Luke 22 – Keegdalens Juleøltest

I starten av desember ble det gjennomført en juleøltest i Keegdalen. Undertegnede var aldri med på denne testen, da han ikke anerkjente skvipet av noe billig øl Vegard BJ hadde inkludert i testen. Han satt heller og bivånet mens han drakk juleøl av noget høyere klasse. Siden resultatene fra testen henger på en whiteboardtavle i Keegdalen og testdeltagerne ikke husker et fnugg, skal undertegnede prøve å gjengi testen, og dermed sørge for at leserne for et veldimensjonert fundament når årets juleøl skal anskaffes. Testdeltagerne var Simen, Vegard BJ, Mathias og Per. Tror ikke Gjermund og Gunnar var med. Vegard Rutt var skitester på WC på Lillehammer, eller var det helga før? Samme det, med var'n i hvertfall ikke. Les videre