Om Signfikant


Signifikant er linjeforeningen for studenter ved Forskerlinjen i medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Foreningen ble stiftet 5. juli 2007. Det er ca. 60 studenter som studerer ved Forskerlinjen ved NTNU. Forskerlinjen er en egen linje under Profesjonsstudiet i medisin som forlenger studiet med ett år slik at medisinstudiet totalt får 7 års varighet. Man oppnår tilnærmet en halv PhD ved fullført medisinstudium. Hensikten med linjen er å øke rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Formålet til linjeforeningen på forskerlinjen er å skape en faglig og sosial arena for studenter med interesse for forskning i Trondheim.

 

Ta kontakt med Signifikant på styret@signifikant.org.ntnu.no og lik oss på Facebook

 

Styret i Signifikant 2018/2019

Leder: Stian Wekre
Om vervet: Å være leder i Signifikant går i hovedsak ut på å kalle inn til styremøter, sørge for framdrift (i forhold til handlingsprogrammet som blir vedtatt på Årsmøtet) og koordinere resten av styret. Ellers tar man del i de oppgaver man finner interessant. Passer på å bruke penger.

Økonomiansvarlig: Vilde Hatlevoll Stensrud
Om vervet: Har som oppgave å holde ryddig regnskap og økonomi i foreningen. Passer på at man ikke bruker for mye penger. Har spesielt ansvar for å søke om penger eksternt.

Faglig ansvarlig: Sigbjørn Sæbø
Om vervet: Har ansvaret for faglig påfyll hos forskerlinjestudentene. Dette gjøres tradisjonelt gjennom å arrangere foredrag for nye studenter på Kick-Off™ og for alle på Høstseminar™. Alt gjøres i samarbeid med resten av styret.

Nestleder: Vivi Duong
Om vervet: Oppretter og vedlikeholder samarbeid med eksterne aktører. Har tradisjonelt beskjeftiget seg med informasjonsmøter for potensielle studenter, sendt julekort til samarbeidspartnere, hatt kontakt med organisasjoner som Placebo, SOMA, Eureka! og Nmf.

Sosialansvarlig: Mathieu Borkja
Om vervet: Har ansvaret for trivsel hos forskerlinjestudentene. Dette foregår tradisjonelt gjennom å arrangere Torsdagspils, eksamensfest(er), sosiale deler av Kick-Off, Høstseminar og sommerprogram. Alt gjøres i samarbeid med resten av styret.

IT- informasjonsansvarlig: Ole Thomas Dyrli
Om vervet: Har styrets formidlingsansvar, spesielt i elektroniske medier. Har kontroll over e-postlister, legger ut informasjon på nettsider og sosiale media.

 

Organisasjonsnummer: 991 616 470