Template design by accounting website design and free forums

Påmeldingsfrist

Siste frist for ordinær påmelding er i dag (tirsdag 01.10) klokken 23:59.

Det vil også være muliheter for etteranmelding frem til torsdag 03. oktober 20:00. Dette innebærer en litt dyrere startkontigent. Det vil også være muligheter for å etteranmelde seg på løpsdagen(e)

Angående forhåndsbetaling: Vi ber alle som har valgt “forhåndsbetaling” i påmeldingen om å betale dette så fort som mulig slik at det blir registrert før løpet. Forhåndsbetaling gjøres til ogruppas kontonr: 8601.43.52769

Priser finnes i innbydelsen. Merk betaling med: Hu og Hei 2013 + navn

Leave a Reply