Klasse: Damer

Postkoder

Tid

105 106 107 108 110 111 112 114 115 178 179 150 Start-Kl.Mål-Kl.
1

Elise Egseth,

  14:23      1:49  2:06  1:30  0:37  1:15  0:40  1:04  2:38  1:13  0:35  0:40  0:16     11:52:12  12:06:35
2

Karianne Ruud,

  14:59      1:53  2:09  1:36  0:36  1:22  0:42  1:02  2:44  1:19  0:36  0:44  0:16     11:48:25  12:03:24
3

Lene Bergersen,

  15:02      1:56  2:12  1:35  0:42  1:16  0:42  1:00  2:43  1:18  0:38  0:44  0:16     11:51:41  12:06:43
4

Line Hagman,

  15:15      2:03  2:09  1:37  0:37  1:24  0:40  1:00  2:46  1:19  0:41  0:43  0:16     11:44:15  11:59:30
5

Ida Svanberg,

  16:55      2:07  2:29  1:49  0:45  1:31  0:45  1:13  3:07  1:24  0:43  0:45  0:17     11:46:10  12:03:05
6

Jenny Persson,

  17:08      2:10  2:28  1:53  0:46  1:24  0:45  1:15  3:03  1:28  0:43  0:55  0:18     11:50:18  12:07:26
7

Gerit Pfuhl,

  17:31      2:04  2:45  1:49  0:40  1:33  0:48  1:08  3:19  1:33  0:42  0:53  0:17     11:43:07  12:00:38
8

Mari Jonassen,

  17:48      2:09  2:34  1:52  0:42  1:36  0:50  1:13  3:28  1:35  0:43  0:48  0:18     11:47:05  12:04:53
9

Hege Ask-Henriksen,

  18:21      2:16  2:55  1:52  0:48  1:30  0:49  1:24  3:21  1:33  0:44  0:49  0:20     11:50:04  12:08:25

Klasse: Herrer

Postkoder

Tid

105 106 107 108 110 111 112 115 178 179 150 Start-Kl.Mål-Kl.
1

Stig Alvestad,

  10:05      1:25  1:46  1:19  0:33  1:07  0:34  0:56  1:03  0:33  0:36  0:13     11:27:31  11:37:36
3

Mathias Bjugan,

  10:42      1:39  1:53  1:23  0:33  1:09  0:36  0:55  1:06  0:42  0:33  0:13     11:32:19  11:43:01
4

Kristian Kullerud,

  11:02      1:38  1:57  1:25  0:34  1:09  0:37  1:02  1:13  0:34  0:38  0:15     11:29:16  11:40:18
5

Espen Fiskum,

  11:19      1:45  1:57  1:35  0:34  1:21  0:38  0:57  1:04  0:36  0:37  0:15     11:42:32  11:53:51
6

Jostein Kvakland,

  11:39      1:44  1:59  1:34  0:37  1:15  0:41  1:02  1:08  0:43  0:40  0:16     11:35:44  11:47:23
7

Jon Arve U Engebakken,

  12:04      1:46  2:12  1:40  0:37  1:16  0:40  1:09  1:12  0:36  0:40  0:16     11:42:25  11:54:29
8

Martin Hoset,

  12:36      1:45  2:18  1:38  0:35  1:21  0:51  1:06  1:16  0:41  0:50  0:15     11:44:54  11:57:30
9

Espen Kristiansen,

  12:42      1:34  2:11  1:32  0:40  1:11  0:45  0:57  2:07  0:45  0:42  0:18     11:33:50  11:46:32
10

Kampel Wolfgang,

  12:53      1:51  2:19  1:37  0:39  1:17  0:41  1:06  1:16  1:10  0:40  0:17     11:41:26  11:54:19
11

Asbjørn Bjørgum,

  13:31      2:18  2:25  1:38  0:46  1:16  0:45  1:08  1:27  0:43  0:47  0:18     11:32:46  11:46:17
12

Martin Morset,

  15:05      2:06  2:42  1:57  0:55  1:41  0:59  1:20  1:34  0:47  0:48  0:16     11:33:35  11:48:40
13

Mads Fornes,

  15:08      2:08  2:18  1:54  0:42  1:26  0:50  1:13  2:38  0:55  0:48  0:16     11:29:52  11:45:00
14

Trond Veastad,

  15:18      1:49  2:24  1:47  0:41  1:22  0:42  2:49  1:14  1:29  0:45  0:16     11:38:40  11:53:58
15

Gaute Fornes,

  17:08      1:54  3:33  2:13  0:44  2:48  0:56  1:18  1:35  0:53  0:58  0:16     11:43:41  12:00:49

Klasse: Alle

Postkoder

Tid

105 106 107 108 110 111 112 115 178 179 150 Start-Kl.Mål-Kl.
1

Stig Alvestad,

  10:05      1:25  1:46  1:19  0:33  1:07  0:34  0:56  1:03  0:33  0:36  0:13     11:27:31  11:37:36
2

Mathias Bjugan,

  10:42      1:39  1:53  1:23  0:33  1:09  0:36  0:55  1:06  0:42  0:33  0:13     11:32:19  11:43:01
3

Kristian Kullerud,

  11:02      1:38  1:57  1:25  0:34  1:09  0:37  1:02  1:13  0:34  0:38  0:15     11:29:16  11:40:18
4

Espen Fiskum,

  11:19      1:45  1:57  1:35  0:34  1:21  0:38  0:57  1:04  0:36  0:37  0:15     11:42:32  11:53:51
5

Jostein Kvakland,

  11:39      1:44  1:59  1:34  0:37  1:15  0:41  1:02  1:08  0:43  0:40  0:16     11:35:44  11:47:23
6

Elise Egseth,

  11:45      1:49  2:06  1:30  0:37  1:15  0:40  1:04  1:13  0:35  0:40  0:16     11:54:50  12:06:35
7

Jon Arve U Engebakken,

  12:04      1:46  2:12  1:40  0:37  1:16  0:40  1:09  1:12  0:36  0:40  0:16     11:42:25  11:54:29
8

Karianne Ruud,

  12:15      1:53  2:09  1:36  0:36  1:22  0:42  1:02  1:19  0:36  0:44  0:16     11:51:09  12:03:24
9

Lene Bergersen,

  12:19      1:56  2:12  1:35  0:42  1:16  0:42  1:00  1:18  0:38  0:44  0:16     11:54:24  12:06:43
10

Line Hagman,

  12:29      2:03  2:09  1:37  0:37  1:24  0:40  1:00  1:19  0:41  0:43  0:16     11:47:01  11:59:30
11

Martin Hoset,

  12:36      1:45  2:18  1:38  0:35  1:21  0:51  1:06  1:16  0:41  0:50  0:15     11:44:54  11:57:30
12

Espen Kristiansen,

  12:42      1:34  2:11  1:32  0:40  1:11  0:45  0:57  2:07  0:45  0:42  0:18     11:33:50  11:46:32
13

Kampel Wolfgang,

  12:53      1:51  2:19  1:37  0:39  1:17  0:41  1:06  1:16  1:10  0:40  0:17     11:41:26  11:54:19
14

Asbjørn Bjørgum,

  13:31      2:18  2:25  1:38  0:46  1:16  0:45  1:08  1:27  0:43  0:47  0:18     11:32:46  11:46:17
15

Ida Svanberg,

  13:48      2:07  2:29  1:49  0:45  1:31  0:45  1:13  1:24  0:43  0:45  0:17     11:49:17  12:03:05
16

Jenny Persson,

  14:05      2:10  2:28  1:53  0:46  1:24  0:45  1:15  1:28  0:43  0:55  0:18     11:53:21  12:07:26
17

Gerit Pfuhl,

  14:12      2:04  2:45  1:49  0:40  1:33  0:48  1:08  1:33  0:42  0:53  0:17     11:46:26  12:00:38
18

Mari Jonassen,

  14:20      2:09  2:34  1:52  0:42  1:36  0:50  1:13  1:35  0:43  0:48  0:18     11:50:33  12:04:53
19

Hege Ask-Henriksen,

  15:00      2:16  2:55  1:52  0:48  1:30  0:49  1:24  1:33  0:44  0:49  0:20     11:53:25  12:08:25
20

Martin Morset,

  15:05      2:06  2:42  1:57  0:55  1:41  0:59  1:20  1:34  0:47  0:48  0:16     11:33:35  11:48:40
21

Mads Fornes,

  15:08      2:08  2:18  1:54  0:42  1:26  0:50  1:13  2:38  0:55  0:48  0:16     11:29:52  11:45:00
22

Trond Veastad,

  15:18      1:49  2:24  1:47  0:41  1:22  0:42  2:49  1:14  1:29  0:45  0:16     11:38:40  11:53:58
23

Gaute Fornes,

  17:08      1:54  3:33  2:13  0:44  2:48  0:56  1:18  1:35  0:53  0:58  0:16     11:43:41  12:00:49

Antall deltagere: 46

Uten lisens