Staup 18. januar 2005					
	
		Byåsen Butikksenter	Storsvingen		Skistua	
Lars		10:27			12:25	22:52		08:55	31:47
JonB		11:14			13:12	24:26		09:16	33:42
Kaffe		11:14			13:12	24:26		09:33	33:59
Carl		10:55			13:20	24:15		09:51	34:06
Torbjørn	11:11			14:13	25:24		10:10	35:34
Ragnar									36:30
P									37:09
Rune									37:16
Sigbjørn								39:30
					
					
					
					
Marianne								43:32
Hanne		14:20			18:10	32:30		12:01	44:31
Marte									45:02
Lene									45:07
Åsa									46:38
Mari BJ									50:16
Hege AH									50:16