Elitegruppa 2014 – 2015

Halvor Eid kicket i gang Keegdalen Elite forrige lørdag, men han var ikke den eneste som sparket igang en ny sesong. Ogruppas elitegruppe for sesongen 2015 samlet seg i NTNU sine lokaler på Moholt og startet neste års treningsarbeid med en fagdag! På programmet var konkurranser, quiz og moro, lunsj og langbord, men også seriøs jobbing i 3 timer i strekk med evaluering av årets, og planlegging av neste års sesong. Dette er en beretning fra den seriøse siden av NTNUI.
Treningsgruppene samlet rundt sesongplanene til neste år. Sammen finner vi ut hvordan vi når målene.

Treningsgruppene samlet rundt sesongplanene til neste år. 

Elitegruppa er et tiltak og en samling av løpere innad i ogruppa som vil noe ekstra med orienteringssatsingen sin. Det langsiktige målet skal i hovedsak være å nå internasjonal representasjon innen 3 år. Det er der lista ligger for å bli tatt med, men løperne selv har egne målsetninger. I fjor bestod gruppa av 25 satsende, og 9 nådde målet om internasjonal representasjon. Emma i VM, Thomas og Jon til EM, Hans Petter, Jon og Maren til euromeeting og Linn, Emma og Thomas til student VM. Eirik ble tatt ut til Euromeeting men ble dessverre syk og løp ikke.  Audhild, Marta og Anna representerte Norge i EM i skiorientering. I tillegg reppet to løpere som ikke var med i elitegruppa 2014; Kjetil løp militært VM og Sindre gikk også EM i skiorientering. Mange nådde målet om representasjon, men for utøverne handler det ikke bare om å bli tatt ut men å prestere også, og da var det gledelig at det klaffet for mange! Andre har noe å revansjere til neste år. Hvordan evaluerer vi sesongen?

Klasse 1a klar for ny sesong 😛

Elitegruppa er igjen delt inn i 5 treningsgrupper som samarbeider enda tettere om treningen sin. Etter noen samlende aktiviteter hvor det blant annet viste seg å ta 33 sekunder å stille opp gruppa på en linje fra lavest til høyest og noen sekunder lengre å stille opp etter alder, diskuterte vi neste års grupper og satt rammene for det videre opplegget. Vi gjorde noen små justeringer i plenum i forhold til Fredrik og mitt forslag og kom dermed frem til den beste løsningen sammen. Vi kickstartet gruppesamarbeidet med en quiz og en spagetti-byggekonkurranse. Kun ett poeng skilte alle 5 gruppene til slutt. Imponerende gitt vanskelighetsgraden på quizen! Veit du f.eks. hvilke idretter som utøves på følgende arenaer: Aintreebanen, Streif, og Årungen uten bruk av hjelpemidler? Hvilke løpere er tatt ut til verdenscup i Tasmania? Eller "hvilket tall er jeg hvis det dobbelte av meg er to mer enn det halve?" Morsomt var det, ble det påpekt, at en dragvolling kan stille et slikt spørgsmål. I evalueringen handlet det om å finne ut hva som gikk bra og hvorfor og hva som må forbedres for å ta ytterligere steg. Følgende spørsmål ble foreslått som viktige: Er du fornøyd med årets sesong? Nådde du sesongmålet? Hvorfor? / Hvorfor ikke? Var sesongmålet tydelig definert slik at det går ann å svare på spørsmålet? Nådde du noen delmål? Hva fungerte godt? Hva tar du med deg videre? Hva bør videreutvikles? Hva må forbedres? Basert på en subjektiv kapasitetsanalyse designet av tidligere koordinator Asgeir Rognpåse skulle løperne sette opp elementer ved orienteringen som blir viktig i den videre treningen. En søken etter "weak links" som blir viktige å forbedre for videre fremgang, rangert fra viktigst til viktig.
P1040856

Dag lever seg inn i visjonene og Kjetil og Magne studerer sesongplanen for å finne ut når de skal være i form

Deretter begynte sesongplanleggingen med: 1. Målsetning. Bør være målbar for evalueringens del. Forskning viser at å sette seg tøffe mål er bedre for prestasjonen enn å sette seg lette mål. Bedre å ha noe å strekke seg etter enn å sette opp noe man mest sannsynlig vil klare. Kanskje ikke så overaskende, men målsetningen bør inkludere et selvalgt antall delmål som skal ta deg til hovedmålet, som en trapp, eller stairway om du vil, til heaven. På den måten avhenger ikke fornøydhetsgraden utelukkende av at man når hovedmålet og det gir bedre rom for justeringer underveis. I tillegg kan man gjerne skille mellom prestasjonsmål og resultatmål. 2. Planlagt prestasjonskurve for neste sesong. Når på året skal du være i form? Orienteringssesongen er veldig lang med viktige konkurranser fra April til Oktober (6-7 mnd konkurransesesong!) og det er lite hensiktsmessig å forsøke å være i form hele sesongen. 3. Hva må det jobbes spesielt med?  Hvor ligger utfordringene? Punktene fra kapasitetsanalysen ble brukt. 4. Hvordan skal det jobbes med det i praksis? Skriv opp alle økter i 3 normale treningsuker basert på treningsplanen og sesongplanen.
P1040857

Aiai, hvordan skal vi løse utfordringene med neste sesong? Thomas, Hansi, Eirik og Olav

Kapasitetsanalyse oteknikkutviklingFremgangen vil være størst i en tidlig fase av utviklingen, deretter flater det ut og man må jobbe mange år for det som kan føles som lite fremgang. Vi husker på at fremgangen går opp og ned. Derfor blir en trapp et for grovt bilde på fremgang, fordi man noen ganger tar et par skritt tilbake. slik som i figuren til høyre hvor den blå linja forteller hvordan prestasjonen egentlig utvikler seg og den svarte linja er et snitt. Vi minnet hverandre på at summen av oss sammen, er mer enn summen av hver og en aleine før vi gikk tilbake til hverdagen og hjem til den enkleste og vanskeligste oppgaven; Å gjøre blekk på papir til praksis!