Kalenderluke #15 Blækka-leaks

Det er mykje som skjer i o-gruppa, og ikkje alt får allmenheita høyre om. I dagens kalenderluke kan likevel Bloggen presentere ein kikk inn i o-gruppas hemmelege liv, i form av tidlegare upublisert materiale frå den sagnomsuste Blækka – o-gruppas indre organ. Her får alle ein titt på kva som driv NTNUIarane til å trene så mykje, korleis lærdommen frå universitetet vert anvendt i treningsarbeidet, og ikkje minst skal vi avsløre den djupt hemmelege strategien for å sanke nye medlemmar!

Først skal vi sjå korleis studentane i o-gruppa gjennom nitidig analyse har avslørt ein viktig samanheng for kven som er godt genetisk anlagt som o-løpar:

Vidare får vi høyre historia om ein treningstur med forviklingar i Bruksvallarna for to år sidan:

Til sist har vi fått tak i ei oversikt som viser NTNUI O-gruppas slue triks for å lure god sunn norsk o-ungdom til eit liv i nedslitte hyblar på Moholt:

Jakob KS

Mang ein gong har eg vore kjær, men mi einaste ekte kjærleik, er mail.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *