Styret

Styret 2014

Styret er MF Placebos nest øverste organ, etter Generalforsamlingen, og er ansvarlige for den daglige driften av linjeforeningen. Styret velges for ett år av gangen ved ordinær generalforsamling. Per dags dato er vi 9 medlemmer i styret som bruker all vår dyrebare fritid til å gjøre medisinstudiet i Trondheim til det beste i landet, med hovedvekt på det sosiale.

Leder: Marianne J. Leirvik
Lederen er styrets øverste leder, og har det formelle ansvaret for at MF Placebos hjul ruller og går. I tillegg til å sørge for at undersåttene gjør jobben sin skikkelig, har lederen ansvar for møteinnkallinger og er ordstyrer på møtene.
Nestleder: Long Tran
Nestlederen hjelper lederen med sine oppgaver, og fungerer som en viktig rådgiver. Nestlederen stepper inn dersom lederen av en eller annen grunn ikke kan utføre sine oppgaver.
Økonomisjef: Louise Ekelund
Økonomisjefen har ansvaret for pengestrømmen i MF Placebo. Økonomisjefen setter opp budsjett og fører regnskap, og sørger for at foreningen til enhver tid har en sunn økonomi.
Sekretær: Oda Martine Reiertsen
Sekretæren har ansvaret for å føre referat fra styremøtene, samt sørge for den sosiale trivselen innad i styret. Sektretæren hjelper også til dersom de andre styremedlemmene trenger hjelp til sine oppgaver.
Faddersjef: Hallvard Berge Pedersen
Faddersjefen har hovedansvaret for å arrangere fadderukene. For at de nye studentene skal få en best mulig start på studiet, legges det stor vekt på gjennomføringen av fadderukene. Faddersjefen sørger for å danne en fadderkomité, som vil hjelpe til med arrangeringen.
Idrettssjef: Johanne Rakner
Idrettssjefen har ansvaret for arrangementer knyttet til fysisk fostring i linjeforeningen. Herunder kan det nevnes fotballturneringer og trippelcup. Idrettssjefen har også hovedansvaret for Åreturen.
Festsjef: Knut Strøm
Festsjefen har hovedansvaret for arrangering av alle festene til MF Placebo. Herunder kan det spesielt nevnes Låvefæst, Juleblot, Påskeblot og Helsefest.
Blæstesjef: Kari Bakke
Blæstesjefen har ansvaret for å informere om og promotere for MF Placebos arrangementer. Dette innebærer laging av plakater, teaserfilmer og sending av mail til massene.
IT-sjef: Pernille Horgmo Jæger
IT-sjefen har ansvaret for driften av websiden, og sørger for at den til enhver tid holder dugelig standard. I tillegg har IT-sjefen ansvaret for de flerfoldige mailinglistene til MF Placebo.

Se tidligere styrer