Wing orientering

Resultater kretsløp 3. ferbuar 1996


Antall forhåndspåmeldte: 26
Antall etteranmeldte: 23, derav 15 selve løpsdagen
Antall startende: 35, derav 3 brutt eller disk.

Denne resultatlisten er også tilgjengelig på verdensveven (WWW) URL: "http://www.stud.unit.no/~agnarr/wing/results/kretslop-2-3.html". Se også Wing's hjemmesider på URL: "http://www.stud.unit.no/~agnarr/wing/".


D 10-12 2km 1 påmeldt, 1 startet, 0 premier

1) Anne-Katrine Wagnild Selbu 46.47

D 17- 8km 11 påmeldt, 11 startet, 0 premier

1) Kari Uglem Wing 1.03.57 2) Anne Mette Grøtli Kvikne 1.06.19 3) Ellen Moen NTHI 1.09.36 4) Heidi Arnesen NTHI 1.10.37 5) Ingvild Kjesbu Stjørdals-blink 1.11.28 6) Torun Rise Byåsen 1.15.28 7) Mai-Britt Wagnild Selbu 1.15.56 8) Inger Johanne Torstein Sandefjord 1.16.11 9) Ingunn Rueslåtten Nidarøst 1.18.52 10) Merethe Haseth Nidarøst 1.27.45 11) Trine Sunnset Klæbu 1.29.04

D 35- 6km 1 påmeldt, 1 startet, 0 premier

1) Stina Elfing Byåsen 1.03.43

H 10-12 2km 3 påmeldt, 3 startet, 0 premier

1) Øystein Østerås Trollelg 30.47 2) Ola Galåen Røsseth Selbu 42.43 3) Hans Galåen Røsseth Selbu 46.52

H 15-16 6km 2 påmeldt, 2 startet, 0 premier

1) Øystein Kvaal Østerbø Freidig 48.05 2) Jan-Egil Wagnild Selbu 1.03.14

H 17- 10km 17 påmeldt, 13 startet, 0 premier

1) Jon Markus Lervik NTHI 1.02.20 2) Morten Eliassen Sandefjord 1.02.37 3) Tom Bugge Byåsen 1.12.42 4) Øyvind Stokseth NTHI 1.15.21 5) Kjetil Lerfall Nidarøst 1.15.56 6) Bent Halvorsen Wing 1.17.28 7) Torstein Hole NTHI 1.20.55 8) Einar Gjelsvik Wing 1.21.22 9) Torgeir Aune Byåsen 1.21.37 10) Lars Martin Hafstad Freidig 1.25.25 Benkt Johansen NTHI brutt Christian Vogelsang NTHI brutt Bjarne Færesetad Kristiansand brutt ikke startet: Øyvind Helgerud NTHI Stein Olav Skrøvseth Wing Lars Husberg Byåsen Bjørn-Tore Martinussen Bodø

H35- 8km 4 påmeldt, 4 startet, 0 premier

1) Bjørn Berger Byåsen 1.06.26 2) Jan Egil Tillereggen Klæbu 1.10.03 3) Bjørn Rønning Klæbu 1.21.11 4) Nils Roar Svaan Klæbu 1.28.02

H50- 6km 2 påmeldt, 1 startet, 0 premier

1) Oddgeir Øfsti Nidarøst 1.05.52 ikke startet: Odd Arne Rye Nidarøst

Last modified: Tue Feb 27 16:16:16 MET 1996