MF Placebo

Medisinerforeningen Placebo*
- linjeforeningen for medisinstudiet i Trondheim

*Placebo: lat. 1.person entall futurum av placere=behage

Som linjeforeningen for medisinstudiet og også navnet tilsier er MF Pacebos overordnede mål; å jobbe for medisinstudentene i Trondheim sitt beste (se vedtektene). Men medisinstudenter er en stor, svært heterogen gruppe mennesker, og derfor er denne oppgaven kompleks. Gjennom årene har også "medisinstudentenes beste" gitt rom for mye tolkning og mange styrer har gjort alt de kan for å hjelpe sine medstudenter. Styret i MF Placebo velges under den årlige generalforsamlingen og består av medisinstudenter som ønsker å bidra positivt til studiet gjennom frivillig arbeid. Medlemmene av MF Placebo, er alle medisinstudenter ved det medisinske fakultet ved NTNU.

I dag går foreningens arbeid for det meste ut på å være en miljøskapende faktor på medisinstudiet. Dette gjøres ved å arrangere sosiale arrangementer som blant annet fadderuke, idrettsturneringer, utflukter og selvfølgelig fester, som alltid er åpne for alle medisinstudenter. I tillegg til å skape og vedlikeholde et enestående miljø på studiet, er vi også opptatt av å integrere medisinstudentene i det øvrige studentlivet i Trondheim. Derfor har vi tett kontakt og jevnlig samarbeid med andre linjer og linjeforeninger i Trondheim.

MF Placebo er den største foreningen på medisin, men vi har også mange samarbeidspartnere i andre studentforeninger innad på medisin. Vi holder også kontakt med våre søsterforeninger i både inn og utland (les; Sverige).