Innkalling årsmøte 2016

Årsmøtet i NTNUI orientering avholdes torsdag 28.januar 2016 på NTNU Moholt, rom JC12, kl 18:00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 7.januar, pr e-post til ogruppa-styret@list.ntnu.no.

Saksliste med sakspapirer sendes ut på ogruppa@list.stud.ntnu.no og publiseres på våre hjemmesider senest 21.januar.

Alle med gyldig NTNUI medlemskap har møte- og stemmerett på årsmøtet. Det blir enkel servering av kaker og saft.

Vel møtt! mvh Fredrik Steinsvik Leder NTNUI orientering 0047 92060289 orientering-leder@ntnui.no