Innkalling til årsmøte 27.01.22

Hu & Hei!

Årsmøte i NTNUI Orientering avholdes torsdag 27.januar kl. 16.00. Det er usikkert om årsmøtet blir fysisk eller digitalt. Gjeldende koronarestriksjoner (som gjelder frem til 12.januar foreløpig) tillater ikke fysisk møte. Mer info vil komme når vi vet nærmere hvilke restriksjoner som gjelder. Alle som er registrert i medlemsregistreringen vår med gyldig NTNUI-medlemskap har møte- og stemmerett.

Om du vil søke verv i styret søker du henholdsvis her senest 16.januar. Saker som ønskes tatt opp sendes på mail til styret@ogruppa.org.ntnu.no innen samme frist. Saksliste med sakspapirer publiseres på hjemmesiden og sendes ut på Slack og ogruppa@ogruppa.org.ntnu.no senest 20.januar

På årsmøtet skal det også velges nye medlemmer til UK (Uttakskomiteen). UK har ansvar for uttak av stafettlag til de stafettene NTNUI orientering deltar på. For at UK skal fungere best mulig bør det blant medlemmene være variasjon i kjønn, alder, nivå og fartstid i NTNUI. I tillegg bør man som UK-medlem være med på stafetter og løp selv. Det er også viktig at man er interessert i å følge med på resultatene til klubbens løpere, og klarer å gjøre seg opp en mening i vanskelige uttakssituasjoner. Arbeidsmengden i UK er stor i forbindelse med stafettene, ellers er den liten. Spesielt før de store stafettene kan uttaket ta lang tid. Det er derfor viktig at man er fleksibel, og villig til å bortprioritere andre ting, i akkurat disse periodene.

Send en mail til UK, uk@ogruppa.org.ntnu.no om du er interessert eller om du har noen spørsmål angående det å sitte i UK, innen 9.januar.

Idunn Haavengen

Digger NTNU Moholt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *