Treningshøsten 2018 / Training autumn 2018

Velkommen til treningshøsten 2018!

*A shorter version in english can be found below!*

I O-gruppa foregår treningene som regel etter et ganske fast mønster hver uke, men spesielt i sesongen (og selvfølgelig de ukene vi drar på samlinger og lignende) ser ukene litt annerledes ut. Her følger derfor en gjennomgang av en veldig generell uke, med en beskrivelse av de ulike øktene. Har du vært med på treningene før er det nok ingen overraskelser, dette er ment som en oversikt til de som vil bli kjent med treningene våre. Hver søndag sender vi i tillegg ut treningsmail for kommende uke.

For teknikktreninger har vi i høst prøvd å sette opp en mer langsiktig plan. Målet er at hver økt har et treningsmål litt frem i tid, og at vi får større variasjon i kartøktene våre. Sindre Deisz er hovedansvarlig for teknikkøktene i høst, så kontakt han for spørsmål om dette. Ellers er Åsne Skram Trømborg og meg selv, Håvard Mo Vaadal, trenere. Kontakt oss dersom du har spørsmål eller innspill til treningene. Som trenere setter vi opp treningsplan, og har et ekstra ansvar for å få i gang treningene. Vi er allikevel en studentklubb, og ingen er på alle økter. Derfor er det vanlig (og vi regner med) at de som har vært litt i klubben, og kan øktene vi kjører, tar ansvar om det ikke er en trener med på økta.

Alle økter har avløpning fra Grounden (Sandvolleyballbanen ved Bunnpris i Moholt Studentby) om ikke annet er oppgitt!

Mandag:

Mandagstrening. En del av NTNUI mosjon-treningene. Starter alltid med jogg 18.00 fra Grounden. Avhengig av form og lyst løper vi litt ulike ruter opp til Dragvoll Treningssenter. Her har vi halltid inne, og kjører en drøy halvtimes styrkeøkt med fokus på mage/rygg og kjernestyrke, med start 18.45. Ukens mest sosiale økt, og alltid den med klart størst oppmøte! I tillegg er det ofte en gjeng som løper en lengre runde, f.eks. til Liaåsen eller Vikåsen-Lade.

Tirsdag:

Intervaller. Start 18.30. Vi løper intervaller med oppmøte på Grounden. Vi har mange ulike intervalløkter som vi rullerer på. Så lenge det er forhold for det, bruker vi øktene vi har på sti og i skogen. Sen høst, vinter og tidlig vår løper vi på asfalt. Det anbefales å ha et par joggesko med pigger i Trondheim, det blir alltid isete i løpet av vinteren.

Onsdag morgen:

Kjernestyrke. Start kl 08.20 i dojoen i Idrettsbygget på Gløshaugen. Man kan enten møte direkte, ellers er det som regel en gjeng som jogger ned fra Grounden kl 08.00. Som på mandagsstyrken er det her fokus på mage/rygg og kjernestyrke, men denne økten er en del tøffere. Etter styrken pleier det også å være 15-20 minutters bevegelighetstrening (tøying på norsk).

Onsdag kveld:

Onsdagsteknikk. Normalt avkjøring kl 18.00 fra Lille-P ved Bunnpris Moholt. Vi arrangerer egen teknikkøkt. Påmelding og mer info kommer på nettsiden. Husk å melde deg på om du skal være med, så blir det printet nok kart! Det settes opp kjørekabal, så de som har bil oppfordres til å stille som sjåfører.

Torsdag:

Baneintervaller. Avløpning 18.30 fra Grounden. Så lenge det er mulig løper vi på Øya stadion ved Trondheim Spektrum. Om vinteren går øktene innendørs på løpebanen rundt isen inne i Leangen idrettsanlegg. Vi løper som regel drag på 1000-meter eller kortere.

Fotball. En del av NTNUI mosjon-treningene. I tillegg har vi halltid i treningssenteret på Dragvoll kl 17.30-19.00 som vi bruker til fotball. Oppstart på fotballen er tenkt 6.september.

Fredag:

Rolig jogg. Start 16.30. Rolig jogg fra Grounden med varighet omtrent 45 minutter. Avsluttes med noen løpstekniske øvelser ved NTNU Moholt for de som vil det.

Lørdag:

Langtur. Avløpning 10.00 fra Grounden. De helgene det ikke skjer andre ting, er det gjerne flere som benytter lørdag formiddag til å løpe en lengre tur. Bruk gjerne facebook-gruppa ( https://www.facebook.com/groups/374806179662897 ) til å avtale økt!

Søndag:

Søndagsteknikk. Normalt avkjøring kl 10.00 fra Lille-P ved Bunnpris Moholt. Vi arrangerer egen økt på kart de ukene det ikke skjer andre ting. Påmelding og mer info kommer på nettsiden. Det settes opp kjørekabal, så de som har bil oppfordres til å stille som sjåfører. Husk å melde deg på, så kan vi printe riktig antall kart!

Link til stravaøkter av de ulike intervallene vi pleier å ha på tirsdager:
Fuglemyra, det finnes også en kuttemulighet: https://www.strava.com/segments/7937007
Russerintervall, 3 personer løper sammen i følgende mønster som gjentas hver 3. runde; dra – henge på – pause: https://www.strava.com/segments/9557467
Vogelrunden løper rundt og rundt i 3 min, de sprekeste rekker litt over 2 runder: https://www.strava.com/segments/7336646
Blussuvoll lang, pause ned bakken til start igjen: https://www.strava.com/segments/2204092
Blussuvoll kort, 1 min drag oppover og rolig ned til start mellom dragene: https://www.strava.com/segments/4586474
Lerkendal-Estenstad: https://www.strava.com/activities/1158518615
Hytteintervaller: https://www.strava.com/segments/7117777

*ENGLISH*

In the orienteering group we structure our weeks from a set pattern, but many weeks differ from normal because of other activities (races,
trips etc). Below is a summary of a general week, containing our trainings for each day, if there is nothing else happening. Each Sunday we send a mail containing the specific trainings for the coming week. Sindre Østgulen Deisz (responsible for technique trainings), Åsne Skram Trømborg, and myself, Håvard Mo Vaadal, are trainers in the club as of now. We are responsible for setting up the training plan, so contact us for questions regarding trainings.

All of our sessions start from Grounden (the beach volleyball pitch by Bunnpris) at Moholt student village, if nothing else is stated.

Monday:

Monday training. Part of the NTNUI mosjon trainings. Start 18.00 from Grounden. Jog up to Dragvoll, where we start a strength session (core strength is the focus) inside the gym hall at 18.45. This is the most popular trainings of the week, with a lot of people meeting up! In addition, there are usually a group of people going for a longer run.

Tuesday:

Interval training. Start 18.30 from Grounden. Intervals with meet-up point at Grounden. We have different interval sessions that we alternate between.

Wednesday morning:

Core strength. Starting at 08.20 in the dojo room at Idrettsbygget Gløshaugen. Either meet up directly, or there is usually a group jogging from Grounden at 08.00. Focus is core strength, and this session is meant to be tougher than the monday training.

Wednesday evening:

Wednesday technique training. Normally, we drive from the parking lot near Bunnpris Moholt at 18.00. We set up our own training with map. Registration and more info is posted on the webpage. Remember to sign up if you are joining, so we can print the correct number of maps.

Thursday:

Track intervals. Start from Grounden at 18.30. In the summer/fall, we use Øya stadium (near Trondheim Spektrum) as long as possible. In the winter we run inside in Leangen sports hall (around the ice hockey pitch).

Football. We also have a session 17.30-19.00 at Dragvoll used for football. This is a part of the NTNUI Mosjon trainings. The football is
set to start at 6.september.

Friday:

Easy jog. Starting from Grounden at 16.30. We do a short, easy jog lasting about 45 minutes.

Saturday:

Long run. From Grounden at 10.00. For the weeks where there is no program in the weekend, some go for a long run (1-2 hours). Recommend using our facebook group to arrange this training: https://www.facebook.com/groups/374806179662897

Sunday:

Sunday technique training. Normally, we drive from the parking lot near Bunnpris Moholt at 10.00. We arrange our own training with map, if there is nothing else happening. Registration and more info is posted on the webpage. Remember to sign up if you are joining, so we can print the correct number of maps.

Here are links to strava segments of the different intervals we use on tuesdays:
Fuglemyra: https://www.strava.com/segments/7937007
Russerintervall, in groups of 3 persons, we run in the following pattern; lead – follow – rest: https://www.strava.com/segments/9557467
Vogelrunden; run around and around for 3 mins, the best usually runs a little over 2 laps: https://www.strava.com/segments/7336646
Blussuvoll lang, the break between intervals is down the hill to start: https://www.strava.com/segments/2204092
Blussuvoll kort, 1 min fast uphill, then break down to start again: https://www.strava.com/segments/4586474
Lerkendal-Estenstad: https://www.strava.com/activities/1158518615
Hytteintervaller: https://www.strava.com/segments/7117777

Håvard Mo Vaadal

Fotballspiller i mitt forrige liv før NTNU. Aldri sett meg tilbake etter første mandagstrening.