OFF.RESULTATER fra STAUP


O-gruppas gen.fors 25. oktober 1996         Byaasen BS  Baklia    Skistua

Tore        --     15.55    30.47.47
Øyvind S      --     16.47    32.30.08
Morten       11.59    18.17    34.26.67
Øyvind H      11.50    18.17    35.21.11
Torstein      12.19    18.57    36.?8.32
Tero        12.33    19.55    40.06.17


Tidene bevitnes av Olav Ingebrigt, Endre, Emil Tobias og Øystein.
NTHI 1996