Forskningstips


Impact Factor
Impact factor, ofte forkortet IF, er et mål som reflekterer gjennomsnittlig antall siteringer til artikler publisert i vitenskapelige og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter. Den brukes ofte som en proxy for den relative betydningen av et tidsskrift innen sitt område, der tidsskrifter med høyere påvirkningsfaktorer anses å være viktigere enn de med lavere. Sjekk ditt tidsskrifts Impact Factor.

Eigenfactor
Når du søker i motoren ovenfor får du også opp informasjon om Eigenfactor. Dette er en metode som i større grad gjør det mulig å sammenligne mellom fagfelt. Les mer om hvorfor Eigenfactor kanskje er et bedre mål enn Impact Factor.

Nivå 1 og 2
Tidsskrifter kan deles inn i nivå 1 og 2. Nivå 2 gir mer penger til NTNU, og mer prestisje innad på fakultetet. Sjekk hvilket nivå tidsskriftet du skal publisere i, er på.

Hvordan skrive manuskripter
Kommer mer…

Forskningshjelp
Helsebiblioteket har en bra nettside for forskere. Der linker de også til Forskningshåndboken fra OUS.
Lenke til Innsida om forskningsprosess og regler, og MH-fakultetets veiledning for helseforskning.

Helseforskningsloven
Lurer du på når samtykke fra deltakerne i en studie er nødvendig? Eller hvilke krav som gjelder ved lagring av data? Dette vil du få svar på ved å ta nettkurset om helseforskningsloven.