Sprint

Starttid: Første start kl 18:00.

Arena: Berg skole; samme sted som innkvartering.

Kart: Kristiansten Festning, utgitt av Wing OK i forbindelse med NM sprint 2014. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2,5 meter

Terreng: Urbant sprintterreng med boligfelter, parkområder og noe skog.

Start: Det er merket til start 1km fra arena. Fra tidsstart er det merket 40 meter til startpost.

Mål: Det er ikke merket fra siste post til mål. Mål er ikke på arena. Fra mål er det merket 600 meter til arena. Husk å lese av brikken når du kommer til arena!

Postbeskrivelser: Det er løse postbeskrivelser tilgjengelig på start.

Passering: To trafikkerte veier er markert som forbudt på kartet. Det er ikke lov å
krysse disse veiene, bortsett fra ved underganger eller ved gangfeltet som er markert som passering på kartet. Ved gangfeltet vil det også stå løypevakter som passer på at kryssing av veien skjer på forsvarlig måte. Merk at det er lovlig å løpe langs fortauet på disse veiene.

Lysforhold: Det er gatelys i store deler av terrenget, men også områder uten
belysning. Lykt er nødvending.


Klasse Løypelengde
Dudes (M21E) 2,7 km
Babes (W21E) 2,2 km

Comments are closed