Kart

For henvendelser angående NTNUI sine kart, kontakt kartansvarlig på e-post til ogruppa-kartgruppa(a)list.stud.ntnu.no. NTNUI har kartlagt diverse områder rundt Trondheim, og noen lengre unna. De fleste områdene er digitalisert og er samlet i kartdatabaser. En oversikt over kart følger under. Skogskart Bymarka: Database som omfatter områdene rundt Storheia (2015), Bosbergheia (2009) Gråkallen (2007) og Herbernheia (2006). Bymarka er hovedområdet for orientering i Trondheim. Mye "klassisk trønderterreng" og en del åpent terreng i høyden. Jonsvannet Nord: Database som omfatter Reppesåsen (2008) og Vikåsen (2002). Vikåsen er nærterreng tett på bebyggelsen med mange stier. Vanligvis det skogskartet med minst snø. Kan oppleves som noe dårlig kvalitet. Reppesåsen har noe mer villmarkspreg med færre stier, men fortsatt nært byen. Hele området er planlagt oppdatert i 2017. Tulluan: Database som omfatter Tulluan Nord og Tulluan sør. Oppdatert til VM i 2010. Nydelig terreng med glissen furuskog ispedd åpne myrer, men også tettere skråli med gran. Svært få stier i sør, noe mer i nord. Noen nyere hogstfelt som ikke er tegnet inn. Hitra: Her finnes 3 gamle kart: Barman (1987), Fleinskallen (1987) og Hokkeltind (1990). Stort sett åpne heier og fin åpen skog, med meget store sjanser for å møte hjort. Stort sett er det fortsatt god kvalitet på kartene, og de har derfor blitt digitalisert i nyere tid. De milde, snøfrie vintrene gjør Hitra for et bra sted for å trene på kart hele året. Barman og Fleinskallen tilhører NTNUI, mens Hokkeltind opprinnelig tilhører Ut-Hitra. Sprintkart Hoveddelan av NTNUIs sprintkart er samlet i en database med Moholt, Gløshaugen, Tyholt og Valentinlyst. Denne oppdateres kontinuerlig. I tillegg finnes et sprintkart over Studenterhytta (2011), Munkholmen (2008) og skolekart for Solbakken (2010) og Vikåsen/Markaplassen skole (2009). Turkart NTNUI og Freidig samarbeider om "Turkart Bymarka" i målestokk 1:25000 og ekvidistanse 10 m, som oppdateres jevnlig. Det finnes en sommerutgave og en vinterutgave med skiløyper inntegnet. Kartene kan kjøpes direkte fra NTNUI eller Freidig for 80 kr, eller gjennom noen av Trondheims sports- og friluftslivbutikker. Her er prisen som regel noe høyere. For neste opplag (kommer i 2017) blir prisene satt opp noe. Trykte kart På O-kjelleren finnes et lager av trykte kart. Noen av dem er gratis, mens andre må betales for. De fleste er gratis for medlemmer av NTNUI. En del av kartene begynner å bli gamle og utdaterte, men for enkelte kart er kvaliteten fortsatt god grunnet lite forandringer i terrenget. Noen av kartene dekker også områder der det ikke finnes nye digitale kart. Prisene er fastsatt 2006 av NTNUI Orientering. Det gis rabatter til skoler og medlemslag i NOF.
Navn
Utgitt
Målestokk
Ekv.
Areal
Klubb
Kommune
Pris
Antall på lager
Ålma-Tinnia
1983
1:15000 5
8
Tidligere NTHI, nå SPK Freidig Oppdal
-
Barman
1987
1:15000 5
7
NTHI Hitra
20
Mange
Fleinskallen
1987
1:15000 5
8
NTHI Hitra
20
Mange
Fjæremsåsen
1989
1:15000 5
7
NTHI Klæbu
20
Tyholttårnet
1989
1:5000 2
1
NTHI Trondheim
-
Tomt
Hokkeltind
1990
1:15000 5
10
Ut-Hitra Hitra
25
Mange
Storheia
1991
1:15000 5
23
NTHI Trondheim
30
Herbernheia
1993
1:15000 5
17
NTHI Trondheim
25
En del
Tulluan nord
1995
1:15000 5
10,5
NTHI Malvik
30
Mange
Tulluan syd
1995
1:15000 5
10
NTHI Malvik
30
Mange
Gløshaugen
1999
1:5000 2,5
1
NTNUI Trondheim
5
Mange
Gråkallen
1999
1:10000 5
5
NTNUI Trondheim
15
En del
Gråkallen
1999
1:15000 5
16
NTNUI Trondheim
20
En del
Vikåsen - Reppesåsen
2002
1:10000 5
8
NTNUI Trondheim
30
Mange
Turkart Bymarka (vinter)
-
1:25000 10
115
Freidig og NTNUI Trondheim
80
Mange
Turkart Bymarka (sommer)
-
1:25000 10
115
Freidig og NTNUI Trondheim
80
Mange
Moholt Studentby
2005
1:2500 1
0,5
NTNUI Trondheim
-
Utskrift
Gråkallen (NM-utsnitt)
2006
1:10000 5
8
NTNUI Trondheim
30
Mange
Herbernheia (NM-utsnitt)
2006
1:10000 5
13
NTNUI Trondheim
30
Mange
Vintervannsmyra (A4)
2007
1:10000 5
4,2
NTNUI Trondheim
20
Mange
Gråkallen (A4)
2007
1:10000 5
4,8
NTNUI Trondheim
20
Mange