Regler for NTNUI medlemskap

Velkommen (tilbake) til Trondheim. Det har tidligere vært noe usikkerhet rundt medlemskap for studenter i Trondheim som ikke studerer ved NTNU. I utgangspunktet er NTNUI en idrettsforening for NTNU-studenter. Det er likevel åpnet for at personer som ikke studerer ved NTNU kan søke dispensasjon og bli medlemmer av foreningen. Ifølge statuttene skal slike søkere bidra sterkt til aktiviteten eller organiseringen av gruppen. Det er hovedstyret i NTNUI som behandler disse søknadene etter en innstilling fra leder i ogruppa. Dersom du ønsker å representere NTNUI orientering må du følge fremgangsmåten under:
1. Du søker medlemskap til NTNUI, leveres til NTNUI orienterings leder Fredrik Steinsvik. Adresse: HK26-52. 2. Vent på godkjent søknad. Dette kan ta fort ta flere uker, da den skal behandles både hos Fredrik og NTNUIs hovedstyre. 3. Gå til et SIT idrettsbygg med den godkjente søknaden i hånden. 4. Kjøper HELÅRSKORT FOR NTNU STUDENTER (med i dette er NTNUI medlemskap). Dette skal koste 1750kr for et år. 5. Du har nå tilgang på alle SITs treningssentre og er NTNUI medlem. Gjør man feil her, og kjøper SIT bånd for HIST så blir man ikke NTNUI medlem, men HISSI medlem. Man har da ikke rett til å løpe for eller få støtte fra NTNUI. PS: vet mange gamle HISTere har riktig medlemskap, så bare pass på å få kjøpt riktig igjen. Får du ikke kjøpt vanlig, så gjør trinnene over om du har mistet søknaden din. Link til søknadsskjema og informasjon fra NTNUI sentralt: http://old.ntnui.no/Files/275.file/Dispansasjons%20søknad.doc
PS2: Dersom du skal studere ved NTNU trenger du bare ta med deg semesterkortet og kjøpe medlemskap ved idrettsbygget. Ingen søknad nødvendig.
mvh
Styret i NTNUI orientering