Wikien

O-gruppas interne hukommelse

På wikien skal alle som har verv og oppgaver i ogruppa skrive om hva de gjør og hvordan de gjør det. Siden vi er en studentklubb er det regelen heller enn unntaket at ingen har det samme vervet to år på rad. Den som skal gjøre din jobb neste år, vil garantert sette pris på å få vite hvordan du løste oppgaven. I tillegg kan du også finne annen artig informasjon og historier der.
Blant annet ligger første del av o-boka skannet på wikien

Blant annet ligger første del av o-boka skannet på wikien

Hvis det er noe du lurer på er det bare å gå inn og søke. Du finner også de fleste referater fra styremøter og årsmøter her. Linken finner du her. Du trenger et brukernavn og passord for å komme inn. Ta kontakt med webgruppa for å få tak i dette.