[Joysticks]

Spilliaden '99

Hei alle sammen!!

De ulike grenene


Lagene


Filmprogram

  • Arrangert av FFP.

Hva er Spilliaden?

Spilliaden er et uhøytidelig arrangement der de to studentforeningene Nettverksgruppa NVG og Programvareverkstedet PVV møtes til dyst i ulike spill, nærmere bestemt dataspill.

Historie

Dette ikke er første gang Spilliaden arrangeres. Forrige gang var i 1996. De som har studert lenger enn oss andre her i byen kan sikkert huske flere, det har visst vært en eller to før også, men for de fleste av oss er dette en ny greie. Håpet er at dette kan bli et fast arrangement, og da ikke bare for NVG og PVV, men kanskje også med deltagelse fra andre lignende organisasjoner i inn- og utland. En smart ting hadde kanskje vært å la det bli en del av NUCCC. Hva som vil skje får tiden vise.

Om årets Spilliade

Årets spilliade blir avholdt på Gløshaugen, fra 29. til 31. januar 1999. Filmprogrammet arrangeres av Foreningen Feil Planet.

NB! Akademiske kvarter

Utkast til program (Spilliadekommiteen forbeholder seg retten til å endre programmet):
Fredag 29.1Lørdag 30.1Søndag 31.1
12     Xtetris
IT-Intro
13 
14Worms
Kjel 2
Xpilot
IT-Intro
15
16Pinball
Kjel 2
17evt. Finaler
18Samling på PVVSpellCast
IT-Intro
19Pizza
Peppe's
20FreeCiv
IT-Intro
Avslutning
PVV
21
22XBlast
IT-Intro
 
23 
24