NM Natt 22.09.2006

Strekktider

Mellomtider Antall
D 17-1840
D 19-2022
D 21-31
H 17-1856
H 19-2041
H 21-57

Gaflingslister H 21-
Gaflingsrekkefølge A
Gaflingsrekkefølge B