Resultater

Tomannsstafett Heinfjordstua, 12. september 1999
Uoffisielt koiemesterskap i orientering

Samlingsplass: Heinfjordstua
Start: klokka 13.10
Kart: Mostadmarka

Arrangører: Robert Fredriksen, Håvard Harstad og Frode Rystad

For andre året på rad ble det avviklet koiemesterskap i orientering under o-gruppas årlige koietur til Heinfjordstua. De rutinerte arrangørene hadde pønsket ut et revolusjonerende nytt stafettsystem for anledningen.

Begge løperne på laget startet samtidig i fellesstarten. Der fikk de utlevert to kart - ett med A-løype og ett med B-løype - som de fordelte seg i mellom. Rundene var omtrent like lange. Kartene hadde også tegnet inn en C-løype, som de la ut på etter at begge løperne hadde kommet gjennom sin førsterunde. Tiden ble tatt på lagets andremann i mål etter at C-runden var gjennomført.

  | A-løype (1,0 km)     | B-løype (1,0 km)     | C-løype     | Sluttid
1. | Rune    7.45 0.10 2 | Klaus    6.52 0.02 2 | 13.45  0.00 1 | 21.30  0.00
2. | Kåre    7.53 0.18 3 | Lars Erik  6.50 0.00 1 | 14.02  0.17 2 | 21.55  0.25
3. | Bjarne   7.58 0.23 4 | Andreas M  7.55 1.05 4 | 15.10  1.15 3 | 23.08  1.38
4. | Håvard G  9.10 1.35 5 | Øystein   7.11 0.21 3 | 16.43  2.58 5 | 25.53  4.23
5. | Andreas J  7.35 0.00 1 | Gregory  12.10 5.20 8 | 16.22  2.37 4 | 28.32  7.02
6. | Marianne  9.30 1.55 7 | Janne    8.02 1.12 6 | 19.55  6.10 6 | 29.25  7.55
7. | Atle    9.24 1.49 6 | Eivind   8.57 2.07 7 | 20.49  7.04 7 | 30.13  8.43
8. | Trygve   13.55 6.20 8 | Håkon    7.59 1.09 5 | 30.17 16.32 8 | 44.12 22.42

3.Post resultatservice(R)