Uttaksløp/Uttakskriterier 2017

Om Uttakskomiteen UKs overordnede oppgave er å sørge for at NTNUI stiller med best mulig lag på stafettene. UK velges av årsmøtet, og gis mandat til å gjøre de nødvendige vurderingene som kreves for å sette sammen NTNUIs stafettlag. Det er UKs ansvar at alle løpere får en rettferdig behandling. Med rettferdig menes det at alle UKs vurderinger skal kunne begrunnes i de oppsatte uttakskriteriene. Videre forutsettes det at beslutningsgrunnlaget formidles uoppfordret til løpere berørt av avgjørelser som har krevd mye diskusjon. Det er generelt ønskelig at UK opprettholder god kontakt med klubbens løpere i forkant, under og etter laguttakene. Retningslinjer for uttak Generelle uttakskriterier: Testløp og skjønn Testløp Det er satt opp testløp som alle skal prioriteres av løpere som satser på de aktuelle stafettene. Testløpene utgjør hovedgrunnlaget for UKs laguttak, og skal alle inkluderes i UKs vurderinger. UK vil vekte testløpsresultatene mot hverandre i uttaksdiskusjonen, basert på:
  • Konkurranse/viktighet av løp
  • Terrengrelevans
  • Relevans for spesifikke etappeegenskaper
UK kan velge å annonsere vekting av løp i forkant av uttaksdiskusjonen. Det skal da fremgå tydelig i annonseringen av de oppsatte testløpene hvilke(t) løp som skal vektes tyngst. I tilfeller hvor ett eller flere løp tester spesifikke etappeegenskaper kan UK velge å vekte et slikt løp tyngre enn det som først fremgår av uttakskriteriene. Fornuftig vekting vil også måtte benyttes for å vurdere prestasjoner i ulike klasser, f. eks E1/E2 og senior/junior. Spesielt for sammenligning av junior- og seniorresultater vil tidligere stafetter og arrangerte testløp med felles klasse vektes spesielt tungt. UK forbeholdes retten til å legge mindre vekt på løp som viser seg å være urettferdige (f.eks. mye snø, poster henger feil osv.). Skjønn I tillegg til å basere seg på resultatene fra de oppsatte testløpene, bruker UK skjønn i laguttak. Skjønn benyttes i særlig grad i tilfeller hvor løpere ikke har hatt anledning til å delta på testløpene. UK kan i samråd med aktuell løper sette opp et annet løp for vedkommende hvor løperen får anledning til å vise seg frem. Skjønn kan også benyttes i situasjoner hvor UK mener at de oppsatte testløpene ikke gir et godt nok grunnlag for å teste spesifikke egenskaper som er relevante for en etappe eller en stafett. I alle tilfeller skal skjønn kun brukes der UKs vurderinger kan dokumenteres med henvisning til tidligere resultater og prestasjoner. Skjønn utøves på bakgrunn av (prioritert rekkefølge):
  • Tidligere prestasjoner fra individuelle konkurranser og stafetter
  • Prestasjoner i andre konkurranser
  • Fysiske tester
  • Oppmøte på treninger og samlinger
De to siste punktene er fortrinnsvis aktuelle for de høyere lagnumrene, i tilfeller hvor vurderingsgrunnlaget fra testløp og tidligere prestasjoner er dårlig.   Utøverens ansvar Alle utøvere oppfordres til å svare på spørsmål om ambisjoner og etappeønsker som har blitt sendt ut mail, for at UK skal ha best mulige forutsetninger for å ta ut de beste lagene. Løpere som forstår at de vil være i diskusjonen om de beste lagene skal melde ifra til UK (ogruppa-uk@list.stud.ntnu.no) dersom de ikke kan stille på de oppsatte testløpene. Løpere har selv ansvar for å informere UK om eventuelle resultater og prestasjoner fra andre konkurranser. Uttak av stafettlag UK tar ut NTNUI sine lag til stafettene nevnt nedenfor, med unntak av Jaktprøven hvor løpere i de fleste tilfeller får komponere lagene selv. En praksis hvor lag komponeres etter ønsker fra enkeltutøvere i andre stafetter er ikke aktuell, ettersom praksisen umulig kan håndheves konsekvent og rettferdig. Dersom man ønsker å delta på stafetter som ikke er nevnt nedenfor, er det fullt mulig å melde på og ta ut egne lag, men si gjerne ifra til UK først. UK tar også ut lagene til NM-stafett i skiorientering. Mer info om dette blir sendt på mail når det nærmer seg.   Stafetter og uttaksløp Tiomila – 29.-30. april.   Tiomila er årets viktigste stafett for NTNUI Orientering, og arrangeres i år i Partille i Gøteborg. Testløp:
Dato Løp Distanse
31. mars NM natt, Kristiansand (Kun uttak for herrer) Natt
2. april Norgescup, Kristiansand Mellom
15. april Öjetrampen*, Five-O, #3, Trollhättan, Sverige   Lang
17. april Vikingaträffen*, Five-O, #5 Trollhättan, Sverige Mellom
19. april Armfeldtnatta**, Trondheim Dag/Natt
* Dersom juniorklassen og seniorklassen har forskjellig løype oppfordres juniorer som skal løpe Tiomila til å melde seg på i seniorklassen. ** UK anbefaler alle jenter å stille i dagversjonen av Armfeldtnatta og alle gutter (uansett etappeønsker på Tiomila) å stille på nattversjonen senere på kvelden for at resultatene skal kunne la seg måle mot hverandre. UK har et klart ønske om at flere såkalte ”linjelag” skal stille på Tiomila. Det har imidlertid vært noe problematikk knyttet til at utøvere som kan prestere på et av våre beste lag i stedet har løpt på linjelag. Alle som UK vurderer som aktuelle for et av de to beste lagene i hhv dame- og herrestafetten men som i stedet ønsker å løpe på linjelag må derfor spørre og få UKs godkjennelse for dette. Er du usikker på om du er aktuell for første- eller andrelaget - spør. Lagene til Tiomila sendes ut på ogruppa-lista og legges ut på hjemmesiden så snart de er klare. Det kan også hende at det blir lagpresentasjon på Grounden.   Byastafetten - 14. mai  Byastafetten arrangeres i Steinkjer. UK tar ut lag basert på vårens løp.   NM sprintstafett - 4. juni NM sprintstafett arrangeres på Hamar, og det er to kvinner og to menn på hvert lag. Lagene tas ut basert på resultatene i NM sprint* dagen før og KM sprint arrangert av Trollelg 20.mai. Lagene blir tatt ut og offentliggjort så tidlig som mulig lørdag ettermiddag/kveld. *Vektes tyngst   Jukola – 17.-18. juni. Jukola arrangeres i år i Joensuu øst i Finland. Testløp:
Dato Løp Distanse
29.-30. april Tiomila*, Sverige Stafett, natt/dag
27. mai Trondheim Open, Trondheim Mellom
5. juni Norgescup, Hamar Mellom
*Vektes tyngst   Night Hawk – 4.-5. august Night Hawk arrangeres på Eggemoen ved Hønefoss. Testløp:
Dato Løp Distanse
29.-30.april Tiomila, Sverige Stafett, natt/dag
17.-18.juni Jukola, Finland Stafett, natt/dag
24.juni O-festivalen, Oppdal Lang
25.juni O-festivalen, Oppdal Mellom
Siden uttaksløpene er ganske lenge før stafetten vil god form på sommerløp også kunne telle i uttaket. Det er imidlertid utøvernes eget ansvar å informere UK om resultater fra sommerløp.   Midt-Norsk Mesterskap i stafett – 27. august Midt-Norsk Mesterskap arrangeres i år øst for Levanger i slutten av august. Uttaket gjøres på bakgrunn av MNM Lang dagen før og tidligere stafettprestasjoner. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/ kveld.   KM stafett Sør-Trøndelag - 4. september KM stafett for Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i 2017 av Steinkjer OK. Uttaket gjøres på bakgrunn av KM lang dagen før og stafetten på Midt-Norsk mesterskap. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld.   NM stafett - 11. september NM-uka 2017 arrangeres av Halden i Halden og Aremark. Stafettuttaket gjøres på bakgrunn av alle de individuelle løpene under NM-uka* og høstens stafettprestasjoner**. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld. *Vektes tyngst ** UK vil bruke høstens stafettprestasjoner fra og med NightHawk som hjelpemiddel i uttaksdiskusjonen for å skille veldig jevne løpere under NM-uka.   NM junior stafett - 24. september Arrangeres av Byåsen IL sør for Orkanger Uttaket gjøres på bakgrunn av norgescupløpet dagen før og løpene under NM-uka. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld.   Jaktprøven – 1. oktober Freidig arrangerer ikke Freidigstafetten i år, Jaktprøven vurderes som en mulig alternativ o-kjøkkenstafett. Mer info kommer. Arrangeres av Freidig et sted i Trondheim. Her er det mulig å sette opp egenkomponerte lag. UK tar ut lag for de som ikke har eget.   UK 2017 Anders Emilsson (leder) Silje Arntzen Sigrid Alexandersen Erik Gustafsson Jon Aukrust Osmoen ogruppa-uk@list.stud.ntnu.no

En tanke om “Uttaksløp/Uttakskriterier 2017

  1. Tilbaketråkk: Uttaksløp/Uttakskriterier 2013 | NTNUI Orientering

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *