Mailinglister

Ofte er det behov for å sende ut fellesmail til hele kull eller til alle kullene, derfor har MF Placebo opprettet egne mailinglister for å gjøre hverdagen din litt enklere. Her er "mailinglister for dummies", en kort oversikt over det hele fungerer.

Skal du melde deg på en mailingliste, eller tilfeldigvis har falt ut, så kan du gå inn på http://list.stud.ntnu.no/mailman/listinfo/navnpåmailingliste.

De mest brukte mailinglistene er mailinglistene som går ut til kullene.
placebo-08(at)list.stud.ntnu.no
placebo-09(at)list.stud.ntnu.no
placebo-10(at)list.stud.ntnu.no
placebo-11(at)list.stud.ntnu.no
placebo-12(at)list.stud.ntnu.no
placebo-13(at)list.stud.ntnu.no

I tillegg eksisterer det lister for alle forskerlinjekullene
signifikant-xx(at)list.stud.ntnu.no (til kull xx)

Andre lister du kan få bruk for:
placebo(at)list.stud.ntnu.no - Placebostyret
placebo-fk(at)list.stud.ntnu.no - Fotballdivisjonen av Placebo BK
placebo-band(at)list.stud.ntnu.no - Placebo sine band

For at mail skal fortsette å være seriøst medium, ber vi alle om at de har en viss terskel før de sender ut mail på mailinglistene. Man blir lett oversvømt av mail, og dermed havner etterhvert stort sett alt i søppelkurven uten at det blir lest.

English:

If you need to sign up for a mailing list, or if you by accident have dropped out, you can enter http://list.stud.ntnu.no/mailman/listinfo/nameonmailinglist

The most used list are the ones to the classes.
placebo-08(at)list.stud.ntnu.no
placebo-09(at)list.stud.ntnu.no
placebo-10(at)list.stud.ntnu.no
placebo-11(at)list.stud.ntnu.no
placebo-12(at)list.stud.ntnu.no
placebo-13(at)list.stud.ntnu.no

In addition there are lists for all of the research classes
signifikant-xx(at)list.stud.ntnu.no (to class xx)

Other lists you might need: placebo(at)list.stud.ntnu.no - The Placebo board
placebo-fk(at)list.stud.ntnu.no - The football division Placebo BK
placebo-band(at)list.stud.ntnu.no - Placebo's bands

For the mailing lists to remain a serious medium, we encourage everyone to have a certain threshold before sending mails to the mailing lists.