Foreninger

NMF

Nmf står for Norsk medisinstudentforening. Nmf er en del av legeforeningen.

Nmf er en partipolitisk uavhengig organisasjon med hovedoppgave å arbeide for medisinstudentenes faglige, økonomiske og sosiale interesser. Både norske medisinstudenter i utlandet og medisinstudenter i Norge er velkommen som medlemmer.

Lokalt jobber vi for studentene ved å tilby kurs, foredrag, informasjonsmøter, utveksling og andre arrangementer. Vi arrangerer blant annet pleiemedhjelperkurs, juleverksted, klesinnsamling, sommerutveksling, forskningsutveksling og ulike foredrag.

Som medlem har du også en rekke medlemsfordeler, blant annet mottar du Legetidsskriftet og medisinstudentbladet Æskulap, får rabatt på alle bøker på bokkilden.no, gode forsikringsavtaler, rabatt på medisinsk utstyr og helseartikler på gymo.no, rabatt på flybiletter hos Norwegian og kursrabatter.

Ønsker du å vite mer om Nmf kan du besøke nettsiden vår:
www.medisinstudent.no
Her kan du melde deg inn i Nmf.

Du kan også ta kontakt på e-post:
trondheim@medisinstudent.no

MEDHUM

MedHum er en humanitæraksjon drevet av Norsk Medisinstudentforening. Siden starten i 1991 har MedHum samlet inn over 14 millioner, og er Norges STØRSTE studentdrevne humanitæraksjon.

Neste aksjon skjer høsten 2014. MedHum-prosjektet i 2014 blir å jobbe for sikrere fødsler og en redusering av barnedødelighet i Sierra Leone, i samarbeid med Leger uten grenser! Vi er svært stolte av å kunne støtte våre fremtidige kolleger i deres harde arbeid. Vi gleder oss til å kunne bidra, og vi håper medisinstudenter landet over deler denne gleden! I denne anledning vil vi stå for en rekke arrangementer som f.eks MedHum-revyen, bamsesykehus og andre festiviteter. MedHum-revyen er særs populær, og studenter fra alle kullene bidrar til at det blir en meget severdig revy. Inntektene fra revyen går selvsagt til aksjonens prosjekt.

For mer info se www.medhum.no

MSO

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en religiøst og politisk uavhengig organisasjon bestående av medisinstudenter.

MSO eksister ved alle de medisinske fakultet i Norge. Målgruppen er stort sett ungdom i alderen 13-19 år. Vi underviser 10.-klassinger, russ, konfirmanter, folkehøyskoleelever og andre. Målsettingene våre inkluderer å redusere antall uønskede svangerskap og aborter, samt fremme unges seksuelle helse, mentalt og fysisk. Rent bortsett fra at du gjør en kjempeviktig jobb, er det å være MSOer kort fortalt utrolig moro. Med vårt pensum blir et oppdrag aldri kjedelig, og du får sjansen til å bli med i en livlig gjeng med undervisere. Og om du alt har begynt å bekymre deg for eksamen; du skal ikke se bortifra at du smiler og sender en varm tanke til MSO en vakker eksamensdag.

For mer info se www.mso-trondheim.no

PUSTEPILOTENE

Pustepilotene er en medisinsk studentforening ved NTNU i Trondheim. Vi er politisk og religiøst uavhengige med fokus på å formidle god info om røyking, snus og konsekvenser rundt dette til ungdommer. Vi håper dette kan bidra til at færre begynner å røyke, og at røykende ungdommer motiveres til å slutte.

Vi inviterer ungdomskoler til å besøke oss her på St. Olav og holder et opplegg for dem som inkluderer 5 poster der de lærer om forskjellige ting relatert til røyk. Medisinstudenter har ofte en bedre anledning til å nærme seg ungdom ettersom vi er nærmere i alder og kanskje relaterer bedre enn det en typisk lærer gjør. Dette er også en gylden mulighet for oss som medisinstudenter til å bli bedre på kommunikasjon med ungdomsskoleelever.

For mer info se http://pustepilotene.wordpress.com

PLACEBO FOOTBALL CLUB

Placebo Football Club (tidligere Placebo Ballklubb) som spiller i femtedivisjon avdeling 9 i Trøndelag Fotballkrets, også kjent som Studentligaen. Klubben ble stiftet i 2008 for å etterkomme den store etterspørselen om et fotballag ved Det Medisinske Fakultet i Trondheim.

Da klubben ble grunnlagt i 2008 var det for å gi et tilbud til de som systematisk ville vektlegge prestasjonsutvikling, men også til dem som ville spille ballspill for mosjonens skyld. Treningene ble derfor åpnet for alle som ønsket å delta.

I sin første sesong endte klubben på en respektabel femteplass. De to siste sesongene har klubben tatt store steg og havnet på andreplass.Høsten 2010 vant klubben sin første tittel da de gikk seirende ut av Aker Solutions Cup, etter å ha beseiret NTNUI Samba 4-3 i finalen.Den langsiktige målsetningen for klubben er å etablere seg i toppen av Studentligaen og kjempe om opprykk.

Høsten 2011 fikk Placebo FC etablert et eget jentelag for å etterstrebe et mye etterlengtet tilbud

For mer info se www.placebofc.com

PLACEBO HÅNDBALLKLUBB


Klubben legger stor vekt på sosial trivsel - at man skal ha det gøy, men samtidig etterstrebes gode sportslige resultater.Hånballaget er med i det årlige studentmesterskapet i håndball, der de møter studenthåndballag fra hele Norge. Placebo håndballklubb består av et jentelag.

For mer info se org.ntnu.no/placebobk

FOETUS EX ORE

Foetus ex Ore, et sangens monument! Foetus Ex Ore er mannskoret for medisinere i Trondheim, med mest medisinstudenter, men også noen leger som medlemmer. Vi har en historie som strekker seg tilbake i 1993, da Trondheim fikk et fullverdig medisinstudium. Hos oss er det sosiale minst like viktig som det musikalske - vi liker å ta en Jägermeister for å smøre strupen før opptreden og er glad i å holde våre lange tradisjoner i hevd, som Julius Ex Ore (det foetale julebord). Har du lyst til å være med? Audition blir annonsert og holdt på starten av høstsemesteret.

For mer info se org.ntnu.no/foetus

BILYD

Bilyd er koret for de kvinnelige medisinstudenter, og elsker å underholde med våre lystige toner. Koret består av ca. 45 unge, lekre piker fra alle seks kull, som skaper god stemning og sprer godt humør med sang og vakre toner ved alle anledninger!

Vårt repertoar spenner fra klassisk musikk via friske folketoner og smektende svisker til rytmer som får det til å rykke i rockefoten. Vi arrangerer konserter, opptrer ved det medisinske fakultet i ulike sammenhenger, og stiller til oppdrag ved medisinske og ikke-medisinske anledninger.

Fokus hos oss er sangglede, sosialt samvær og trivsel. Vi har øvinger hver mandag kl 18.00. Opptak skjer raskt etter semesterstart, informasjon kommer på mail.

For mer info se www.bilyd.no.

SIGNIFIKANT

Signifikant er linjeforeningen for studenter ved Forskerlinjen i medisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Foreningen ble stiftet 5. juli 2007. Det er ca. 60 studenter som studerer ved Forskerlinjen ved NTNU.

Forskerlinjen er en egen linje under Profesjonsstudiet i medisin med 7 års varighet, hvor man oppnår tilnærmet en halv PhD ved fullført medisinstudium. Hensikten med linjen er å øke rekrutteringen av leger til medisinsk forskning. Formålet til linjeforeningen på forskerlinjen er å skape en faglig og sosial arena for studenter med interesse for forskning i Trondheim.

For mer info se http://signifikant.no

MSORCH

Giv Agt!

Denne Proklamation retter sig ad I, der have en Musikant i Jers Abdomen!

I mylderet av studentorganisasjoner ved medisinstudiet i Trondheim er det én organisasjon som skiller seg ut. En bauta i musikalitetens vugge. Den taktfaste, virtuose sammenkomst der vet at bringe lystige toner ut til studentmassen. MS Orch, lær deg navnet først som sist. Det er på alles lepper!

Med det sosiale i sentrum er vi en gjeng bestående av både mer, og mindre, flinke «musikanter», som møtes litt sjeldnere enn annenhver onsdag for øvelse og sosialt samkvem. Året byr på mange evenementer med høydepunkter som hyttetur, landsdekkende studentorkesterfestival (SMASH), underholdningsbidrag under FIS World Cup i Granåsen og 17. Mai.

Vi er orkesteret for alle, der det ikke kreves musikalske kvalifikasjoner for å bli med (selv om det kan komme godt med), kun godt humør og sansen for hjemmebrygg og punch. Kanskje vi til og med har liggende et instrument til utlåns som passer deg?

Gør det eneste rette. Bliv en Medicinermusikant!

For å se mer om hvem vi er og hva vi gjør, besøk: www.facebook.com/MSOrch. Spørsmål rettes til msorch-styret(at)list.stud.ntnu.no

På vegne aph Det medicinske Selskabs Høikancelli et Overphormynderie,

Hr. Phormanden

MTG

Medisinernes Turgruppe - MTG, inviterer alle medisinstudenter til å bli med! Turgruppen er en relativt ny studentorganisasjon, stiftet 12. januar 2009. Vi har som mål å tilrettelegge for turer og tilby utlån av utstyr, et sosialt turmiljø, kurs og foredrag, samt medlemsrabatter på Skandinaviske Høyfjellsutstyr.

Bli med på tur!

TrAMS

Trondheim akuttmedisinske studentforening (TrAMS) ble stiftet mai 2009 med det formål å bevisstgjøre behovet for faglig kompetanse innenfor akuttmedisin, fremme interessen for faget og bidra til å bedre den akuttmedisinske kompetansen blant kommende leger. For å oppnå dette arrangerer vi flere forskjellige kurs og foredragskvelder.

Vi holder blant annet kurs i basal førstehjelp, innsetting av venflon, suturering og AHLR. Til foredragene henter vi inn forelesere med kompetanse innen ulike akuttmedisinske problemstillinger, som for eksempel rus/overdose eller akutt syke barn. TrAMS har også en eksternkomité som underviser førstehjelp til videregående skoler, studenter utenfor medisin og andre interesserte organisasjoner.
På denne måten kan man i TrAMS lære mye førstehjelp og akuttmedisin, både ved å være deltager og senere også instruktør på våre kurs. Det forventes at medisinstudenter kan hjelpe andre i nød – i TrAMS får du trening på nettopp dette.

For mer info se www.trams.no