Velkommen til NTNUI Svømming!


NTNUI svømming er sammensatt av alt fra mosjonssvømmere til tidligere norgesmestere!

Våre svømmetreninger finner sted i Pirbadet, der vi disponerer seks til åtte baner, fire kvelder i uken. Banene er inndelt etter ferdighetsnivå- fra mosjonssvømming (slow lane) til fast lane. Vi stiller ingen konkrete krav til kompetanse, utover det at du må kunne svømme 50 meter uten å holde i kanten eller stå på bunnen.
På svømmetrening er det alltid et program som er laget av vår trener Manith. Utover dette er det ingen organisering eller oppfølging på trening. Vi arrangerer to eller flere crawlkurs pr. semester, der medlemmer av gruppen kan delta for en billig penge.
Vi arrangerer også dommerkurs og en rekke andre sosiale begivenheter. Fredagspils etter trening på fredager er en gammel tradisjon. Det samme gjelder koieturen.
For mer informasjon kan du sjekke ut resten av nettsiden, eller ta kontakt på svomming-styret@ntnui.no.


NB! Nettsiden er under utvikling og er derfor ikke en primær informasjonskanal. For å få den siste informasjonen anbefaler vi å følge oss på facebooksiden vår og å melde seg inn i facebook gruppen vår.

Vennlig hilsen styret!


Hvis du har spørsmål, ta en titt på Ofte Stilte Spørsmål. Der kan du finne svaret på det du lurer på. Vi ber om at du leser igjennom dette før du sender mail med eventuelle spørsmål.

Instagram

Nyheter / News:

Vi har fått ny nettside!
Da har NTNUI Svømming endelig lansert en ny nettside. Du finner den her

NTNUI Swimming group has now released a new web site. Check it out here!
Av:Pavel Skipenes Tid 2018-11-05 15:00:00

Infomøte for nye medlemmer!
Vi ønsker å invitere alle til Infomøte på Gløshaugen 31. august! Sjekk ut eventet på Facebook!
Hi. Are you new in town? Check out our recruiting event at Gløshaugen 31 august! You'll find the event here.
Av:Pavel Skipenes Tid 2018-08-20 18:46:21

First practice of 2017
First practice this semester will be on the 9th of January. You will have to re-register even if you were a member before christmas.
Av:Martin Gundersen Tid 2017-01-03 17:50:38

Siste trening før sommeren
Hu og hei! Siste trening før sommerferien vil være Onsdag 8. juni. Last training befor summer will be june 8.
Av:Jarl André Bergsvenkerud Tid 2016-05-13 19:21:52

Siste treningsdato
Siste trening før sommerferien blir den 8. Juni.
Av:Karl Magnus Tveit Tid 2016-05-12 14:49:01

Generalforsamling 2016
Etter generalforsamling 11.02.2016 gjekk Peder Skjelten, Marte Kristinesdatter Bolstad, Kristine Mathingsdal Pedersen, og Rikard Meyer Sandling av verva sine. Takk for innsatsen!

Det nye styret i svømmegruppa ser slik ut

Leder: Martin Gundersen
Nestleder: Kristin Espolin Johnson
Kasserer: Heidi Skog
Trener: Jarl André Bergsvenkerud
Teknisk ansvarlig: Karl Tveit
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Leder arrangementskomiteen: Elise Dilling
Medlemsansvarlig: Beate Strøm
Styremedlem: Lene Æsøy
Senior styremedlem: Christian Heimdal Sunde

Av:Peder Skjelten Tid 2016-02-18 23:43:33

Semesterstart haust 2015
Mandag 17. august startar svømmetreninga på igjen i Pirbadet som normalt

Mandag 2100-2230
Tirsdag 2100-2230
Onsdag 2030-2200
Fredag 2030-2200

Det blir ikkje trening for vannpolo på tirsdaga til ein ny vannpoloansvarlig blir funnen

Peder Skjelten, Leder NTNUI Svømming
Av:Peder Skjelten Tid 2015-08-12 21:36:46

Generalforsamling 2015
Etter generalforsamling 12.02.2015 trådte Magnus Aa Dalen, Gudrun Berg Ilstad, og Mads Vambheim Steffensen fra vervene sine i styret. Takk for innsatsen!

Det nye styret i NTNUI Svømming ser nå slik ut:

Leder: Peder Skjelten
Nestleder: Kristin Espolin Johnson
Kasserer: Eirik Rivedal
Trener: Kristine Mathingsdal Pedersen
Teknisk ansvarlig: Martin Gundersen
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Leder Arrangementskomiteen: Elise Dilling
Vannpoloansvarlig: Kari Meling Johannessen
Styremedlem: Rikard Meyer Sandling
Senior Styremedlem: Christian Heimdal Sunde

Av:Peder Skjelten Tid 2015-02-22 23:18:11

Change of license fee
Changes regarding insurance from the norwegian swimming federation causes the license fee
to increase by 100 NOK to 600 NOK.
Av:Martin Gundersen Tid 2015-01-05 17:50:38

Semesterstart Våren 2015
Første trening dette semestret vil være 5. Januar. Treningstidene går som normalt.

The first swimpractice this year will be on the 5th of January.
Av:Martin Gundersen Tid 2014-12-31 10:14:52

Semesterstart Høst 2014
Fra og med mandag 18. august går alle svømme- og vannpolotreninger som normalt.

Svømming:
Mandag 21.00-22.30
Tirsdag 21.00-22.30
Onsdag 20.30-22.00
Fredag 20.30-22.00

Vannpolo:
Tirsdag 21.00-22.30

Av:Martin Gundersen Tid 2014-08-11 11:54:33

Generalforsamling 2014
Da var årets generalforsamling overstått. Vi retter en stor takk til de som har gått ut av styret!
Nestleder Lene , kasserer Endre , teknisk ansvarlig Bjørn Emil og lederen i arrangementskommiteen Trine trådte fra sine verv. Tusen takk for innsatsen!

Nye personer ble valgt, og styret ser nå ut som følger:

Leder: Magnus Aa Dalen
Nestleder: Peder Skjelten
Kasserer: Mads Vambheim Steffensen
Trener: Gudrun Berg Ildstad
Teknisk ansvarlig: Martin Gundersen
Dommeransvarlig: Øystein Spangelo
Leder arrangementskomiten: Elise Dilling
Vannpoloansvarlig: Kari Meling Johannessen
Styremedlem: Kristin Espolin Johnson
Senior styremedlem: Christian Heimdal Sunde

Hilsen det nye og gamle styret i NTNUI svømming!

Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2014-02-27 14:50:12

Training
Hei!
Godt nytt år!

Første svømmetrening for svømmegruppa blir mandag 6. januar.
Vannpolo begynner tirsdag 7. januar.

Magnus

-------------------------------------------------

Hi!
Happy new year!

First practice for the swimming group is monday 6th of january.
Waterpolo´s first practice is tuesday 7th.

Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2014-01-03 18:45:13

Vedlikehold på nettside
Vedlikehold på nettsiden kan gi problemer med innmelding i svømmegruppa 10.november.

Maintenance on the website may give issues with the registration 10th of november.

Teknisk ansvarlig
Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-11-10 16:03:51

New safety routines at training
Hei alle sammen!

Fredag for en drøy uke siden var det en nestendrukning på svømmetrening. Et medlem som ikke var svømmedyktig prøvde å krysse bassenget på dyp del. Vi leier ikke dyp del av bassenget på fredager, noe som medførte at ingen så at han ikke klarte å svømme over. Heldigvis så en av badevaktene som ryddet i svømmehallen at han trengte hjelp, og fikk han opp av vannet.

NTNUI har selv ansvar for sikkerheten på treningene, så det er åpenbart at noe må gjøres med dagens praksis.

Dette har medført at sikkerheten på svømmetreningene har blitt tatt opp til diskusjon. Vi har hatt et styremøte om saken, og har kommet frem til følgende løsning.

1) Alle medlemmer i svømmegruppa skal klare å svømme 50m på egen hånd. Det er da snakk om 2 lengder på 25 meter. I vendingen er det lov til å ta på kanten og trekke pusten, men det skal ikke være snakk om en pause.

Nye medlemmer må huke av en egen post i innmeldingsskjemaet om at de er svømmedyktige. Vi i styret kommer til å bli mer aktive når det gjelder å kontrollere at folk er svømmedyktige. Hvis vi ser noen på trening som åpenbart er på grensen, vil vi be om å få se de svømme 50 meter. Personer som ikke er svømmedyktige vil få inndratt medlemskortet og vil bli fjernet fra medlemslisten. Det er bare medlemsskapet i svømmegruppa som blir avsluttet, ikke NTNUI medlemsskap. Årskontigenten til Norges Svømmeforbund kan ikke refunderes.

2) I våre treningstider har vi kun lov til å oppholde oss i følgende baner i drettsbassenget:

Mandag: Hele grunn del + to langbaner
Tirsdag: Hele grunn del
Onsdag: Hele grunn del
Fredag: Hele grunn del

Det er viktig at vi ikke oppholder oss i andre bassenger eller på den dype delen av idrettsbassenget. Dette er både fordi vi ikke betaler for å bruke disse, og fordi det er vanskelig for andre å se at du trenger hjelp hvis du oppholder deg et annet sted enn alle andre. Badevaktene er også gjort oppmerksomme på at det blir en innstramming i praksisen.

Vi minner også om at det alltid skal være to eller flere personer tilstede på trening. Hvis du er alene på trening har du ikke lov til å gå i vannet.


Hilsen styret

--------------------------------------------
ENGLISH

HI!
Friday october 25th there almost was a drowning accident at the swimming training. A member that was not qualified for swimming tried to swim across the deep side of the pool. Luckily one of the life guards that was cleaning saw this and prevented an accident from happening.

NTNUI is responsible for the safety of our trainings, not Pirbadet. Because of this incident, we will tighten up our practice concerning the skills of our members.

1) New members will from now on have to confirm that they are able to swim 50 meters without help when they sign up. The requirement is to swim two laps in the 25 meter pool, without break. However, it is allowed to hold the wall and take a breath when turning after 25 meters. We will be more active to control that all participants at training is qualified swimmers. If we see someone that does not look like qualified swimmers, we will ask them to swim 50 meters, as explained earlier. If a member fails to complete the 50 meters, the membership in the swimming group will be terminated (not the NTNUI- membership, only access to the swimming group). The annual fee to the norwegian swimming association is not refundable.

2) When entering Pirbadet during the swimming groups hours, we are only allowed to use the following lanes in the sports pool:
Monday: All the courses in the shallow part of the pool + two long courses.
Tuesday: All the courses in the shallow part of the pool.
Wednesday: All the courses in the shallow part of the pool.
Friday: All the courses in the shallow part of the pool.

It is important that we don´t use other facilities due to two reasons:
- We don´t pay for using any other facilities
- It is difficult helping each other in case of an accident if you are alone in a pool you are not supposed to be. We will also be more active controlling that no other facilities than the sports pool is being used.

Remember that it is forbidden to use the pool if your are alone at training.


Regards,
Styret
Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-11-06 11:19:39

Klubbkampen 2013
Hei!

I år som i fjor skal NTNUI Svømming arrangere klubbkampen. Dette er en årlig tradisjon mellom svømmegruppene til NTNU, UiO og UiB. I år kommer det også noen tilreisende fra USG i København!

Vi håper at så mange som mulig kan bli med, dette er et arrangement der det sosiale er høyt prioritert.

På slutten av svømmestevnet blir det så klart arrangert ølstafetter, og på kvelden blir det avholdt bankett i Trondheim sentrum :-)

Se invitasjon under arkiv for mer info.

Hilsen
Magnus
Leder NTNUI Svømming
Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-09-05 16:51:10

Oppstart / Startup
Hi!

I hope all of you are enjoying your holidays!

The first practice will be Monday 19th of August. The hours are the same as usual. The first waterpolo practice is Tuesday 20th. See you there!

Magnus
Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-07-29 22:26:48

Siste trening / Last practice
Siste svømmetrening før sommerferien blir onsdag 5. juni.
For vannpolo blir siste trening tirsdag 4. juni.

_____________________________________________

Last swimming practise before summer is wednesday 5th of june.
That means waterpolo´s last practise is tuesday 4th of june.

Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-05-27 20:32:24

Trening i mai/Training in May
Det blir ikke svømmetrening på de røde dagene i mai.
Det gjelder 1/5 , 9/5 , 17/5 og 20/5.

No training the dates mentioned above.
Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-04-30 16:33:16

Påskeferie
[English further down]

Hei alle sammen!

Siste svømmetrening før påske blir fredag 22. mars. Første trening etter påske blir onsdag 3. april.

God påske! :-)

Hilsen leder
----------------------------------------------------------------------
Hi,

the last exersise before the easter holiday is march 22nd. The first exersise after the holiday is april 3rd.

Regards,
Magnus
Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-03-24 13:14:30

Treningshelg i København
Hu og hei!

NTNUI Svømming er invitert til treningshelg i København av våre danske svømmevenner i USG.

Helgen blir 12. – 14. april. Opplegget starter rundt kl 17 på fredag, og vi avslutter rundt 15-16 på søndag. Helga vil selvsagt bestå av svømmetreninger, i tillegg til orienteringsløp, noe kampsport og yoga. Fellesmiddag fredag og lørdag.

Overnatting er ikke helt spikret, men det er snakk om at vi muligens vil bo med svømmerne fra USG. Med andre ord, rimelig overnatting. Middag og brunch blir en type spleiselag/buffe, der alle tar med litt hver. Så vi kjøper inn noe enkelt som brød eller lignenende : )

Flybiletten bestiller man selv, men NTNUI Svømming refunderer 50% av flybiletten tur/retur. Påmelding skjer til meg (gudrunildstad@hotmail.com) innen fredag 5. april. Men helst så fort som mulig, slik at dere får billigere flybiletter og vi får gitt beskjed hvor mange overnattingsplasser vi trenger.

Dette blir en sosial, morsom og sporty helg! :D


Med vennlig hilsen NTNUI Svømming

------------------------ ENGLISH -----------------------------------------------------------------
Hu og hei!

Our Danish swimming-friends from USG have invited NTNUI Swimming to a training-weekend in Copenhagen 12th – 14th of April.

The program starts around 17:00 at Friday and ends around 15:00 – 16:00 at Sunday. The weekend will consist of swimming (off course), maybe some orienteering, martial art, and yoga. Dinner and brunch will be contributed together to make sort of a buffet. USG will provide a place to sleep.

You have to provide your own plain-ticket, but NTNUI will refund 50% of the amount.

Send an e-mail to me if you will like to join (gudrunildstad@hotmail.com) within 5th of April, but preferably as soon as possible so you can get cheaper tickets and we can tell USG how many beds we need.

This will be a social, fun and sporty weekend! :D


Best regards NTNUI Swimming
Av:Bjørn Emil Evensen Tid 2013-03-07 20:41:53

Ingen trening fredag 22. februar
Fredag 22. februar vil treningen utgå på grunn av at svømmingen i SL arrangeres i Pirbadet.
Lykke til til alle deltagere!
ENGLISH:
No training friday 22nd of February due to the Student Championship in Pirbadet.
Av:Endre Bjørsvik Tid 2013-02-19 23:51:29

Generalforsamling 2013
Generalforsamling 2013 blir avholdt på NTNUI kjellern kl 1800 Fredag 08.02.2013 link til arr på facebook: http://www.facebook.com/events/221331238004068/?context=create link innkalelse og skapsdokumenter: http://www.facebook.com/groups/2250060697/ mvh Leder
Av:Kristian Solvin Tid 2013-01-18 11:01:23

Ingen trening i uke 4/No traing
Hei Det blir ikke trening hele neste uke(4). Pirbadet holder stengt pågrunn av at tv2 skal spille inn "skal vi stupe" No traning next week. Pirbadet is closed. Hilsen Kristian Leder
Av:Kristian Solvin Tid 2013-01-18 10:27:45

Siste trening før jul /Last training
Siste trening før jul vil være Onsdag 19/12. Takk for et flott semester fra alle oss i styret! God jul og godt nyttår!
------------
Last training before Christmas will be on December 19. Merry Christmas and a happy new year to all of you.

Styret i NTNUI-svømmegruppa
Av:Christian Sunde Tid 2012-12-17 23:26:30


[VIKTIG!] Konsekvenser for svømmegruppas aktivitet som følge av forslag i Velferdstinget

Det er kommet opp et forslag i Velferdstinget om å bryte dagens avtale mellom NTNUI og SiT.
Dette kan føre til store økonomiske konsekvenser for NTNUI, og dermed også for oss i svømmegruppa. Derfor ønsker vi at alle medlemmer i NTNUI-svømmegruppa møter opp på Velferdstingets møte nå på Torsdag 27.09 kl 1815 i auditorium R10 Realfagsbygget for å støtte NTNUIs sak.

Mulige konsekvenser for svømmegruppa:

  • Begrenset tilbud i form av mindre treningstid. Halleie i Pirbadet er veldig dyrt.
  • Begrenset sosialt tilbud i form av koieturer, Studenterhytta osv.
  • Begrenset støtte til treningsutstyr og konkurranse.
Mulige konsekvenser for NTNUI
  • Begrenset aktivitetstilbud i hele NTNUI.
  • Nedleggelse av utsatte grupper. NTNUI Vannpolo er blant disse.
Hovedstyrets oppfordring i saken kan du LESE HER

Det er viktig å nevne at det er Hovedstyret NTNUI som skal tale NTNUIs sak, men det er like viktig at vi møter mannsterke for å vise vårt engasjement i denne saken.

Velferdstingets møteinnkallelse og sakspapirer kan leses her

Altså: Torsdag 27.09 kl 1815 R10 i Realfagsbygget

MØT OPP! STØTT NTNUI!

Mvh
Styret i NTNUI Svømming
v/ Leder Kristian Solvin

Av:Endre Bjørsvik Tid 2012-09-24 21:31:58

NTNUI Svømming trenger flere dommere
NTNUI Svømmegruppa trenger flere dommere!

Er det noen som ønsker å gjennomføre et kretsdommerkurs i svømming? Kurset vil bli arrangert i regi av svømmekretsen og TSLK i Pirbadet lørdag 20.oktober 2012.

Kurset er delvis web-basert; man går i forkant av kurset gjennom en nettbasert del, og så gjennomføres kurset inkl. teoriprøve lørdag 20.oktober. Etter dette er man dommeraspirant på fire stevner (egentlig fire stevneøkter, Trøndersvøm som er hele helga er f.eks. fem økter) før man godkjennes som kretsdommer.

Fordeler med å være dommer:
- NTNUI Svømmegruppa kan arrangere egne svømmestevner (NTNUI-Sprinten og nylig avholdte NM junior som omtales som tidenes beste NM) med egne dommere.
- Svømmegruppa NTNUI får "kred" i svømmekretsen da det er underskudd på dommere i kretsen.
- Du får mulighet til å gi noe tilbake til idretten du er så glad i og som har gitt deg så mye!
- Det er GØY å være med på svømmestevner og fortsatt få være en del av svømmemiljøet.
- Du og svømmegruppa deler kr 500 for hver økt du stiller på som dommer på en stevner arrangert av en annen klubb i svømmekretsen (Trøndersvøm = 5 økter, dvs kr 1250 til deg).

Kursavgifter dekkes av NTNUI Svømmegruppa.

Dersom du er interessert i å delta på dommerkurset, send meg en epost så snart som mulig på spangelo@gmail.com (påmeldingsfrist til TSLK er 1. oktober 2012)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2012-09-24 21:11:26

Nytt semester, masse info!
(English further down)
NTNUI Svømming og Kristian ønsker alle velkommen tilbake etter vel gjennomført sommerferie, og håper aller har hatt en like strålende sommeferie som oss!

Høstens første trening knekker igang mandag 20. august kl. 21:00, og vi fortsetter utover høsten med samme treningstider som før.

De som stod på listen i Pirbadet i vår står allerede på listen i Pirbadet og kan plukke opp nytt adgangskort i Pirbadet før kl. 20:30 etter at de har fornyet NTNUI-medlemskapet. Ikke noe behov for å betale ny lisens da. Nye svømmere som har 2012-lisens i svømmeforbundet fra før av kan skaffe NTNUI-medlemsskap og registrere seg på siden "Medlemskap" (under pkt. 4. Gi beskjed til kasserer) for å komme på listen i Pirbadet. Helt nye svømmere uten lisens følger hele Medlemskap-siden til punkt og prikke, så blir det ordnings.

Det blir konge koietur til Holmså-koia 7.-9. september, så hold av datoen og gi beskjed til Thea at du skal være med!

====== ENGLISH =======
Welcome back and hello to all you new guys!
The trainings will start at monday 20th of August. We have the same training hours as before.

Those who had access to Pirbadet before the summer can pick up a new card in Pirbadet after you have renewed your NTNUI membership. You shall not pay a new swimming license to us now, and shall not submit a new register-form. Remember to pick up the access card BEFORE 20:30.
New guys who want to train with us can find a full membership-procedure at the English page.

There will be a cabin-trip to Holmså-koia from 7th to 9th of September. Hold the date and tell Thea that you want to come.

Av:Endre Bjørsvik Tid 2012-08-14 11:38:13

God sommer!
Da har NTNUI Svømming tatt sommerferie og siste trening for vårsemesteret var på fredag 8.juni. Oppstart til høsten blir lagt ut på hjemmesiden og facebook siden i løpet av august.
Ønsker alle en riktig god sommerferie!

Last training for the summer was on 8.June - And the fist training after the summer vacation will be posted on are homepage and facebooksite in august.
Have a super holliday!
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2012-06-11 00:24:43

Ingen trening i dag (28. mai)
No training today (28 May), due public holiday.
Av:Christian Sunde Tid 2012-05-28 16:23:19

No practice today!
There is no practice today. Pirbadet closes early due to being the 1st of May. See you tomorrow!
Av:Thomas Franang Tid 2012-05-01 15:21:33

Last practice before easter!
The last practice before easter is friday 30th of March. We start up again at monday the 9th of April. Have a good easter everybody!
Av:Thomas Franang Tid 2012-03-28 16:53:45

Studentmesterskap
Da er det klart for årets høydepunkt, i og utenfor bassenget :D Studentmesterskapet avholdes i Oslo 14.-15. april. Det blir stevne på lørdag ettermiddag og bankett på kvelden.
Dette er en svømmefest, der det SOSIALE står i fokus! Meld deg på en eller flere øvelse du føler at du kan gjennomføre, tiden man svømmer på spiller ingen rolle. Det viktigste er å delta ;)
Vi i styret håper flest mulig av dere vil være med oss på denne herlige turen til Oslo en vårhelg i april.

Praktisk info:
Transport:
Vi kjører personbiler fra Trondheim til Oslo lørdagsmorgen, og tilbake til Trondheim på søndag. Gi beskjed i påmeldingen om dere skal sitte på begge veier, eller om dere ordner reise til/fra stevnet selv.
Overnatting:
Overnatting vil være på Scandic Hotel Byporten, i 4 mannsrom. Om dere er fire som vil dele rom og har avtalt dette sammen, gi meg gjerne beskjed i påmeldinga. Det må opplyses om du ikke skal sove på Scandic Hotell Byporten, sånn at vi ikke bestiller for mange rom. Oppfordres til å sove på hotellet, siden dette er en sosial tur, der vi skal skape minner i fellesskap.

Egenandel:
Egenandelen blir på 150kr for turen. Dette dekker startkontingenten for stevnet, overnatting, banketten og transport. Så pris er ingen hindring for denne uforglemmelige turen!
Egenandelen vil være det samme, uansett om du velger å bo hos familie/venner i Oslo, eller ordner egen transport osv..

Påmelding skal inneholde:
Fullt navn, telefonnummer, øvelsene du skal svømme (med øvelse-nummer), om du skal sitte på fellestransporten og om du skal overnatte med svømmegruppa på hotellet. Skriv også om du har førerkort.
Se vedlagt innbydelse for øvelser.
Påmelding sendes til Elise Dilling på mail: elisedilling(at)hotmail.com og IKKE til mailen oppgitt i innbydelsen. Vi skal ha felles påmelding.
Påmeldingsfrist er 10. mars Betaling til konto: 5361.06.92571 Markeres med fult navn og SM. Betaling innen 10. mars
Håper flest mulig vil delta på festligheten med og uten klorvann. Om du har spørsmål, spør noen fra styret på trening (grønn badehette) eller send mail til elisedilling@hotmail.com
Mvh Styret i NTNUI svømmegruppa
----English----
This year’s Student Championship in swimming will be held in Oslo from 14. – 15. April. It will be at trip with lots of fun and social events. Transport, banquet, Hotel and registration fee is included in the 150NOK you have to pay to come with us. So there is not any excuse not to come with us! If you can swim 25m you can join!
To sign up, send a mail to elisedilling(at)hotmail.com and include witch events you want to swim, your phone number and if you want to stay at the hotel with us. The evens can be found in the attached document. Then pay 150NOK to 5361.06.92571, and mark the payment with your name and the word "SM".
The deadline is 10.march!
NTNUI Swimming group
Av:Thomas Franang Tid 2012-03-01 10:25:22

Frivillige til NTNUI Sprinten!
NTNUI Svømming skal arrangere NTNUI Sprinten lørdag 3.mars 2012, stevnestart kl 11.
For å gjennomføre dette trenger vi din hjelp til blant annet å være tidtaker eller andre jobber. Dette er en ganske enkle oppgaver og det trengs ikke å ha noe erfaring fra før av. De som ønsker kan få opplæring før stevnestart.

Har du lyst til å bidra, send en mail med navn og tlf.nr til trinehov(a~)stud.ntnu.no.

Det vil selvfølgelig være en Sprinten-fest på kvelden for alle som er med :)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2012-02-14 17:27:51

Generalforsamling
Hei! Jeg vil bare gjøre alle oppmerksom på at 9. februar så er det generalforsamling for NTNUI svømmegruppen. Dette vil skje på Egon i Søndre klokka 18.30. Vell møtt!
Av:Thomas Franang Tid 2012-01-16 18:02:48

Koietur!
Hei alle sammen! Semesteret er i gang og da er det også på tide med en koietur! Den blir 3-5 februar på Heinfjord, en av de største koiene med 25 sengeplasser og egen badstue. Dere melder dere på ved å sende mail til theaaspe@stud.ntnu.no. Still gjerne spørsmål dersom det er noe dere lurer på:) __________________________________________________________________________________ Hello everyone! A new semester has started and with it always comes a koietrip! We will be staying at Heinfjordstua, wich has got room for 25 persons, and the date for the trip is set to Friday 3rd of February to Sunday 5th. If you are interested in joining, or just have some questions, please e-mail me at theaaspe@stud.ntnu.no.
Av:Thea Bjerke Tid 2012-01-12 14:46:33

Treninga er igang!
Første trening var 9.januar, så det er bare å komme på trening! Men husk å betale lisens på nytt, og sende inn registreringsskjema. Se nyhet nedenfor.

The training has started! Remember to pay the license and to fill out the registration form. See the messasge under this one. :)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2012-01-11 21:47:35

About the license! IMPORTANT info!!
Det er nytt år, og derfor på tide å betale lisens på nytt.
De som vil fortsette å trene i Pirbadet må betale ny lisens som beskrevet på medlemssiden . Husk å merke betalingen med navn.
Ikke minst må dere huske å fylle ut og sende inn registreringsskjema på nytt.
Etter at kasserer har registrert betalingen får dere en mail om det, og dere kan hente adgangskort i skranken i Pirbadet FØR kl. 20:30.

Pirbadet krever at alle våre medlemmer har lisens for at vi skal kunne leie der. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring. Det er Norges Svømmeforund som bestemmer hva lisensen skal være på. Lisensen varer hele kalenderåret 2012. Dere som har lisens fra andre klubber må få klubben deres til å fikse lisens, og deretter sende inn registreringsskjemaet.

ENGLISH!
It's a new year, and it's time to renew your swimming license.
Those who wish to continue to train in Pirbadet must pay a new license as described at this page . Remember to write your name at the payment.
It is also extremely important that you remember to fill out and submit the registration form .
Write a comment in the registration form if someone else paid the license for you.
After the cachier has registrered your payment and you have recieved a confirmation mail from the cashier (unfortunately in norwegian), you can pick up a new entrance card in Pirbadet BEFORE 20:30.

Pirbadet requires that all our members has a license in the Norwegian Swimming Association. The license gives athletes the right to participate in competitions, and you will also recieve the magazine Norsk Svømming. A sports injury insurance is included in the license. The license is decided by the Norwegian Swimming Association, and is valid the entire calendar year (2012, both spring and fall).
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2012-01-04 00:01:24

Siste Trening/Last training
Siste trening før jul blir Fredag 16.12.2011 Last training before Christmas is Friday 16.12.2011 God jul og God Nyttår Hilsen NTNUI Svømming
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2011-12-12 15:39:15

NM jr. i svømming!
NTNUI Svømming skal arrangere NM jr. i svømming 24.-27. november! :)
Finn oss på facebook: NM junior i svømming 2011!
Vil du være frivillig send en mail til trinehov@stud.ntnu.no
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2011-11-09 20:21:31

Training starst again today! :)
Hi! It is training today! :) See you in the pool!
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2011-09-07 17:08:19

NO TRANING/INGEN TREING
Monday and Tuesday this week/Mandag og Tirsdag denne uken. Dette grunnet fortsatt vedlikehold i hovedbassenget.
Av:Kristian Solvin Tid 2011-09-04 20:23:00

NO TRAINING WEEK 35!
There is no training this week, week 35. See you on monday 5th of september! :)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2011-08-30 13:02:32

Høstens koietur!
Hei alle sammen! Høstens koietur nærmer seg og vil være helgen fra 9-11 september på koia Heinfjord. Alt du trenger er medlemskap i NTNUI, og ha lyst til å ha en kjempekoselig helg med kjempekoslige folk! I høst er det også tid for veddugnad så man må ikke vær redde for å ta i et tak:) Mer praktisk informasjon kommer. Alle som vil er velkommen så send meg gjerne en mail på theaaspe@stud.ntnu.no og si at dere vil være med på koietur!

Hello everyone! This autums koietrip is soon coming up and will find place from 9th-11th of September at koia Heinfjord. All you need to join, is a membership in NTNUI and a wish to spend a great weekend with great people! We are also going to be doing some voluntary work by chopping wood:) More practical information to be announced later. Everyone is welcome so if you like, send me an e-mail at theaaspe@stud.ntnu.no, where you let me know you would like to join the koietrip!
Av:Thea Bjerke Tid 2011-08-25 11:35:47

Første trening ||| First Practice
Hello! Håper alle har hatt en bra sommer og er klare for ett nytt semester! Vil bare informere om at første trening etter sommerferien blir mandag 22. august, uke 34. Treningen vil gå som normalt ut uken. Men i uke 35, så skal pirbadet tømme det store bassenget grunnet vedlikehold. Derfor så blir det ingen trening i uke 35. Treningen starter på igjen i uke 36. Ha en fortsatt fin sommer!! ================================================== Hello! I hope all of you have had a nice summer and that you look forward to a new semester! The first practice after the summer break will be at Monday 22nd of August, week 34. The practice will go as normal this week. However, in week 35, Pirbadet will empty out the main pool due to maintenance. Therefor there will be no practice in week 35. Practice will start up again in week 36. Enjoy the rest of the summer!!
Av:Thomas Franang Tid 2011-08-03 22:11:04

Høstenes koietur!
Hei alle svømmere av NTNUI Svømmegruppa!
For at folk ikke skal legge planer i uvitenhet om koieturen til høsten sier vi ifra i god tid. Høstens koietur blir fra 9. - 11.september, så hold av helgen og bli med på koietur!
Koietur er en kjempeflott annledning til å bli bedre kjent med andre i gruppa, og ha det gøy ute i naturen! :)
Påmelding vil skje til høsten, nærmere info kommer da:)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2011-05-31 09:02:04

Last practice before easter
The last practice before easter is Friday 15th of April. We are starting up again at Tuesday 26th of April. Have a wonderfull easter everyone :)
Av:Thomas Franang Tid 2011-04-15 14:49:51

Crawlkurs
Hei! Det vil bli arrangert nytt nybegynnerkurs i crawl med start mandag 21.03.11. Kurset koster 300NOK og vil være hver mandag klokken 21.00 og onsdag klokken 20.30 i tre uker. Send en mail til svommer-kurs@list.stud.ntnu.no for å melde deg på. Det er begrenset antall plasser og de åtte første som melder seg på får plass. Kursleder Anders Holo
Av:Anders Holo Tid 2011-03-14 19:48:50

Feil påmeldingsfrist til Sprinten
Grunnet en feil i kommunikasjonenen mellom oss og Medley (www.medley.no) har det blit satt to påmeldingsfrister. I innbydelsen stårt det 28.feb mens på medley står det 4.mars. Av den grun godtar vi påmeldinger frem til 4.mars! Det vil si gjeldene påmeldingsfrist til NTNUI sprinten 2011 er 4.mars
Av:Thomas Franang Tid 2011-03-01 11:18:20

Crawlkurs/Crawl Course
Det vil bli arrangert nytt nybegynnerkurs i crawl med start mandag 28.02.11. Kurset koster 300NOK og vil være hver mandag klokken 21.00 og onsdag klokken 20.30 i tre uker. Send en mail til svommer-kurs@list.stud.ntnu.no for å melde deg på. Det er begrenset antall plasser og de åtte første som melder seg på får plass. ENGLISH! The next beginner crawl-course will start on Monday 28.02.11 and will take place every Monday at 21.00 and Wednesday at 20.30 for three weeks. The price is 300NOK. Send an email to svommer-kurs@list.stud.ntnu.no to sign up. The capacity of the course is limited, thus the first 8 to sign up will be in. Kursleder Anders Holo
Av:Anders Holo Tid 2011-02-23 19:20:36

Genforsamling 10. feburar!
Da blir generalforsamlingen på EGON i Søndre. Møtet starter kl 18.30, og saksliste kommer på mail. Alle kan møte opp:)
Av:Margaret Kjørås Tid 2011-02-08 00:35:40

Valg av nytt styret i NTNUI svømming
Torsdag 10 februar vil svømminga ha generalforsamling hvor det b.a blir valgt nytt styre. Er dette noe for deg? En rekke stillinger vil være åpen for valg, og man trenger ikke å ha noen tidligere erfaring eller å være "proff" svømmer! Alle er velkomne! Mer info kommer når det nærmer seg, både her og på mail.
Av:Margaret Kjørås Tid 2011-01-12 16:06:39

Koietur 4-6.Februar!
Det er igjen klart for vinterens koietur. Turen går til Heinfjord koia fra 4-6. Februar. For å være med må du være medlem av NTNUI svømming, helst ha ski og sovepose og sende mail til meg: karinama@stud.ntnu.no It`s again time for this winters cabin trip. This time we go to Heinfjord by ski, from 4th to 6th of february. In order to join you need to be a member of NTNUI swimming and it also helps to have access to skis and a sleeping bag. if you wish to join, please send me a mail at: karinama@stud.ntnu.no
Av:Karina Herfindal Tid 2011-01-12 00:02:34

Lisens og trening
Hei alle sammen! Det er nytt år, og derfor på tide å betale lisens på nytt.
- Dere som betalte lisens i høst trenger ikke betale nå igjen og står fremdeles på listen. Dere må hente nytt inngangskort FØR kl. 20.30 i skranken i Pirbadet. Dere må betale neste gang januar 2012.
- Dere som var medlemmer før sommeren må betale lisens på nytt. Denne har iår steget til 450kr. Husk å merke betalingen med navn. Dere må også fylle ut skjema på hjemmesiden på nytt for å komme på listen. Deretter må dere vente til kasserer har registrert betalingen, da får dere en mail om det, og dere kan hente inngangskort i Pirbadet FØR kl. 20.30
- Pirbadet krever at alle våre medlemmer har lisens for at vi skal kunne leie der. Startlisensen gir utøverne rett til å delta på konkurranser, bladet Norsk Svømming og idrettsskadeforsikring. Det er Norges Svømmeforund som bestemmer hva lisenen skal være på.
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2011-01-11 10:53:48

Treningsstart vår 2011!
Godt nyttår! Mandag 10. januar til vanlig tid starter vi opp med svømmetreninger igjen! Alle som har betalt lisens etter august ifjor skal være på listen i år også. Betalte du før sommeren, er du nødt til å betale inn ny lisens, som i år har steget til kr 450.
Av:Margaret Kjørås Tid 2011-01-07 13:02:02

Siste trening før jul.
Siste trening før jul vil være fredag 17.desember. Ønsker alle en riktig fin jul, og velkommen tilbake etter jul! The last practice will be on friday the 17th of december! Wish you all a merry christmas!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-12-12 17:28:47

Klubbkampen 2010!
Som de av dere som står mailinglisten kanskje har fått med dere så arrangerer Bergen klubbmesterskap 22-24 oktober! Dette er en studentsvømmestevne hvor både svømming og festligheter går hånd i hånd! Trenger ikke å være tidligere svømmere, bare ha lyst til å oppleve en riktig svømmefest holder! Overnatting blir dekket av svømmegruppa, så det er bare flybilletten og stevneavgiften dere selv betaler. Hvis dette skulle være av interesse, så send en mail til Christian, chrissu(at)stud.ntnu.no. Frist 30 september (kan sende inn en dag eller to senere hvis dere ikke ser dette før da;)...) Kom og bli med!! Øvelsesoppsettet er som følger: • 100 m fri • 50 m butterfly • 100 m bryst • 50 m rygg • 50 m fri • 100 m individuell medley • 50 m bryst • 4 × 50 m butterfly • 4 × 50 m fri • 8 × 50 m mix t-skjortestafett (4 jenter og 4 gutter)
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-09-27 23:31:53

Crawlkurs!
Det vil bli arrangert et crawlkurs for nybegynnere i oktober. Kurset vil være på trening hver mandag og onsdag i tre uker, og starter mandag 4.oktober. Kurset varer mellom 1 til 1,5 time. Kurset koster 300kr, betal i kontanter på første trening. Påmelding på mail til cathrid@stud.ntnu.no! Det er kun 8 plasser, så det er førstemann til mølla. NB!! Du må være medlem av svømmegruppa for å delta!
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2010-09-24 14:28:28

Høstens Koietur
Nå er det igjen klart for koietur. Datoen er 17-19. september og stedet Holmsåkoia. På Holmsåkoia er det badstue og mulighet for bading, ellers blir det felles matlaging om kvelden og mye moro! Hvis du vil være med så send en e-post til meg hildesu@stud.ntnu.no, helst innen 12. september. Førstemann til mølla gjelder for påmelding. Du trenger ikke noe spesielt utstyr annet enn sovepose og godt humør for å bli med!
Av:Hilde Sund Tid 2010-08-25 13:56:13

Koietur
It`s again time to take a cabin trip for the swimmers in NTNUI! This autumn’s trip will go to Holmsåkoia. We leave Trondheim Friday 17. September and will be back Sunday 19. September. If you want to join please send me an e-mail, hildesu@stud.ntnu.no, within 12. September. You won’t need anything special for the trip, except a sleeping bag.
Av:Hilde Sund Tid 2010-08-25 13:53:32

Treningsstart høsten 2010!
Første svømmetrening høsten 2010 vil være på mandag 6.september! The first swimming practise will be on monday the 6th of september!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-08-19 10:45:50

Last training before the summer!
The last practice will be on friday the 11th of june. The trainings will not start again before monday 6th of semptember.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-06-07 12:37:37

Siste trening før sommerferien!
Siste trening før sommerferien blir fredag 11.juni. Pga av at bassenget tømmes i ukene 34 og 35, blir det ikke oppstart før mandag 6.september.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-06-07 12:36:07

Ingen trening mandag 24.mai!
Pga helligdag ifb m/pinsen er det ingen trening på mandagen, 24.mai! Håper alle har en fin pinse!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-05-21 10:04:40

Redusert tilbud i en tid framover!
Pga av drivmekanismen til Dokkporten i Pirbadet ikke fungerer så vil det bli litt tull med banefordelingene en tid framover. Håper alle gjør det beste ut av det, og så håper vi at det fikses så fort som mulig!!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-04-30 10:37:11

Friday 23.04.10
There will be no swimmingpractice this friday, the 23 of april. This due to the fact that there is a swimming competition held in Pirbadet this weekend.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-04-20 16:57:05

Ingen fredagstrening, 23.04.10
Hei! Det blir ingen svømmetrening førstkommende fredag, pga Trøndersvøm 2010. Trening som vanlig på Mandag.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-04-20 16:54:58

Friday trainings start now at 21.00!
Due to renowation of Husebybadet Vestbyen will have to train in Pirbadet. This means that NTNUI Swimming practice on fridays will from now on start 21.00 (and not 20.30) for a period of time. Sorry for this.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-04-06 15:52:08

Endrede treningstider etter påske!
Pga oppussing av Husebybadet er Vestbyen nødt til å trene i Pirbadet, og klubbene må derfor samarbeide med å få dette til å gå. Fredagstreningene vil derfor starte kl 21.00 (og ikke kl 20.30) fra førstkommende fredag og framover i en tid. Det er noe usikkert hvor lenge denne ordningen vil vare. Beklager det reduserte tilbudet!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-04-06 15:49:04

Easter holiday
The last traiing before the easter holiday will be this wednesday, 24th of march. The trainings will start again on wednesday 7th of april. Wish you all a pleasant vacation!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-03-22 16:20:30

Påskeferien
Siste trening før påsken vil være førstkommende onsdag, 24.03.10, det vil altså ikke bli noen fredagstrening denne uken. Oppstart etter påske vil bli onsdag 07.04.10. Ønsker alle en riktig fin påskeferie!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-03-22 16:18:37

No training on Friday 26.02.10!
There will be no training on this friday, due to SL2010. The training will be as usual on monday.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-02-23 21:43:40

Ingen trening Fredag 26.02.10!
Førstkommende fredag vil det ikke bli noen svømmetrening pga at Studentlekene 2010 blir arrangert denne helgen. Beklager dette, men vanlig trening fra mandag av.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-02-23 21:42:31

Trening onsdag 03.02.10
Vi i styret beklager til dere som kom på trening idag! Det var ikke trening pga et arrangement. Pga kommunikasjonssvikt ble ikke bedskjeden gitt til dere. Beklager!
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2010-02-03 21:10:28

Vårsemestrets koietur!
5.-7.februar arrangerer vi vårens koietur! Denne gangen drar vi til Heinfjorden, som nettopp har fått en splitter ny badstue! Det tar ca en halvtime å på ski til hytten i lett terreng. Kom og bli med! Siste påmeldingsfrist er søndag 31.januar.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-01-15 14:25:40

First training in 2010!
The first training after new year will be on monday the 11th of january.
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-01-03 22:52:59

Første trening etter nyttår!
Godt nyttår til dere! Første svømmetrening etter nyttår vil være mandag 11 januar 2010! Håper alle har hatt en fin ferie, og er klare for et nytt semester!
Av:Margaret Kjørås Tid 2010-01-03 22:51:29

Siste trenig før juleferien!
Siste trening før juleferien blir fredag 18. desember. Håper alle får en fin ferie, og at vi sees over nyttår! God Jul!
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-12-10 12:49:03

Registreringen
Da var nettbanken i orden igjen og lista oppdatert. Then the bank is ok again, and the list is updated.
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2009-12-01 12:00:29

Studentmesterskap i svømming!
25.-27. februar 2010 arrangeres det Stundetleker 2010 her i Trondheim. Under disse lekene vil det også bli arrangert studentmesterskap i svømming. Meld deg på tidenes studentidrettsfest!
For mer info og påmelding gå på www.sl2010.no
Først må du registrere deg, så kan du melde deg på SM i svømming under påmelding! Bli med! :)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-11-18 14:47:49

Registrering
Har problemer med nettbanken nå om dagen, så hvis du melder deg inn nå kan det ta litt lenger tid før du er på medlemslista. We are having problems at the bank, so the registration may be delayed a little bit.
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2009-11-15 19:37:59

Crawl-kurs!
Det vil bli arrangert et nytt crawl-kurs som begynner mandag 2.november, og det vil være hver mandag og onsdag i tre uker. Crawl kurset varer i en time, og begynner samtidig med treningene. Det koster 300kr. Førstemann til mølla, de 8 første får plass! Send mail til cathrid@stud.ntnu.no for påmelding.

ENGLISH! There will be held a new crawl course, starting monday 2th of november, and wil be every monday and wednesday for three weeks. The course will last for one hour and starts at the same time as the training. It cost 300NOK, and the first 8 that sign up can join. To sign up, send an e-mail to cathrid@stud.ntnu.no.
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-10-19 13:43:55

Klubbkampen 2009!
17. oktober arrangerer NTNUI svømming den årlige Klubbkampen! Dette er et svømmestevne med etterfølgelde bankett, med svømmere fra NTNUI og OSI (Oslo Studentenes Idrettsforening). Dette blir et heidundranes fest, så meld deg på nå! Innbydelse med påmelding er sendt ut på mailinglista! Har du ikke fått den? Send mail til cathrid@stud.ntnu.no. Og husk å sette dere på mailinglista!!!

October 17. NTNUI swimmingteam will arrange Klubbkampen, a competition betwen NTNUI and OSI (Oslo Students). Invitation will are sent out on the mailinglist. Did you not get an invitation? Send an email to cathrid@stud.ntnu.no. And remember to sign up at the mailinglist!
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-09-28 16:44:40

Koietur!
Til alle dere som ikke er på komplett lista og egentlig alle andre som vil bli med på koieturen 18-20.september. Påmeldingen er karinama@stud.ntnu.no Kom bli med! Du trenger ingenting annet en medlemskap i NTNUI svømming, sovepose og godt humør! If you want to join our cabin trip 18-20. september please send me an e-mail karinama@stud.ntnu.no
Av:Karina Herfindal Tid 2009-08-31 19:55:32

Crawl-kurs er fullt!
Crawl-kurset er fullt, mulig det kommer et til i november.
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-08-31 17:30:27

Crawl kurs!
Det vil bli arrangert et crawl-kurs som begynner mandag 7.september, og det vil være hver mandag og onsdag i tre uker. Crawl kurset varer i tre kvarter, og begynner samtidig med treningene. Det koster 300kr. Førstemann til mølla, de 8 første får plass! Send mail til cathrid@stud.ntnu.no for påmelding.

ENGLISH! There will be held a crawl course, starting monday 7th of september, and wil be every monday and wednesday for three weeks. The course will last for 45 minuits and starts at the same time as the training. It cost 300NOK, and the first 8 that sign up can join. To sign up, send an e-mail to cathrid@stud.ntnu.no.

Minner om at treningene begynner til vanlige tider fra og med idag!! The training starts at normal times from today!
Coach Cathrine :)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-08-24 15:05:47

Tilbake til vanlige treningstider!!
Vi har fått beskjed om at vi skal gå tilbake til de gamle treningstimene fra mandag av (altså i morgen). Så treningen imorgen starter kl 21.00! Vel møtt! The training will start at 9 pm tomorrow, and will continue to start at usual times!
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-08-23 22:14:54

Treningsstart høsten 2009
Mandag 17.08 starter vi høstsesongen! I august vil alle treningene starte en time tidligere enn det som står oppført under "Treninger". Vi ønsker både gamle og nye medlemmer velkommen, og håper på et fintfint semester!! The first training this fall-semester will be on Monday the 17th of august. All our practices will start an hour earlier than usual (you find whats usual under "Treninger") We hope to see both old and new members in the pool soon:)
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-08-04 21:08:36

Høstens koietur!!
En smule tidlig er dette bare litt info om at koieturen til høsten vil bli 18-20. september! Håper så mange som mulig blir med, for det blir god stemning og mye moro! Vi har bukket Holmsåkoia til turen,så det blir kaldt bad og varm badstue!! Ikke finn på noe annet tull denne helgen da, men bli med oss. Turen er for absolutt alle medlemmer av svømmegruppa, totalt uavhengig av svømmeferdigheter, det er det sosiale som skal pleies:)Uansett, det er jo en stund til enda så mer info kommer seinere.

This is just a litter early information about the cabin trip this autum. The date for the trip will be 18-20. september. We hope you will come and joint us! So don`t make other plans this weekend:) It will be sosial, fun and the only thing you need to be is a member of NTNUI svim team. There will be more information later.

Men først GOD SOMMER!
Av:Karina Herfindal Tid 2009-05-26 22:38:21

Siste trening før sommeren: 05.06.09
Siste svømmetrening før sommeren vil være fredag 5. juni. God Sommer! The last training before the summer holiday will be on friday the 5th of june. Have a nice summer!
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-05-26 00:01:48

Mandag 1. juni
Mandag 1.juni begynner svømmetreningen kl 19.00. Pga av andre pinsedag, og at Pirbadet har søndagsåpent. The swimming training on monday 1th of june starts 19.00, and not 21.00.
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-05-25 23:59:39

17. Mai:)
Da er det snart tid for selveste 17. Mai, og vi i NTNUI Svømming har lyst til å feire denne dagen med å gå i tog! Alle som har lyst er hjertlig velkommne til å bli med, og møter da opp utenfor Nidarosdomen ca. 12.30. Se etter NTNUI fargene, da vi kommer til å gå sammens med resten av NTNUI. Celebration of 17th of May: We are celebrating this day by walking with the rest of NTNUI in the parade, and if you want to join just meet up outside Nidarosdomen at 12.30. Look for the NTNUI colours! :)
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-05-15 11:37:00

Trening idag, 1.mai!
Idag er treingen kl 18.00- 19.30, pga at det er 1.mai og at Pirbadet stenger tidligere da.
Today the 1th of May we will have to reschedule our practice. It now starts at 18.00 instead of 20.30.
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-05-01 13:49:18

Butterflykurset er fullt
Nå er butterflykurset fullt. Det vil bli arrangert et kurs til høsten også.
The butterfly course is now full. There will be a new course to the fall.
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-04-17 17:45:58

Butterflykurs!
På mandag 20.04 starter et butterflykurs som vil være hver mandag og onsdag i tre uker. Det koster 300NOK. Meld deg på ved å sende en mail til cathrid@stud.ntnu.no
ENGLISH! There wil be a butterfly course starting on monday 20.04. It wil be held on training every monday and wednesday for three weeks. It cost 300NOK. Send an email to cathrid@stud.ntnu.no to sign up.
Av: Tid 2009-04-15 00:14:05

Påsken 2009/Easter 2009
Svømmegruppa tar påskeferie etter onsdagstreningen 1.april. Første trening etter påsken er onsdag 15.april. God påske! Due to the easterholiday there will be no practice in Pirbadet between friday 3rd of april and untill wednesday 15th of april. Wish everyone a nice holiday!
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-03-31 17:04:07

Resultater fra SM
Resultater fra SM09 ligger nå ute under resultater
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2009-03-23 14:13:50

Heatlistene til NTNUI Sprinten - 09!
Da er heatlistene til NTNUI Sprinten- 09 klar! Listene finner du under sprinten.
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-03-04 23:05:18

SM March 2009: Information in english
NTNUI Swimming are arranging a student competition, and would like to invite all our members to this great, big party! The competition takes place in Hommelvik, 21th of march, and for more information visit www.studentidrett.no, or contact svommer-leder@list.stud.ntnu.no. Signup here
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-03-03 16:53:13

NTNUI Svømming arrangerer SM 2009!!
Som arrangører av studentermesterskapet i Svømming våren 2009, har vi gleden av å invitere alle våre medlemmer til denne svømmefesten! Stevnet går av stabelen i Hommelvik, lørdag 21. mars kl. 16:30, og etterpå vil det bli holdt en bankett for alle deltagere. For ytterligere informasjon rundt stevnet, gå inn på www.studentidrett.no. Påmelding her
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-03-03 16:49:10

NTNUI Sprinten 2009
Lørdag 07.03.09 er det duket for NTNUI Sprinten. Sjekk innbydelsen som ligger på www.medley.no, og meld dere på! Det er et stevne både for studenter og "vanlige idrettsutøvere"! Og en fin opplevelse og ha med seg! Setter pris på rask påmelding! Ved spm: send mail til leder.
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-02-24 18:50:31

Koietur!
Hei alle sammen! Nå er det endelig klart for vinterens koietur. Datoen blir 13 til 15.Mars og stedet Holmsåkoia. Her er det nybygd badstue så vi satser på snøbad. Turen er en sosial morsom opplevelse for alle medlemmer, ny som gammel, flytedyktig eller mer synkende. Det vil bli felles matlaging på kveldene og god stemning!Det er ett lite stykke og gå til hytta, så ski eller evnt truger er ett "must". Påmelling er karinama@stud.ntnu.no, jeg har satt frist til ca en uke før avreise, 8.mars. Så kommer det mer informasjon etterhvert:)
Av:Karina Herfindal Tid 2009-02-23 13:28:35

Avlyst trening Fredag 13.02.09
Vi må desverre avlyse fredagstreningen, 13.02.09, pga uforutsette hendelser som gjør at Pirbadet må holde stengt fra kl 21:00. Trening som vanlig på mandag.
Av:Margaret Kjørås Tid 2009-02-12 17:09:13

NTNUI Sprinten
07.03.09 arrangeres NTNUI sprinten. Til dette trenger vi folk til å være med å hjelpe. Hvis du har mulighet send en mail til enten: cathrid@stud.ntnu.no eller hildekal@stud.ntnu.no. Husk å skriv med fullt navn og tlf nr :) Vil bli arrangert fest for de som stiller opp og hjelper til som en takk for hjelpen :) Vi snakkes!
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2009-01-29 10:19:52

Generalforsamling
Svømmegruppa arrangerer generalforsamling på Peppes Pizza i Kjøpmannsgata torsdag 5. februar fra 19:00. For saksliste se her Det blir pizza og kanskje noe mer til de fremmøtte
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2009-01-28 12:30:35

Feil rettet
Feilen som oppsto på hjemmesiden i forbindelse med oppgradering av PHP server skal nå være rettet. Gi beskjed til styret om du finner feil.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2009-01-26 13:37:19

Crawl kurs!
Det vil bli arrangert et nytt crawl kurs med start mandag 19.01.09. Kurset vil være hver mandag og onsdag i tre uker, og koster 300NOK. Det påmeldningsskjema nedenfor ser ikke ut til å fungere, så send en mail til cathrid@stud.ntnu.no for å melde deg på! NB! Du må være medlem i svømmegruppa for å kunne være med! ENGLISH! The next crawl-course will be starting on monday 19.01.09, and will be every monday and wednesday for three weeks. The price is 300NOK. Send and email to cathrid@stud.ntnu.no to sign up.
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2009-01-13 15:16:40

Avlyst trening
Det blir ikke trening fredag 23. januar pga svømmestevne i Pirbadet.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2009-01-09 09:51:18

Lisens 2009
Det er nå mulig å registrere seg og betale lisens for 2009. Dette gjøres på samme måte som for nye medlemmer under medlemskap. De av dere som ble medlem etter 10. august 2008 trenger ikke å tenke på dette. Om du er usikker på om du skal betale lisens for 2009, send en epost til svommer-kasserer@org.ntnu.no
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-12-28 13:17:35

Første trening etter nyttår
Første trening etter nyttår blir mandag 12. januar.
Treninger:
Mandag 10 baner 21:00 - 22:30
Tirsdag 8 baner 21:00 - 22:30
Onsdag 6 baner 20:30 - 21:00, 8 baner 21:00 - 22:00
Fredag 6 baner 20:30 - 22:00
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-12-20 02:07:23

Siste trening før jul
Vi holder på som vanlig i eksamensperioden og siste trening før jul blir fredag 19. desember.
Treninger:
Mandag 8 baner 21:00 - 22:30
Tirsdag 6 baner 21:00 - 22:30
Onsdag 6 baner 20:30 - 21:00, 8 baner 21:00 - 22:00
Fredag 6 baner 20:30 - 22:00
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-12-03 10:51:42

Sprint-Gruppe
Jess jess, vi prøver å få i gang en sprint-gruppe. Dersom du er gammel konkurranse-svømmer og ønsker å trene litt sprint så er dette noe for deg. Mail-liste er skapt:
TRYKK HER
Sender ut mail her når det blir sprint-trening.
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-11-21 10:56:30

Crawl-Course postponed
English below

Hei
På grunn av litt lav påmelding er det neste crawl-kurs utsatt. Oppstart vil være neste mandag. Send mail til ellevset@stud.ntnu.no for å melde dere på. Kurset koster fremdeles NOK300.

Hi
The crawl-course meant to start today will be postponed, there are still free slots, so if you are interested, send an email to ellevset@stud.ntnu.no. The price is still NOK300.
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-11-03 13:27:04

Crawl-Course
The next crawl-course will be starting next monday. Send an email to ellevset@stud.ntnu.no to sign up. The price is NOK300, and it lasts for 6 practices.
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-10-28 16:54:54

Regler på trening
Siden det i det siste har vært ganske fult på treningene, har jeg laget et skriv om regler vi må følge på svømmetreningene. Oppfordrer alle til å lese det! Du finner det her: Regler på trening.
Please read this document about rules we need to follow in the pool: Rules in the pool. Coach Cathrine
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2008-10-24 13:54:02

Påmelding til Høstjakta 2008
Lørdag den 8. november arrangerer Malvik I.L. Høstjakta 2008 i Hommelvik. Stevnestart kl. 12.00.
For mer info se websiden til Malvik I.L. . Påmelding med navn, fødselsår, øvelser og tider (evt. klubb) sendes til oppmann
Påmeldingsfrist: torsdag den 30. oktober kl 23:59:59
Av:Maja Tomic Tid 2008-10-21 23:14:40

Butterfly-course!
Det vil bli holdt et butterfly kurs som starter mandag 27. oktober, og holdes mandag og onsdag hver uke i tre uker. Hver økt varer 45 min og holdes i begynnelsen av hver trening. Det koster NOK 300. Påmelding til cathrid@stud.ntnu.no --- There will be a butterfly-course starting next monday, oktober 27th. The course is held on monday and wednesday each week for three weeks. Each sessions lasts for 45 min, at the beginning of regular practice.The price is NOK 300. To sign up send an email to cathrid@stud.ntnu.no. Coach Cathrine :)
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2008-10-21 00:09:43

Resultater fra klubbkanpen
Resultatliste fra klubbkampen sist helg kan du finne her
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-10-20 17:15:03

Langbanestevne i Pirbadet
Lørdag den 1.november arrangerer TS&LK Langbanestevne i Pirbadet. Innsvømming starter kl.17.30 og selve stevnet kl.18.30
For mer info sjekk innbydelsen på TS&LK sin hjemmeside.
Påmeldinger sendes med navn, årsmodell, øvelser, tider og evt. klubb til: oppmann
Påmeldingsfrist: torsdag den 23.oktober kl.23:59:59.
Av:Maja Tomic Tid 2008-10-15 16:22:41

Tirsdagstreninger
På grunn av kapasitetsproblemer på mandags og onsdagstreningene innfører vi nå tirsdagstreninger som en forsøksordning. Allerede fra i morgen (14.10.08) vil det være trening i Pirbadet på tirsdager fra 21:00 - 22:30. Vi håper dette vil bidra til noe mer plass i banene på de to andre treningene samtidig som at det gir våre medlemmer et bedre tilbud.

----
In order to relieve the pressure on mondays and wednesdays we will now also have acces to the pool on tuesdays 21:00 - 22:30. In the beginning this is on an experimental basis, but we hope to be able to keep this training on a permanent basis.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-10-13 14:52:06

Kretsdommerkurs
Lørdag 1. november arrangerer svømmekretsen kretsdommerkurs. Kurset består av en nettbasert del samt en samling på lørdagen kl 0900-1500. For mer info, kontakt spangelo@gmail.com.
Av:Øystein Spangelo Tid 2008-09-30 20:32:54

Craw
Da er det på tide med neste crawl-kurs. Oppstart vil være 6. oktober, og holdes mandag og onsdag hver uke i tre uker. Hver økt varer 45 min og holdes i begynnelsen av treningen. Prisen er fremdeles NOK300. Påmelding sendes til ellevset@stud.ntnu.no

---

The next crawl-course will be starting next week, october 6th. The course is held on monday and wednesday each week for three weeks. Each sessions lasts for 45 min, at the beginning of regular practice. The price is NOK300. To sign up send an email to ellevset@stud.ntnu.no.
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-09-30 11:00:02

Påmelding til Trondheimsmedleyen '08
Lørdag den 4.oktober og søndag den 5.oktober arrangerer Vestbyen tradisjonen tro Trondheimsmedleyen i Husebybadet. For mere info se innbydelsen. Påmeldinger sendes med navn, årsmodell, øvelser, tid og evt. klubb til: oppmann. Påmeldingsfrist: fredag den 26.september.
Av:Maja Tomic Tid 2008-09-22 17:44:14

Badehetter og svømmebriller
Nå har vi i styret fått oss noen flotte badehetter (grønne og med gul logo på). Så hvis det er noe noen lurer på er det bare å høre med noen av oss med di tøffe grønne badehettene :) ellers vil jeg også si ifra om at jeg (Hilde) selger de fantastisk kule gule NTNUi badehettene og svømmebriller på treningene. Har med meg på hver trening. Så bare å ta kontakt med meg eller noen andre i styret.
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2008-09-16 19:31:45

Påminnelse om veddugnad
Her kommer bare en liten påminnelse om at koieturen og veddugnaden til Holmså nærmer seg med stormskritt. Vi vil derfor be alle som har lyst til å bli med om å sende mail til kjoraas@stud.ntnu.no før utgangen av onsdag 17.09. Dette fordi vi trenger litt tid til å arrangere praktiske ting som transport, mat osv.
Av:Margaret Kjørås Tid 2008-09-11 16:15:33

Klubbkampen
Klubbkampen er bekreftet til lørdag 18. oktober.
Mer info om arrangementet og påmelding finner du her.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-09-11 00:35:59

Klubbkampen
Det ligger an til den tradisjonsrike klubbkampen mot OSI i Oslo lørdag 18.oktober. Sett av helgen allerede nå, så kommer vi tilbake med mer info så fort vi vet noe mer. Mer om hva klubbkampen er finner du her
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-09-05 13:31:48

Crawl-Kurs
Kurs fullt, men det kommer flere

No more spots on course, more to come
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-09-04 13:13:50

Høstmønstringen 21.september
Da var det tid for påmelding til høstens første stevne. 21.september får vi anledning til å teste formen før klubbkampen mot OSI i oktober. TS&LK arrangerer stevnet i Pirbadet, med innsvømming kl.11.00 og start kl.12.00.
For mere info sjekk innbydelsenTS&LK sine sider.
En påmelding skal inneholde fullt navn, årsmodell, øvelser man ønsker å svømme og evt. ca. tid man svømmer på.
Påmeldinger sendes til: oppmann.
Påmeldingsfrist: Søndag 07.sept.

Av:Maja Tomic Tid 2008-09-03 23:48:25

Veddugnad på Holmså-koia!
Nå er det endelig tid for årets innsats for å holde koiene med ved. Dette året har vi vært så heldig å fått tildelt Holmså-koia, som er en badstue-koie! Turen er satt til 26.-28. September, og det er første-mann-til-mølla-prinsippet som gjelder. Så kom igjen folkens, meld dere på for en real arbeidsøkt, hvor vi både får kose oss med store American psycho våpen og godt selskap! Påmelding gjøres ved å sende mail til: kjoraas@stud.ntnu.no
Av:Margaret Kjørås Tid 2008-08-31 22:43:14

Craw-Kurs
Crawl-kurs starter 8. september. Det koster 300 kr for 6 ganger 45 min. Kurset holdes i ordinær treningstid på mandag og onsdag. The crawl-course is starting september 8th. The price is NOK300 for 6 times 45 minutes. The course is held during regular practice on monday and wednesday.
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-08-31 11:50:44

Treningene høsten 2008!
Hei alle sammen! Nå er endelig treningene igang igjen etter ferien! Jeg har lagt ut et skriv med litt informasjon for nye medlemmer om hvordan treningene er lagt opp. Minner om at det bare er å kontakte meg hvis dere lurer på noe om treninga. If you have any questions about the training, please contact me! :) Coach Cathrine!
Av:Cathrine Aa Dalen Tid 2008-08-25 18:43:08

Endret treningstid i August
I august stenger Pirbadet tidligere. Treningene blir derfor 20:00 - 21:30. Alle skal være ute av bygningen innen 21:45. Fra første september gjelder vanlige treningstider. In August training hours will be 20:00 - 21:30.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-08-10 22:13:43

Første trening
Første trening etter sommeren blir mandag 18. august. First training after summer will be on Monday August 18.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-08-10 22:09:13

Endret treningstid
De to siste treningene mandag 2. juni og onsdag 4. juni trener vi fra 20:00
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-05-20 14:58:31

Siste trening
Siste trening før sommeren blir onsdag 4. juni. Vi starter opp igjen ved semesterstart 18. august.

Last training before summer will be on Wednesday June 4. First training after summer will be on Monday August 18.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-05-20 12:54:49

17. maitog
For de som vil gå i 17. maitog er det oppmøte på Kongsgårdsplassen (ved Nidarosdomen) 12:30.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-05-16 18:40:30

Ingen trening 2. pinsedag
Siden det er helligdag blir det ikke trening mandag 12. mai.

Due to public holiday there will be no training monday may 12.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-05-12 11:22:50

Gode resultalter i Munkholmen Rally
Svømmegruppa gjorde god figur i årets Munkholmen Rally. Peter stakk av med 1. plass i klassen våtdrakt herrer, mens Sofie svømte inn til en sterk 2. plass i dameklassen (4. plass totalt) med årets kaldeste bekledning og uten svømmeføtter (førsteplassen hadde monofin). Alt i alt var vi så vidt jeg kunne se ni deltagende fra svømmegruppa. Resultater er lagt ut på dykkergruppas hjemmeside.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-05-04 23:26:10

Oasensvøm 26.-27.april
Oasensvøm arrangeres førstkommende lørdag og søndag i Namsos. For mer informasjon se innbydelsen: Oasensvøm .
Påmeldingsfrist: i morgen 23.april kl.17.00
Påmeldinger sendes til: Oppmann

Av:Maja Tomic Tid 2008-04-22 21:16:18

Crawl-Kurs
Det vil arrangeres et siste crawl-kurs i uke 18-19-20 dersom interessen er der. Send mail til ellevset@stud.ntnu.no og meld deg på. NOK300 per pers og kurset holdes i vanlig treningstid mandag og onsdag
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-04-21 21:27:46

Munkholmen Rally
Søndag 4. mai inviterer dykkergruppa til det årlige munkholmen rally. Her er det om å gjøre å komme seg fortest/fullføre fra Pirbadet til Munkholmen. Invitasjon og mer info fra dykkergruppa kan du finne her.
Jeg håper flest mulig av dere stiller for å forsvare svømmegruppas ære.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-04-10 13:19:11

Ingen trening i påskeferien
Det blir ikke svømmetrening førstkommende fredag eller i påska. Vi starter opp igjen etter påske onsdag 26. mars. No training this friday or during Easter vacation. First training after easter will be Wednesday march 26.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-03-12 11:51:27

Bilder fra NTNUI-Sprinten
TS&LK har lagt ut noen bilder fra NTNUI-Sprinten.
Bildene kan du finne her.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-03-03 00:48:02

Crawl-Kurs Fullt
Da er kurset fullt, men vi skal prøve å kjøre et til iløpet av semesteret.
--
The crawl-course is full, but we vill try to run another course this semester.
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-02-19 11:26:34

Crawl-Course
Da skal vi sette i gang et crawl-kurs til, vi holdt et lignende kurs i høst med god tilbakemelding så nå er det på tide igjen. Oppstart vil være mandag 18. februar og holdes hver mandag og onsdag, totalt 6 ganger. Det vil koste 300kr å delta. Påmelding sendes til ellevset@stud.ntnu.no, men være raske for kun de 8 første vil få være med.
--
We are starting a second crawl-course, like the one we held this fall. Startup is monday 18th feb and will be held every monday and wednesday for 6 times. The price is 300NOK, send an email to ellevset@stud.ntnu.no to signup, but be quick for there will only be 8 places.
Av:Peter Ellevseth Tid 2008-02-13 10:04:07

Påmelding til NTNUI Sprinten '08
Til alle NTNUI'ere: Da er det tid for å melde seg på årets NTNUI Sprinten.
Som i fjor, kan vi friste med pengepremier. For mer info klikk her .
Påmeldinger sendes på mail til oppmann. Husk å ha med navn, fødselsår, øvelser du ønsker å svømme med øvelsesnummer, og klubb du svømmer for (hvis det ikke er NTNUI).
Påmeldingsfristen er: fredag den 15.02.2008. kl.23:59:59.
Av:Maja Tomic Tid 2008-02-09 21:54:05

Studentmersterskap i svømming
Minner om Stundetmesterksapet i svømming på Rena lørdag 16. februar. Svømmegruppa betaler påmeldingsavgiften på 200kr og ordner med transport. Meld deg på her! For at vi skal rekke å betale regningen innen fristen og få ordnet med transport må du melde deg på og sende en mail til kasserer om at du har meldt deg på innen FØRSTKOMMENDE TIRSDAG 23:59.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-02-01 15:49:39

Er DU interessert i stuping?
- Tørr du hoppe fra ti meteren?
- Eller liker du deg best ved enmeteren?
- Vil du lære deg og stupe pent og pyntelig, eller bare snurre flest mulig ganger rundt før du treffer vannet?

Uansett , nå har du sjansen!NTNUI søker interesserte til stupegruppen!

Stuping kan være så mangt, kroppskontroll, luftige svev, dristige triks, og grasiøse stup. Samtidig er det ofte en del terping og en konservativ stil.

Vi i stupegruppa vil gjerne legge vekt på det å ha det gøy og fri stil når det gjelder utførelse av hopp i første omgang. Likevel er dette kun et utgangspunkt og nettopp DU kan være med og forme denne gruppen. For at det skal bli noe av dette er vi avhengig av at folk er interesserte.

Er du interessert? Send en mail til stianfb(a)stud.ntnu.no så vil du få mer informasjon om første oppmøte.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-01-31 10:59:15

Vakt på idrettsbygget (Gløshaugen)
Da var det oss i svømmegruppa sin tur til å sitte vakt på idrettsbygget (Gløshaugen). Vi er blitt satt opp til å sitte vakt 11-13 mars (tirsdag- torsdag) på ettermiddagen. Vi trenger derfor folk til å stille opp å sitte vakt. Det er ca 2 timer hver sitter og vaktene kan bli kortere desto mer folk som stiller opp. Så hvis du har lyst å sitte vakt er det bare å skrive mail til hildekal@stud.ntnu.no eller cathrid@stud.ntnu.no.
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2008-01-24 12:14:17

NTNUI Generalforsamling
NTNUI avholder generalforsamling 19.februar. I tillegg skal det avholdes ekstraordinær generalforsamling 5. februar hvor det mye omdiskuterte logospørsmålet skal tas opp. Innkallelse til generalforsamlingen og den ekstraordinære generalforsamlingen finner du ved å trykke på lenkene. Vi oppfordrer selvfølgelig interesserte medlemmer til å møte opp. Ikke glem vår egen generalforsamling 31. januar.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-01-22 23:20:33

Training cancelled on friday 25
På fredag er det Trøndersvøm i Pirbadet og trening utgår. Vi trener som vanlig fra mandag. Training on friday is cancelled due to Trøndersvøm. Training as usual on monday.
Av:Jens Jacobsen Tid 2008-01-22 19:45:37

Generalforsamling 31.januar
31.Januar er det Generalforsamling i svømmegruppa. Den holdes på Peppes Pizza i Kjøpmannsgata kl.19 Møt opp og vær med å påvirke det som skjer i gruppen. Dokumenter til gen.fors finner du under "Arkiv" og GENRALFORSAMLING_2008
Av:Jens Jacobsen Tid 2008-01-21 14:40:53

Studentmesterskap 2008
SM '08 arrangeres på Rena, av Rena Studentenes Idrettslag. For info og påmelding klikk her . Der kan du melde deg på også.
Merk at påmeldignsfristen er 06.02.2008. Pengene må være på RSIs konto innen denne datoen, så sørg for å betale minst 2 dager før.
De som ønsker å svømme staffet kan sende en mail til oppmann .
Av:Maja Tomic Tid 2008-01-18 20:07:38

Koietur - FLÅ 8-10. februar
Hei. Etter brannen på Heinfjord har vi fått ny koie til koieturen. Påmelding til svommer-leder(at)list.stud.ntnu.no innen 5.februar. Koietur er gøy så meld dere på!
Av:Jens Jacobsen Tid 2008-01-18 11:09:25

NTNUi sprinten
Vi trenger folk til å hjelpe oss på NTNUi sprinten som arrangeres lørdag 1.mars. Innsvømming til stevnet begynner klokka 10 og selve stevnet starter 11. I fjor varte stevnet ca 4 timer. Og det vi trenger til sprinten er bl.a tidtakere, folk til å sitte på stevne kontoret og fikse resultatene. Hvis noen skulle være interesserte så er det bare å skrive mail til hildekal@stud.ntnu.no eller cathrid@stud.ntnu.no. Det vil også bli holdt en fest for alle som har vært med på kvelden.
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2008-01-12 22:15:41

News bulletin
Siste word on the street er at vi må svømme på tvers i Pirbadet ut neste uke. Grunnen er at ombyggingen av dokkporten har gått senere enn planlagt.
Av:Jens Jacobsen Tid 2008-01-08 23:06:53

Påmelding til Trøndersvøm
25.-27.januar arrangerer TS&LK Trøndersvøm i Pirbadet.
Mer info finnes på TS&LKs hjemmeside .
Innbydelsen ligger også under Arkiv .
Påmeldinger sendes til: oppmann.
Påmeldingsfristen er: 14.januar kl. 23:59:59
Av:Maja Tomic Tid 2008-01-07 19:53:48

Svømmelisens
Nå som vi er inne i ett nytt år er det på tide å betale svømmelisensen. Mer informasjon om det finner dere her.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2008-01-01 15:09:12

GOD JUL - Happy holidays
Da er semesterets siste trening overstått. Sees igjen 7. januar. GOD JUL! See you again 7. January. Happy Holidays!!
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-12-21 21:19:25

Info uke 50
I uke 50 skal dokkporten(Den som deler bassenget) modifiseres. På grunn av dette arbeidet må vi svømme på tvers av bassenget.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-12-09 11:09:08

Last training 2007 & first 2008!
Siste trening dette semesteret vil bli fredag 21. desember og første neste semester er mandag 07. januar. Last day of practice this semester is Desember 21. (Friday) and the first one in 2008 will be January 07. (Monday).
Av:Linda Marie Schøyen Tid 2007-11-27 17:44:27

Forskningsprosjekt
Har du lyst til å delta i et forskningsprosjekt. Det tar to timer og du får lov å bade i skibstanken på Tyholt. Jeg blir med!! se mer info på PDFen under ARKIV - Informasjon til svømmere
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-11-06 17:04:57

Resultatliste Klubbmesterskap
Da er Klubbmesterskapet vel overstått. Takk til alle som deltok, bra innsats! Resultatlisten ligger under Arkiv - Resultatliste Klubbmesterskap 07.pdf
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-11-04 11:09:54

Klubbmesterskap
I morgen kveld blir det klubbmesterskap. Det er bare ment som en morokonkurranse. Oppvarming blir fra 2030 til ca 2100 og så begynner vi. Dersom noen ikke ønsker konkurrere så ordner vi slik at det blir en bane eller to ledige for normale trimforhold. Etter stevnet tar vi turen til Anders og feirer vel overstått første klubbmesterskap. Dere som vil være med må huske festbrus.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-11-01 11:09:43

Dommerkurs
Det skal arrangeres et dommerkurs for kretsen lørdag den 17 november fra 09.00 - 15.00, det vil være ett nettkurs før oppmøte den 17 november. Så hvis det er noen som har lyst å være med, er det bare å skrive ein mail til hildekal@stud.ntnu.no. SENEST den 8 November. Jeg trenger litt informasjon: fullt navn, Adresse, fødselsdato, telefon og mail.
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2007-10-30 09:53:41

Klubbkamp neste fredag
Påmelding til Klubbkamp kan gjøres her: Trykk You can sign up for club-meet here: Press
Av:Peter Ellevset Tid 2007-10-29 09:47:52

Påmelding til "Høstjakta" 2007
Det er tid for "Høstjakta"!
Lørdag den 10.november holdes dette populære stevnet i Hommelvik. For mer info se fil 'Hostjakta07.pdf' under Arkiv.
Merk at badehette er påbudt i Hommelvik svømmehall.
Påmeldinger med navn, fødselsår, øvelser med øvelsesnr og evt. hvilken klubb man svømmer for, sendes til oppmann.
Påmeldingsfrist: Torsdag 1.november kl.23:59:59
Av:Maja Tomic Tid 2007-10-26 17:05:17

Klubbmesterskap
Neste fredag (2.nov) bruker vi treningen til å konkurrere litt. Siden vi vant Klubbkampen på walkover må vi få svømt fort på andre måter. Vi arrangerer et meget uformelt klubbmesterskap der alle svømmere kan delta - om du er rask eller sen, starter oppe, på kanten eller i vannet. Etter konkurransen blir det fest. MER INFO KOMMER.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-10-25 11:38:18

Påmelding til TSLK Langbanestevne
Til alle interesserte:
Søndag 04.november arrangerer TSLK Langbanestevne i Pirbadet. Som navnet sier, øvelsene svømmes i 50 meters basseng.
For mer info og liste med øvelser se TSLKs hjemmeside.

Påmeldinger sendes med navn, f.dato og øvelser med øvelsesnummer innen 27.oktober til oppmann.


Av:Maja Tomic Tid 2007-10-12 22:34:39

Bøssebærere til TV-aksjonen
Årets TV-aksjon går til inntekt for UNICEF. Hver gruppe i NTNUI skal stille med to medlemmer som går med bøsse to timer søndag 21.okotber. Dersom du vil gjøre en innsats for gruppen og ikke minst UNICEF, så sender du en mail til svommer-leder(at)list.stud.ntnu.no og melder deg som bøssebærer. På forhånd takk!
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-10-09 15:12:09

Klubbkamp AVLYST
Klubbkampen 13. oktober blir dessverre avlyst siden OSI ikke kunne stille svømmere til konkurransen.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-10-02 19:26:54

Treningsprogrammer høst -07
NYHET! Fra nå av skal høstens programmer ligge under "Arkiv" på hjemmesiden vår, slik at du kan laste ned, se på og printe om du vil. Linda
Av:Linda Marie Schøyen Tid 2007-10-01 16:19:25

Påmelding til Trondheimsmedleyen
Lørdag 6. og søndag 7. oktober er det duket for Trondheimsmedleyen i Husebybadet. Påmeldinger sendes med navn, fødselsår og øvelser man vil svømme til: svommer-oppmann@list.stud.ntnu.no Påmeldingsfristen er torsdag 27.09. kl.18.00 Mer info om stevnet kan du finne på http://www.vestbyen-idrett.no
Av:Maja Tomic Tid 2007-09-24 23:44:37

Innmelding
Det er noen som har betalt inn penger for svømmelisens uten å fylle ut innmeldingsskjemaet. Dersom dette ikke blir gjort, vil pengene bli sett på som en donasjon til svømmegruppa, da vi ikke har mulighet for å registrere lisensen deres uten opplysningene i skjemaet. Dette gjelder også de som har vært eller er medlemmer fra før. Dersom det skulle være noen som mener de har fylt ut skjemaet men ikke har fått tilbakemelding om at alt er i orden innen rimelig tid så ta kontakt med kasserer for å ordne opp.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-09-19 17:06:53

Koietur og Klubbkamp
28-30. september skal svømmegruppen til Stakkslettkoia. Koietur er kjempemorsomt og påmelding skjer til svommer-leder(at)list.stud.ntnu.no 13. oktober er det Klubbkamp mot OSI. Konkurransen er her i Trondheim og jo flere vi stiller jo bedre sjanse for å vinne. Det hele er vennskapelig kappestrid med en påfølgende middag etterpå. Påmelding til klubbkampen skjer til svommer-oppmann(at)list.stud.ntnu.no Øvelsesutvalget er fra 50 til 100 meter så ingen uoverkommelige øvelser som inngår. Meld deg på i dag!!
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-09-18 20:15:52

Handlekveld på Løplabbet
Mandag 24. og Tirsdag 25. september mellom Kl 18:00 og 20:00 arrangerer Löplabbet handlekvelder eksklusivt for NTNUI medlemmer. Her får du 50% rabatt på alle utgående varer, både sko og klær. Det er ordinære priser på nyheter og pulsklokker. For nærmere info om Löblabbet, sjekk ut www.loplabbet.no - Hilsen Hovedstyret
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-09-12 15:05:32

Dommerkurs
Vi skal arrangere et dommerkurs, men vi trenger 5 eller flere personer for å få det igang. Tida bestemmes så fort det er nok påmeldte, og bestemmes av de som skal være med. Så hvis noen er interreserte er det bare å skrive en mail til hildekal@stud.ntnu.no
Av:Hilde Kallhovd Kleppa Tid 2007-09-10 18:36:30

Kurs fullt
Da var allerede det første kurset fullt, men dersom vi får nok folk kjører vi et til iløpet av høsten.
Av:Peter Ellevset Tid 2007-09-10 15:45:57

Crawl-Kurs
Vi kjører i gang Crawl-Kurs. Det vil foregå på mandager og onsdag og gå over 6 kvelder, og vare ca 45 min hver gang. Prisen er latterlige 300,- kr. Send mail til ellevset@stud.ntnu.no for spørsmål eller påmelding. Det vil kun være plass til 8 pers på første kurs så vær raske.
Av:Linda Marie Schøyen Tid 2007-09-09 17:36:13

Tjene noen kroner?
Kulturenheten i Trondheim kommune ønsker å sette opp et vannaktivitetstilbud for barn. Det vil mest sannsylig foregå på torsdager fra kl 18:00 - 20:00. Er DU interessert i å tjene litt penger ved å lede dette tilbudet, så kontakt oss i NTNUI Svømming-styret. Tilbudet vil starte i uke 39 og vare i ca. 12 uker framover, så du må være ledig på det tidspunktet hver torsdag. Du må også ha livredningskurs. En ypperlig mulighet for deg som er glad i vann og vil tjene noen kroner!
Av:Linda Marie Schøyen Tid 2007-09-08 19:22:15

Påmelding til Høstmønstring
Da er det tid for første stevne denne høsten. Søndag den 16.september går Høstmønstring av stabelen i Pirbadet. Påmeldinger sendes til: svommer-oppmann@list.stud.ntnu.no. Påmeldingsfristen er 9.september kl.23:59:59. For nærmere info om stevnet se: www.tslk.no
Av:Maja Tomic Tid 2007-09-06 17:51:42

Jobbe som instruktør?
Vi har fått henvendelse fra TSLK om medlemmer som ønsker å jobbe som svømmeinstruktør for barn i alder 5 år og oppover. Svømmekunnskapene er ikke avgjørende. En mer nøyaktig beskrivelse av jobben finner du under "arkiv" og instruktørjobb.pdf
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-09-03 00:15:36

Treningstider
Fredag begynner vi kl.1930 og samles etter trening for pils og prat på Rabarbra. Mandag er vi tilbake til de oppsatte treningstidene altså klokken 2100.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-08-30 15:47:09

Klubbkamp mot OSI
13.Oktober skal vi arrangere klubbkamp her i Trondheim mot svømmegruppen i Oslostudentenes idrettsforening. Dette er en gammel tradisjon og etter den høyst uformelle konkurransen holder vi en bankett og fest. Mer informasjon om konkurransen kommer etterhvert, men sett av lørdagen allerede!
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-08-24 15:30:40

Koietur til Skakkslett
Hei. 28-30 september blir det koietur til Skakkslettkoien. Der skal vi hjelpe koiestyret med litt vedhugging, lage mat og ha det fint! Påmelding/spørsmål til turen sendes til svommer-leder(at)list.stud.ntnu.no For bilder fra tidligere turer kan dere se i fotoalbumet vårt nederst på "aktiviteter" siden.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-08-24 15:20:06

Trening onsdag 21.august
Siste melding er at vi begynner klokken 1930 med noen baner og fra 2000 skal alle banene være på plass. Vi skal svømme i den dype delen av bassenget. Litt kaos i begynnelsen her til vi skriver september. Vi får ta det med et smil :)
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-08-21 13:11:48

Treningstider i august
I august har Pirbadet sommertider. Det betyr at treningene starter en time før oppsatte tider. Vi MÅ også være ute av Pirbadet innen 21.45.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-08-16 17:52:52

Treningsstart 15. august
Hei til nye og gamle medlemmer! Vi starter trening 15. august. Treningstidene er som før. Til nye medlemmer oppfordrer jeg til å se på "Medlemskap" før du sender mail og spør. Du finner svar på de fleste spørsmål der.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-08-12 21:05:04

Ingen trening 2.pinsedag
Mandag 28.mai er det ikke trening i Pirbadet. Beklager at vi ikke har fått gitt beskjed før. Trening på onsdag og fredag går som normalt There is no training today. Sorry about the late notice. Training on wednesday and friday is not affected.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-05-28 12:01:52

Siste trening i vår
Siste trening dette semesteret blir fredag 22. juni.

Last practice this semester will be Friday June 22.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-05-27 17:59:42

Koietur
Det er fortsatt ledige plasser på koieturen. Send en mail til svommer-styret@list.stud.ntnu.no hvis du vil være med. Vi reiser med buss fra munkegata i morgen 17:15
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-04-26 23:10:50

Koietur 28-29 apr. til Heinfjord
Da var det tida for vårsemesterets koietur, i år litt forsinket, men ikke desto mindre har vi fått tak i sjefskoien, Heinfjord. Her er det badstue, bademuligheter og god plass!! Se på fotoalbumet vårt for å se tidligere turer vi har hatt dit. Påmelding og spørsmål sendes til svommer-styret(at)list.stud.ntnu.no
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-04-17 12:26:43

Påskeferie - Easter
Vi tar påskeferie fra og med fredag 30. mars til og med mandag 9. april (2.påskedag) Første trening etter påske blir onsdag 11.april. There is no training from friday 30.March through Monday 9.April. First training after Easter is Wednesday 11.April
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-03-29 08:51:12

Munkholmen Rally 2007
Dykkergruppa inviterer til årets Munkholmen Rally søndag 6.mai. Konkurransen er å svømme fra bryggen ved Pirbadet og ut til Munkholmen. Avstanden er ca 1300 meter og tempen i fjorden er ca 10 grader(celsius, for de som lurte) Klassene er: -herrer våtdrakt/svømmeføtter -damer våtdrakt/svømmeføtter -tørrdrakt (koseklasse/mosjonsklasse) -under vann -under vann med scooter? -badebukse -adams/evas drakt Legg dere i langtrening allerede og send påmelding til svommer-oppmann@list.stud.ntnu.no Transport frem og tilbake tar dykkergruppa seg av og det koster 20 kroner. se forøvrig på dykkergruppas sider for mer info http://www.ntnui.no/pages/spy/frameset.php?gr_id=41
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-03-28 11:56:14

Evaluering og veien videre
På lørdag klokken 12 skal vi evaluere hvordan vi kan gjøre NTNUI-sprinten bedre og oppsummere tidenes første Sprinten. SÅ skal vi diskutere hva NTNUIs visjon "Vi gjør norsk idrett bedre!" har å si for oss i svømmegruppen. De som føler de har noe å bidra med kan møte på Pirsenteret klokken 12 på lørdag. Velkommen!!
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-03-22 21:04:34

Vel overstått
Etter helgens innsats i Pirbadet kan vi se tilbake på et bra gjennomført stevne med gode resultater! Tusen takk til dere som var med å hjelpe, uten dere hadde vi ikke fått det til! Ta en kikk på bildene fra helga her; http://www.ntnui.no/svomming/gallery/NTNUI-Sprinten2007
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-03-19 10:43:10

NTNUI SPRINTEN
Nå på søndag skal vi arrangere svømmestevne i Pirbadet. Stevnet begynner klokken 11 med innsvømming fra klokken 10. Om ikke du skal svømme så møt opp og lag stemning for svømmerene. Dette blir gøy!!
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-03-13 19:48:26

Idrettsbygget
Med Idrettsbygget mener vi Idrettsbygget Gløshaugen og ikke Dragvoll Idrettssenter hvis noen måtte være i tvil om det.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-03-03 17:05:19

Vaktlister
Har nå lastet opp vaktlister for idrettsbygget og NTNUI Sprinten. Vi trenger fortsatt flere folk til sprinten, så det er bare å melde seg til tjenste!
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-03-03 14:12:10

Funksjonærer til NTNUI Sprinten
Vi trenger fortsatt flere funksjonærer til NTNUI Sprinten 18. mars. Dersom DU har mulighet til å ta i ett tak for fellesskapet så send en mail til svommer-sprinten@list.stud.ntnu.no. Du trenger absolutt ikke ha noe erfaring som stevnefunksjonær fra før, da det bare er enkle men nødvendige oppgaver vi trenger hjelp til.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-03-01 00:10:00

Ny hjemmeside
Nå har vi fått ny hjemmeside. Hvis det er noe som mangler eller du finner noe som ikke fungerer så send en mail til svommer-webmaster at list.stud.ntnu.no
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-02-20 13:10:56

Generalforsamling!
I kveld arrangeres Generalforsamling i NTNUI svømming på Peppes Pizza i kjøpmannsgata klokken 19. Møt opp og bruk din stemme.
Av:Jens Jacobsen Tid 2007-02-15 10:38:58

Generalforsamling
Svømmegruppa holder generalforsamling på Peppes i Kjøpmannsgata torsdag 15. februar klokken 19:00. Møt opp, få Pizza og gi ditt bidrag til et bedre treningsmiljø!

The annual general meeting for the swim group will be held on Peppes in Kjøpmannsgata Thursday 15. february. Bee there, get Pizza and give your contribution to a bether training environment.
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-02-09 17:37:06

Vakter på Gløshaugen
Vi trenger frivillige til å sitte vakter på idrettsbygget på Gløshaugen i perioden 11.3 til 13.3. Dette er tida vi må brette opp ermene på dugnadsskjorta. Meld deg som vakt på svommer-leder@list.stud.ntnu.no
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-02-09 17:35:32

NTNUI Sprinten
18 mars skal svømmegruppen arrangere svømmestevne i Pirbadet. Stevnet er åpent for alle medlemmer i svømmegruppen og jeg vil oppfordre dere til å ta en utfordring og melde dere på en eller flere øvelser. Til dere som ikke ønsker å delta, så trenger vi funksjonærer til å hjelpe oss med å få stevnet til å gå glatt. Stevnet går fra kl. 11 til 16. Meld interesse til: svommer-sprinten@list.stud.ntnui.no

18 march we are holding a swim meet in Pirbadet.The meet is open too all members of the swim group and we want to encourage you all to take the challenge and participate. To those of you who don't want to swim, we also need people to help us make the swim meet run smoothly. The meet starts at 11 and is planned to end at 16. More info at Sprintens homepage Sign up for swimming or arranging to svommer-sprinten@list.stud.ntnu.no
Av:Knut Ove Stenhagen Tid 2007-02-04 16:58:24