Historie

Den fulle nedtegnelsen av MF Placebos historie er under arbeid. I mens kan vi by på et lite gufs fra fortiden.

MF Placebo er linjeforeningen for legestudiet i Trondheim, stiftet i 1976 under navnet "Medisinerforeningen i Trondheim". Et manuskript fra den tiden ble ifjor funnet nedstøvet i en kasse merket "gammel drit", og er det eneste kjente dokument som tar for seg de opprinnelige lovene. I statuttene står det å lese: "Foreningens formål er:

- å være en miljøskapende faktor for medisinske studenter i Trondheim
- å ta opp til debatt medisinske og paramedisinske emner, og samle til diskusjon om medisinens og medisinernes plass i samfunnet.
- å samle medisinske studenter, leger og annet helsepersonell til aktiv innsats for å bedre befolkningens helseservice, f.eks ved opplysnings- og pressgruppeaktivitet"

Placebo pr idag konsenterer seg i hovedsak om å være en miljøskapende faktor, ved å arrangere bl.a Førstkullsuke, Dåp, Låvefæst, Juleblot™, vinsmakerkurs, skidag, Påskeblot™, swingkurs, innebandytreninger, deltakelse i 17.maitoget, og eksamensfest, for å nevne noe av det som skjer i løpet av et år. I tillegg har foreningen en internavis, Nocebo, som sprer rykter, sladder og repotasjer fra fester som arrangeres, samt tar opp viktige temaer for miljøet. Placebo vokser i omfang hvert år, og har et håp om å feste seg som en evig assosiasjon om en lykkelig studietid, for den kommende lege fra NTNU hver gang han/hun leser ordet i en medisinsk artikkel i fremtiden. Leve Placebo!

Skrevet av: Trond Nordseth, Kull99, tidl.leder