Stafetter og uttak 2015

Uttak av stafettlag Det er UK som tar ut NTNUI sine lag til stafettene som er nevnt i dette dokumentet, med unntak av Fredigstafetten og Jaktprøven hvor o-kjøkkenene stiller lag og i de fleste tilfeller får komponere lagene selv (se ”Freidigstafetten” og "Jaktprøven" nedenfor). En praksis hvor lag komponeres etter ønsker fra enkeltutøvere i andre stafetter er ikke aktuell ettersom praksisen umulig kan håndheves konsekvent og rettferdig. Det er med basis i det totale miljøet NTNUI Orientering skal jakte på de gode stafettopplevelsene og prestasjonene. Dersom noen ønsker å delta på stafetter som ikke er nevnt her, er det fullt mulig å melde på og ta ut egne lag, men si gjerne ifra til UK først. UK vil også ta ut lagene til NM-stafetten i ski-orientering. Uttakskriterier 2015 Definisjon av uttakskriterier Det er satt opp noen definerte testløp som skal prioriteres av alle som satser på de aktuelle stafettene. Dersom løpere ikke kan stille på de oppsatte testløpene, oppfordres det til å gi beskjed til UK (ogruppa-uk@list.stud.ntnu.no). Alle utøvere oppfordres også til å svare på spørsmål om etappeønsker og ambisjoner i mail som ble sendt ut på ogruppa-lista 10. februar for at UK skal ha best mulige forutsetninger for å ta ut de beste lagene. Uttakskriterier: Testløp og skjønn Skjønn utøves her på bakgrunn av:
  • Tidligere prestasjoner
  • Stafett- og etappeegenskaper
  • Fysiske tester
  • Oppmøte på treninger og samlinger
  • Andre konkurranser
Det oppfordres til å informere UK om deltakelse på konkurranser som ikke står oppført som uttaksløp. Om bruk av skjønn Skjønn vil bli benyttet av UK i tillegg til resultater fra testløp. Skjønn vil i særlig grad bli benyttet ved tilfeller hvor løpere av ulike grunner er forhindret fra å løpe testløp. Dette forutsetter at løperen i god tid har varslet UK på mail, og begrunnet hvorfor han/hun ikke kan stille på testløp. UK kan i samråd med aktuell løper sette opp et annet løp for vedkommende hvor løperen får anledning til å vise seg frem. UKs overordnede oppgave er å sørge for at NTNUI stiller med best mulig lag på stafettene, og må jobbe deretter. Samtidig er det viktig at løpere som har gjort seg fortjent til en plass på laget gjennom testløp blir rettferdig behandlet. Hvordan løp vektes mot hverandre Testløpene vil i utgangspunktet telle likt, men UK vil vekte dem mot hverandre basert på følgende kriterier:
  • Nivå på startfelt / Viktighet av løp
  • Relevans på terreng
  • Relevans for spesifikke etappeegenskaper
UK vil også forbeholde seg retten til å legge mindre vekt på et løp dersom det viser seg lite relevant eller rettferdig(f.eks mye snø, poster henger feil osv.). Fornuftig bruk av skjønn vil også måtte benyttes for å vekte prestasjoner i ulike klasser. (f. eks E1/E2 og senior/junior). Spesielt for junior kontra senior vil tidligere stafetter og arrangerte testløp med felles klasse vektes spesielt tungt. Stafetter og uttaksløp Stigtomtakavlen - 18.-19. april Deltagerne på tiosamlinga deltar på Stigtomtakavlen. Lagene tas ut på bakgrunn av tidligere prestasjoner, samt at UK kan teste løpere på bestemte etapper med tanke på tiomila. Freidigstafetten - 3. mai Her stiller vanligvis o-kjøkkenene med egenkomponerte kjøkkenlag, og denne tradisjonen videreføres også i år. Løpere kan anmodes/settes på bestemte etapper slik at UK får testet ønskede løpere mot hverandre. UK setter opp lag for de som ikke har et eget kjøkkenlag. Tiomila - 9.-10. mai Tiomila er årets viktigste stafett for NTNUI Orientering, og arrangeres i år i Skepptuna helgen 8. -10. mai. Testløp:
Dato Løp Distanse
18.-19. april Stigtomtakavlen, Sverige Stafett, natt/dag
25. april Lørdagskjappen, Moss Mellom
26. april Smaaleneneløpet, Indre Østfold Lang
29. april Armfeldtnatta*, Trondheim Natt/dag
3. mai Freidigstafetten, Trondheim Stafett, dag
* UK anbefaler alle jenter å stille i dagversjonen av Armfeldtnatta og alle gutter (uansett etappeønsker på Tiomila) å stille på nattversjonen senere på kvelden for at resultatene skal kunne la seg måle mot hverandre. UK har et klart ønske om at flere såkalte ”linjelag” skal stille på Tiomila. Det har imidlertid vært noe problemtikk knyttet til at utøvere som kan prestere på et av våre beste lag i stedet har løpt på linjelag. Alle som UK vurderer som aktuelle for et av de to beste lagene i hhv dame- og herrestafetten men som i stedet ønsker å løpe på linjelag må derfor spørre og få UKs godkjennelse for dette. Er du usikker på om du er aktuell for første- eller andrelaget - spør. Lagene til Tiomila sendes ut på ogruppa-lista og legges ut på hjemmesiden så snart de er klare. Det kan også hende at det blir lagpresentasjon på Grounden mandag 4. mai. Jukola - 13.-14. juni Jukola arrangeres i år i Paimio, rett øst for Turku. Testløp:
Dato Løp Distanse
9.-10.  mai Tiomila, Sverige Stafett, natt/dag
21. mai Ungdomsløp**, Malvik Dag
24. mai Eget testløp***, Trondheim Dag
** Vi håper å få delta på Malviks ungdomsløp 21.5. *** Dette testløpet er i pinsen og krasjer med pinseløp og jr.VM- testløp. Juniorer og andre som har tenkt seg på pinseløp vil bli vurdert der. Om du har en eksamen som kolliderer med et av uttaksløpene til Jukola blir dette selvfølgelig tatt høyde for når lagene tas ut. Tiomila er uansett det viktigste uttaksløpet for Jukola, men husk på å gi beskjed til UK i god tid før det aktuelle uttaksløpet. Night Hawk - 14.-15. august NightHawk arrangeres i år i fjorårets NM-terreng i Asker. UK tar ut lagene på bakgrunn av følgende testløp:
Dato Løp Distanse
9.-10. mai Tiomila, Sverige Stafett, natt/dag
13.-14. juni Jukola, Finland Stafett, natt/dag
27. juni O-festivalen, Oslo Mellom
28. juni O-festivalen, Oslo Lang
Midt-Norsk Mesterskap stafett - 30. august Midt-Norsk Mesterskap arrangeres i år i Orkdal i slutten av august. Uttaket gjøres på bakgrunn av tidligere stafettprestasjoner og MNM Lang dagen før. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/ kveld. KM Sør-Trøndelag stafett - 6. september KM for Nord- og Sør-Trøndelag arrangeres i 2015 av Skøynar. Uttaket gjøres på bakgrunn av tidligere stafettprestasjoner og KM Mellom dagen før. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld. NM stafett - 13. september NM-uka 2015 arrangeres av Frol IL. Uttaket gjøres på bakgrunn av tidligere stafettprestasjoner og løp tidligere i NM-uka. Lagene vil bli tatt ut og offentliggjort så fort som mulig lørdag ettermiddag/kveld. NM junior stafett - 20. september Arrangeres av Raumar. Uttaket gjøres på bakgrunn av tidligere stafettprestasjoner og individuelle løp under NM-uka. Jaktprøven - 20. september Arrangeres av Freidig et sted i Trondheim. Her er det mulig å sette opp egenkomponerte lag. UK tar ut lag for de som ikke har eget. UK 2015 Harald Kalager (leder) Gry Granstedt Kjetil Okkenhaug Rasmus Rørholt Theisen Marta Ulvensøen ogruppa-uk@list.stud.ntnu.no