Forskerlinjestudenter


Forskerlinjekull 2017

Maren Marie Sjaastad Andreassen Development of Multimodal Imaging-derived Biomarkers for Early Detection and Personalised Treatment of Breast Cancer
Anette Arild En prospektiv studie av hvit sustans hyperintensiteter i Generasjon 100 mentale ferdigheter og MR kohorten
Daniel Chen Billdal The RED parameter: a new imaging marker for diagnosis of prostate cancer?
Håvard Breivik Kvetiapin i rettslige obduksjonssaker – toksikologiske funn og implikasjoner
Milena Armenovna Egiazarian The role of DNA glycosylase Neil3 in microglia and Alzheimer’s disease
Ingrid Sæther Houge Revmatoid artritt fra et populasjonsperspektiv: selvrapportert diagnose, fysisk aktivitet og mortalitet
Mattis Aleksander Madsbu Traumatic intracranial hemorrhage and antithrombotic medication
Rabea Iris Pantelatos Life after traumatic brain injury
Sindre Hoff Petersen Komplikasjoner i svangerskap etter assistert befruktning
Niruja Sivakumar Identification of novel virulence factors in pathogenic mycobacteria
Torstein Slettmoen Functional organization of grid cells and their participation in the early pathophysiology of Alzheimer’s disease
Abraham Zelalem Vollan Integrators of spatial information in the medial entorhinal cortex

Forskerlinjekull 2016

Marte Stine Einstad Prognostisk verdi av kliniske tester for motorisk og kognitiv funksjon etter akutt hjerneslag The Norwegian Cognitive Impairmetn After Stroke (Nor-COAST) studien.
Anja Susanne Engebretsen Søvnforstyrrelse og smerteterskler ved migrene og spenningshodepine: Hva er den patogenetiske betydningen?
Erlend Frøland Psysiologic stability in patients with acute ischemic insults to the brain during the prehospital phase of treatment
Rannei Hosar Can emergency care be turned into pro-active care? Developing population health management strategies through studying trajectories of patients with multiple long-term conditions
Elise Klæstad Samspill mellom epigenetikk og DNA-reparasjon
Christina Knutsen Targeting cancer metabolism to prevent metastasis
Ivar Myklebust Inflammation by danger response in visceral adipose tissue in obese and pregnant women
Maren Mynarek Perinatale infeksjoner som årsak til cerebral parese
Henrik Runde Dødelighet, fysisk funksjon og livskvalitet hos pasienter behandlet i det standardiserte parientforløpet Fast-track hoftebrudd – en prosektiv kohortstudie av 600 pasienter med hoftebrudd
Åshild Øksnevad Solvin Discovering Genetic factors involved in Psoriasis
Live Marie T. Stokkeland Inflammatory cytokine profiling in serum of pregnant women with and without polycystic ovary syndrome
Maria Dalen Taraldsen Betydningen av skjærekrefter (“shear stress”) i koronararterieveggen i relasjon til koronar aterosklerose og effekt av aerob utholdenhetstrening

Forskerlinjekull 2015

Johanne Johnsen Rakner Betydning av inflmamatoriske mekanismer i placenta for utvikling av svangerskaps-komplikasjonene preeklampsi, føtal vekstretardasjon og neonatal encefalopati
Erlend Bjørkøy Tande Role of Macrophage survival factor AIM in human atherogenesis
Anker Stubberud Biofeedback for the prophylaxis of migraine in adolescents
Sylvia Hetlelid Isaksen Stroke Work og Power som mål på hjertets funksjon, og klinisk betydning av Power hos koronaropererte pasienter. Hva kan hjertets Power fortelle oss om dets funksjon?
Sophie kvalheim Kieffer Improved adherence to exercise training using a novel eHealth-application
Erik Nypan Three-Dimensional visualization and Navigation in Endovascular Procedures
Elias Koppen Troponin som infarkt- og mortalitetsmarkør ved hjertekirurgi hos voksne
Magnus Kvisten Characterization  of microglia/macrophages in human glioblastomas – an immunohistochemical and ultrastructural study
Long Tran Transfusjon og mortalitet ved hjertekirurgi hos voksne
Veronica Velle Beneficial effect of breastfeeding on maternal health; consequence or pre-exsting risk profile? Kort tittel: Breastfeeding and long-term maternal health
Theo Leon Winther Proliferative activity in human meningiomas

Forskerlinjekull 2014

Marianne Gossé Prospektiv undersøkelse av baktyeriemengde i urin hos pasienter med Mycoplasma genitalium infeksjon, og respons på behandling
Stine Grønseth The Role of Free Fatty Acids On Innate Effector Responses Against Mycobacteria in HIV Infections
Johannes  Orvin Hansen Effekt av søvnrestriksjon på smerte hos personer med migrene og friske frivillige
Torfinn Støve Madssen Prognostic value of lactate and glycine in breast cancer – A Metabogenomic analysis
Sindre Dahl Mediaas Involvement of nucleic acid receptors in myeloid cell responses to pathogenic mycobacteria
Vilde Elisabeth Mikkelsen Prognostisk verdi av proliferasjonsmarkører og vekstfaktorreseptorer i humane glioblastomer
Bodil Munkvold Ultralydguidet kirurgi hos pasienter med lavgradige gliomer: Hvordan skal man tolke ultralydbildene
Jan Petter Neverdahl Kortikal eksistabilitet og aktivitet i smertenettverk ved migrene
Kasper Schei Gut Microbiota and Childhood Obesity
Benedikte Therese Smenes Akutt Trim – Akutt trening i forbindelse med åpen hjertekirurgi
Inger Heimdal Stenseng The Burden of Coronavirus Airway Infections in Norwegian Children
Siri Høivik Storeng Determinants of longevity and healthy aging. The HUNT study, Norway

Forskerlinjekull 2013

Helene Kolstad Skovdahl Det medfødte immunsystem og kronisk inflammatorisk tarmsykdom
Christine Damgaard Valan Body composition in lung cancer patioents
Esten Nymoen Vandsemb Targeting PRL-3 in multiple myeloma and other B-cell tumors
Andreas Kattem Husøy MRI Hunt study and headache: Brain volumes, tracts and genetic determinants
Hans Kristian Moe Conventional and advanced MRI findings in traumatic axonal injury and relationship to clinical factors
Anders Nikolai Åsberg Betydning av migrene og utbredte muskel- og skjelettplager for mortalitet: En prospektiv populasjonsbasert studie
Jahn Frederik Noraas Grue Automatisk tolkning av hjertets pumpefunksjon ved bruk av ultralyd
Kathrine Knai Akutt høyre ventrikkelsvikt h os intensivpasienter. Etablering av en dyremodell for patofysiologiske studier og medikamentell intervensjon
Ida Karin Tylleskär Prekliniske studier av nasalt nalokson til bruk i prehospital medisin
Magnus Bossum Arnli Prognostiske faktorer i meningeomer med spesiell vekt på proliferasjons-markører og vekstfaktorreseptorer
Emilie Ranheim Skytøen Elucidating the role of entorhinal cortex through precise optogenetic manipulations