Revyen

Revyen

Om revyen

MedHum-reyven produseres og settes opp i sin helhet av medisinstudenter ved NTNU i Trondheim annen hvert år. Revyen er et stort sosialt og kunstnerisk fellesskap på studiet, og vi er tilsammen rundt 200 studenter som er involvert i oppsetningen. MedHum-revyen i Trondheim ble satt opp for første gang i 2001, og årets revy er den niende i rekken. Overskuddet fra revyen går til Medisinstudentenes Humanitæraksjon (MedHum-aksjonen).

Om MedHum-aksjonen

MedHum-aksjonen er et frivillig, nasjonalt prosjekt av og med medisinstudenter i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo og er blitt arrangert siden 1991. Pengene fra aksjonen går uavkortet til et veldedig formål valgt av studentene, alltid i samarbeid med en etablert hjelpeorganisasjon. Årets aksjon støtter Leger Uten Grenser sitt prosjekt for å diagnostisere og behandle multiresistent tuberkulose og HIV i Mumbai, India. Ønsker du å vite mer om årets aksjon kan du gå inn på www.medhum.no