arrangementsleder har ansvar for alt av arrangement i NTNUI Svømming. Arragnering av koieturer, leirer, stevner og liknende.

Hvis du har noen spørsmål angående arrangementer i NTNUI Svømming, så kan du sende en e-post.

Styremedlem

«Styremedlem» stillingen er en fleksibel rolle i styret. Også kalt "potetmedlem", stillingen kommer som forsterkning til andre styremedlemmer for å redusere arbeidsmengden deres.
Å lage memes er det eneste kontraktsfestede ansvaret.
Ikke nøl med å komme til meg på trening, til vanlig svømmer jeg i de langsomme banene 😊.

Foto: Nils Dittrich
Avatar

Vincent Canaguier

vincent.canaguier@ntnui.no

Senior styremedlem

Senior styremedlem er for de med erfaring i styrearbeid. Viktig rolle for å ha en kontinuitet i styret.
Avatar

Ingunn Espolin Johnson

ingunn.johnson@ntnui.no

Medlemsansvarlig

Medlemsansvarlig sørger for at medlemmene her gyldig lisens og medlemskap i NTNUI før de blir får tilgang inn til treningene våre.

Om du har noen spørsmål angående medlemskap som du ikke fant i FAQ, så send gjerne en e-post.
Avatar

Ola Martin Tiseth Støvneng

svomming-medlem@ntnui.no

PR-Ansvarlig

PR-ansvarlig har ansvar for promotering av NTNUI-svømming på stand og sosiale medier som instagram og facebook. Ser dere de med et kamera i hånden, er det bare å possere etter beste evne.

Følg oss på instagram:

Avatar

Marthe Berg Sørensen

svomming-pr@ntnui.no

Om du ønsker å ta kontakt med tillitsvalgt eller gi andre tilbakemeldinger, så kan du gjøre det på denne siden.

COVID-19: Please see updated guidelines, practical information and news on our facebook group: https://www.facebook.com/groups/2250060697.
You currently have to sign up before each practice.