Medlemskap i NTNUI Orientering

Information in english can be found below.

Nå er semesteret og studieår godt i gang. Det betyr at styret må få oversikt over nye og gamle medlemmer.

For å bli medlem i Orienteringsgruppa må du kjøpe medlemskap i NTNUI. Dette kan gjøres på idrettsenterene til Sit eller på nettet, merk at semesteravgift også må være betalt. Et år koster 1700 kroner og du får da tilgang på alle idrettssentrene til Sit. Medlemskap uten tilgang til treningssenter koster 550 kr. Flere av treningene våre er inne på idrettssenter og det anbefales derfor at du kjøper fullt medlemskap uavhengig om du bytter klubb eller ikke. Si ifra hvis du studerer på en annen institusjon enn NTNU. Da må du søke dispensasjon, ta kontakt med nestleder.

Om du ønsker å trene med NTNUI Orientering, men fortsette å løpe for en annen klubb må du også være medlem.

NTNUI-medlem

– Svar på skjemaet etter at du har betalt medlemskap for kommende semester, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoXmExbQCh0awDIpkgidRMDjdVZ_HKbJnS83cRZmEMgadavg/viewform?usp=sf_link

Nytt NTNUI-medlem:

– Melde deg på medlemslistene. http://org.ntnu.no/ogruppa/wp/?page_id=4465

– Meld deg på epostlistene, vi har en seriøs hvor informasjon om treninger, konkurranser etc. sendes ut, i tillegg har vi en useriøs hvor alt annet sendes. Link: http://org.ntnu.no/ogruppa/wp/?page_id=42

– Endre klubbinstillinger i eventor. Hvis du ikke har norsk eventor eller eventor fra før, må du lage deg en ny bruker. Link: http://eventor.orientering.no/Events . Dette er kun nødvendig hvis du skal delta i terminfestede løp.

–   Sende melding om klubbskiftet til nestleder (orientering-nestleder@ntnui.no), som sender det videre til forbundet. Meldingen må inneholde hvilken klubb du skifter fra og dato for klubbytte. I tillegg må du selv sende beskjed til klubben du bytter fra.  Dette må gjøres pga forbundet sine bestemmelser.

Fra bestemmelser om medlemskap og representasjon , Jfr NIFs lov. Vedtatt av Forbundsstyret 27.08 2014 – oppdatert 2016

3.1.7 Når en løper går over til å representere en ny klubb, skal det sendes skriftlig melding til begge berørte klubber. Meldingen skal sendes innen første løp for den nye klubben. Løpere som konkurrerer i eliteklasser skal også sende melding om klubbskifte til forbundet.

Link til NOF bestemmelser: http://orientering.no/forbund/lover-og-regler/

– Fyll ut skjemaet for å bli registrert i medlemsregisteret, https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoXmExbQCh0awDIpkgidRMDjdVZ_HKbJnS83cRZmEMgadavg/viewform?usp=sf_link

Gyldig medlemsbevis er studentkort med NTNUI oblat som du får hos Sit sine idrettssentre, dette skal være med på alle treninger.

Er noe uklart, bare spør!

English:

A new semester has started, and the board in NTNUI Orienteering needs to know who are members of the group this semester. This means that everyone who competes and trains with us needs to be registered members.

To become a member of the orienteering group you have to buy the NTNUI membership from Sit, either in one of the sportcenters or online. Be aware that you have to pay NTNUs tuition first. A one year membership costs 1700 NOK, and if you buy that you have access to all sport centers/gyms that Sit has, and also all NTNUI groups. Membership without access to the sporscenters/gyms costs 550 NOK for one year. Some of the orienteering groups trainings are held at the sportscenters, so we recommend that you buy the full membership.

If you only want to train with NTNUI Orienteering, but continue to run/compete for another club you still have to be a member.

Old NTNUI member:

– Fill out this form after paying for NTNUI membership,https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoXmExbQCh0awDIpkgidRMDjdVZ_HKbJnS83cRZmEMgadavg/viewform?usp=sf_link

New NTNUI member

– Sign up for the membershiplist on our webpage, http://org.ntnu.no/ogruppa/wp/?page_id=4465

– Sign up for our email-lists, we have one serious one where information about trainings, competitions etc. will be sent out, and one a less serious one where anything is sent out.

– If you want to enter orienteering competitions in Norway you have to sign up in Eventor, and choose NTNUI as your club, http://eventor.orientering.no/Events

– Fill out this form to be registered in our official membership register,https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoXmExbQCh0awDIpkgidRMDjdVZ_HKbJnS83cRZmEMgadavg/viewform?usp=sf_link

Valid membership certification is your NTNU student card with NTNUI sticker for this semester, and this have to be brought to trainings.

If anything is unclear, don’t hesitate to ask!