Søknadstips


Hvordan foregår opptaksintervjuet?
To studenter og tre vitenskapelig ansatte har et møte med deg hvor du får mulighet til å vise din forståelse av prosjektet og forskerlinjen. Du skal også få vise din motivasjon og fortelle litt om hvem du er. Dette er en hyggelig affære som du ikke trenger å være redd for! Ofte er dette møtet studentenes første intervjusituasjon, og det vet de man møter på intervjuet.

Hva skal være i en søknad?
Se Forskerlinjens egne sider her.

Når er søknadsfristen?
Søknadsfrist for forskerlinjen er 1. april.

Hva gjør en veileder?
Veiledere skal gjøre alt de kan for at du skal få det bra! De skal gi deg relevant opplæring i metoder og teknikker du trenger i forskningen og de skal veilede deg i tolkning av resultater og artikkelskriving. Hvordan samspillet er mellom veileder og student varierer, og vil endre seg gjennom forskerperioden.

Hvordan finne en veileder/prosjekt?
Det er mange måter å gjøre dette på.

Du kan oppsøke personer innenfor et fagområde du er interessert i, f.eks. etter forelesning eller ved å ta kontakt med instituttene. De fleste vil være veldig behjelpelige med å sende deg til riktig person.

Man kan også se i hovedoppgavekatalogen, her er mange konkrete hovedoppgave-problemstillinger som ofte kan gjøres som forskerlinjeoppgaver. Hvis ingen av disse prosjektene viser seg å være det man er på jakt etter, så har de ofte andre prosjekter hvor de trenger en ung og lovende forsker.

Får man mer i lønn som NTNU-stipendiat etter å ha gått Forskerlinjen?
Dette avhenger av om du har publisert eller ikke. Uten publikasjoner har du lønnstrinn 45. Med minst to publikasjoner i internasjonale tidsskrift starter du med lønnstrinn 49.

(Minimum 2 publikasjoner som første- eller andreforfatter i internasjonalt tidsskrift med referee. Det er instituttet som har ansvaret for å vurdere den enkeltes forskningsaktivitet ved oppstarttidspunktet).

Når er det for sent å finne seg et prosjekt?
Det er tillatt å være usikker når man skal søke Forskerlinja, og å bruke tid til å tenke seg om. Det er å anbefale å starte tidlig, men folk har funnet prosjekt en måned før fristen og fortsatt kommet inn.